KỸ NĂNG QUẢN LÝ HỒ SƠ - TÀI LIỆU
(document management SKILLS)

 

 

 

 

Introduction

 

Khóa học "Kỹ Năng Quản Lý Hồ Sơ - Tài Liệu" của Viện Masterskills nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý hiệu quả các Tài liệu & Hồ sơ trong công ty theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 15489-1:2001, trên cơ sở vẫn đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của các tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý nhưng vẫn có sự linh động và hợp lý trong công việc thực tế.

 

Course Objectives / Learning Outcomes

-  Những kỹ năng và phương pháp quản lý hồ sơ chuyên nghiệp và hiệu quả
- Phân tích những sai sót thường gặp trong quá trình quản lý hồ sơ tại doanh nghiệp.

-  Phương pháp hệ thống hóa các loại hồ sơ lưu trữ.
- Tìm ra phương thức thực hiện tốt hơn trong hoạt động lưu trữ, sắp xếp và quản lý hồ sơ tại doanh nghiệp.

 

 

Target Participants

 i. Các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp.
ii. Đội ngũ quản lý cấp trung (giám đốc chức năng trưởng phó các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp).
iii. Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này.

 

Course Outline

 

Phần I. Quản lý hồ sơ trong các doanh nghiệp
-
Vai trò và những nguyên tắc của việc quản lý hồ sơ trong quản trị doanh nghiệp.
- Tầm quan trọng của hoạt động quản lý hồ sơ đối với các doanh nghiệp trong thời đại hiện nay.

Phần II. Các phương pháp lưu trữ và sắp xếp hồ sơ
- Các phương pháp lưu trữ hồ sơ:
- Phương pháp lưu trữ theo vần, mẫu tự.
- Phương pháp lưu trữ theo số, mã số.
- Những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng các phương pháp lưu trữ trên.
- Các phương pháp sắp xếp hồ sơ:
- Sắp xếp hồ sơ theo chủ đề
- Sắp xếp hồ sơ theo địa lý
- Sắp xếp hồ sơ theo bộ phận

- Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần III. Phương tiện lưu trữ hồ sơ
-
Kỹ thuật vi phim trong quản lý hồ sơ.
- Lưu trữ bằng máy tính.

Phần IV. Quy trình lưu trữ hồ sơ
-
Xác định chính sách quản lý hồ sơ.
- Xây dựng quy trình quản lý hồ sơ.
- Phổ biến cho nhân viên về quy định và thủ tục quản lý hồ sơ của DN.
- Tổ chức sắp xếp.
- Lập danh mục.
- Theo dõi, cập nhật.

- Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần V. Trao đổi các vấn đề liên quan đến Quản lý hồ sơ
- Các vấn đề thường vướng mắc liên quan đến hoạt động Quản lý hồ sơ của các doanh nghiệp.
- Giải đáp các thắc mắc.

 

Phần VI. Đánh giá và tổng kết chương trình

 

 

(The above program contents can be changed suitable according to the actual needs of the enterprise)

 

Learning Materials

 

 i. Materials will be printed and distributed to participant in the course.

 

Training Methodology

 

- Classes are divided into small groups of participants to discuss and share.
- The training method emphasizes learner-centered exercises based on situational exercises, video clips, games ... The method does not focus on reasoning and dogma.
- Trainers present short theories, participants need to participate actively in short exercises.
- After each presentation of groups of participants, trainer makes suggestions to adjust the group's solutions and summarize small lessons according to each topic.

The trainers use the following training methods to deliver the course contents:

i. Open discussion
ii. Case study
iii. Self-assessment
iv. Mini-lecture
v. Planning worksheets
vi. Toolkits & check-lists

 

  Personal Plan (After Course)

  - Identify the most prominent and important key points of the course that students learnt.
  - Set specific goals and action plans after the course.
  - Identify the next topics for skill improvement and personal development.

 

 

  Training Schedule

 

 For more details on schedule, tuition, course materials & content, please contact:

Email: info@masterskills.org
  ĐT: (028) 22 194 047

Hotline: 0903 966 729

 

Duration Time: 2 days / 4 sessions.
Maximum of Participants: 35 persons/ class.
Training Fee: 2,500,000 VND / person (Registration by group to study at MasterSkills) - (35,000,000 VND / class. Held at the factory or at the corporate office).
Other fees (if any): Depending on the location to organize the class, other costs will be charged, including: Travel and accommodation costs of trainers.
Training venues
: Floor 17, Vincom Building, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC. / (Or) Agreement between Masterskills Institute and Enterprise the venues of the course is held.
Certificate: Will be issued by MasterSkills Institute.


Certificate Sample


Trainer

Our trainers come from Business Edge, Better Work organization, excellent experts with long-term practical management experience in multinational corporations, domestic and foreign enterprises.


Download Profile
 

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 

                              Some pictures of training courses

 

  Mua tài liệu công cụ quản lý

  Download tài liệu đào tạo

  Các khóa đào tạo

HÌNH ẢNH LỚP HỌC

  We specialize in providing courses at Enterprises  
G

0903966729

1
Support via Facebook
btn-dangkyhoc