KỸ NĂNG QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI
(CHANGE MANAGEMENT SKILLS)

 

 

 

 

Introduction

 

Khóa học "Kỹ Năng Quản Lý Sự Thay Đổi" của Viện Masterskills sẽ cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng về quản lý sự thay đổi để từ đó giúp các nhà quản trị có thể điều hành thành công trong việc áp dụng những cải tiến thay đổi quy trình, công nghệ mới mà có ảnh hưởng tới các thói quen của thành viên có liên quan, đôi khi các thay đổi đó đang diễn ra hàng ngày tại tổ chức doanh nghiệp.

 

Course Objectives / Learning Outcomes

- Nhận biết vai trò quan trọng mà con người nắm giữ trong việc chuyển đổi doanh nghiệp thành công.
- Thảo luận những thách thức cơ bản trong việc giúp con người thay đổi và làm sao để tồn tại được trong quá trình thay đổi đó.
- Hiểu được và có thể ứng dụng những bước cần thiết để quản lý con người thay đổi thành công.
- Áp dụng kiến thức quản trị thay đổi vào dự án hoặc chương trình để quản lý sự thay đổi về tư duy và hành vi của con người một cách có hiệu quả.

 

Target Participants

 i. Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp
ii. Các Giám đốc chức năng, trưởng / phó các phòng / ban / bộ phận trong doanh nghiệp
iii. Những ai mong muốn hoàn thiện và phát triển năng lực kỹ năng này.


Course Outline

 

Phần 1. Phân tích môi trường dẫn đến sự thay đổi
- Phân loại sự thay đổi
- Các tác động của sự thay đổi
- Nắm bắt tiến trình của sự thay đổi
- Các loại thay đổi trong doanh nghiệp
- Thay đổi bị động và các tác động tới cá nhân và tổ chức
- Thay đổi chủ động và các hiệu quả với cá nhân và tổ chức
- Các bước từ khởi xướng thay đối đến thực hiện thay đổi trong tổ chức
- Phân tích các bước: Nên và không nên trong từng bước
- Xác định, đánh giá và quản lý rủi ro trong sự thay đổi
- Đo lường và đánh giá kết quả của sự thay đổi
- Xây dựng văn hóa thay đổi chủ động

- Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 2. Quy trình để thay đổi
- Mục tiêu cho sự thay đổi
- Kế hoạch hành động và triển khai
- 4P trong quản trị thay đổi
- Truyền thông và huấn luyện nhân viên về sự thay đổi
- Thể chế hóa các phương cách mới trong quá trình thay đổi
- Xây dựng và triển khai văn hóa mới
- Giám sát và đánh giá sự thay đổi
- Điều chỉnh kế hoạch thay đổi kịp thời

- Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 3. Xử lý các vấn đề cưỡng lại sự thay đổi
- Cưỡng lại là phản ứng tự nhiên của con người (Phản ứng vô thức)
- Cưỡng lại có chủ đích tiêu cực
- Các lý do cưỡng lại sự thay đổi
- Các nguyên tắc để xử lý các nguyên nhân không chịu thay đổi
- Để thay đổi diễn ra theo hướng tích cực
- Kỹ năng giao tiếp trong thuyết phục người khác thay đổi
- Vai trò lãnh đạo trong thúc đẩy tạo cảm hứng trong thay đổi
- Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế


Phần 4. Quản lý Stress trong thay đổi
- Hiểu về stress và nguyên nhân tạo nên stress
- Các kỹ thuật tự quản lý và làm giảm stress
- Các kỹ thuật giúp người khác giảm stress
- Các chiến lược về giao tiếp tránh gây stress và tạo kết quả tích cực trong quản lý và tác động sự thay đổi
- Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế


Phần 5. Duy trì sự thay đổi
- Những nội dung chính cần nhớ và thực hiện sự thay đổi
- Cam kết và cách thực hiện cam kết thay đổi

- Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

 

Phần 6. Đánh giá nắm bắt nội dung và tổng kết chương trình
- Nhận diện các loại thay đổi

- Đánh giá sự sẵn sàng thay đổi
- Đánh giá các rủi ro khi thay đổi
- Lập kế hoạch thay đổi
- Kế hoạch truyền thông thay đổi trong nội bộ
- Mô hình quy trình thay đổi
- Chiến lược triển khai thay đổi và các chỉ tiêu thay đổi

- Chiến lược đối phó với phản ứng thay đổi

 

 

(The above program contents can be changed suitable according to the actual needs of the enterprise)

 

Learning Materials

 

 i. Materials will be printed and distributed to participant in the course.

 

Training Methodology

 

- Classes are divided into small groups of participants to discuss and share.
- The training method emphasizes learner-centered exercises based on situational exercises, video clips, games ... The method does not focus on reasoning and dogma.
- Trainers present short theories, participants need to participate actively in short exercises.
- After each presentation of groups of participants, trainer makes suggestions to adjust the group's solutions and summarize small lessons according to each topic.

The trainers use the following training methods to deliver the course contents:

i. Open discussion
ii. Case study
iii. Self-assessment
iv. Mini-lecture
v. Planning worksheets
vi. Toolkits & check-lists  Personal Plan (After Course)

  - Identify the most prominent and important key points of the course that students learnt.
  - Set specific goals and action plans after the course.
  - Identify the next topics for skill improvement and personal development.

 

  Training Schedule

 

 For more details on schedule, tuition, course materials & content, please contact:

Email: info@masterskills.org
  ĐT: (028) 22 194 047

Hotline: 0903 966 729

 

Duration Time: 2 days / 4 sessions.
Maximum of Participants: 35 persons/ class.
Training Fee:  Contact us for the latest pricing information. Held at the factory or at the corporate office.
Other fees (if any): Depending on the location to organize the class, other costs will be charged, including: Travel and accommodation costs of trainers.
Training venues: Floor 17, Vincom Building, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC. / (Or) Agreement between Masterskills Institute and Enterprise the venues of the course is held.
Certificate: Will be issued by MasterSkills Institute.


Certificate Sample


Trainer

Our trainers come from Business Edge, Better Work organization, excellent experts with long-term practical management experience in multinational corporations, domestic and foreign enterprises.

Download Profile
 

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 

 

 

 

                              Some pictures of training courses

 

  Mua tài liệu công cụ quản lý

  Download tài liệu đào tạo

  Các khóa đào tạo

HÌNH ẢNH LỚP HỌC

  Masterskills - Leadership and Management Skills Training Institute specializes at Enterprise (in-house) training nationwide  
G
1
Support via Facebook
btn-dangkyhoc