KỸ NĂNG TƯ DUY CHIẾN LƯỢC
(STRATEGY MINDSET skills)

 


 

Introduction

 

Khóa học "Kỹ Năng Tư Duy Chiến Lược" được Viện Masterskills thiết kế nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức cần thiết để hiểu biết hiện tại về hoạch định chiến lược để biết cách nghiên cứu và áp dụng hiệu quả những kiến thức vào kỹ năng hoạch định chiến lược kinh doanh tại doanh nghiệp mình đang quản lý. Khóa học này phù hợp với các học viên đang đương nhiệm là Lãnh đạo cấp cao cần tăng cường kiến thức cũng như kỹ năng về hoạch định và tư duy chiến lược.
Với khóa học này, học viên sẽ có cơ hội khám phá khả năng của mình như những nhà tư duy chiến lược, hiểu được các phần chính của việc lập kế hoạch và tư duy chiến lược cũng như ứng dụng các công cự thực hành.

 

Course Objectives / Learning Outcomes

- Hiểu được vai trò và tầm quan trọng của kỹ năng tư duy chiến lược đối với sự phát triển của tổ chức, doanh nghiệp
- Hiểu được tầm quan trọng của việc hoạch định chiến lược trong công việc
- Có tầm nhìn và hiểu biết rõ ràng về nội tại doanh nghiệp
- Làm rõ sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu
- Xác định các vấn đề trong việc hoạch định chiến lược để phát triển các lợi thế cạnh tranh
- Tìm hiểu các phương thức tiếp cận thực tế để xác định những cơ hội và thách thức chính
- Kết hợp các nhu cầu của khách hàng vào việc lên kế hoạch chiến lược
- Áp dụng các kỹ thuật khác nhau vào việc lên kế hoạch và thực thi thay đổi
- Biết và áp dụng các công cụ chính để hình thành tư duy chiến lược ma trận SWOT, phân tích PEST, Value chain, Value System, ma trận BCG, chiến lược vòng đời sản phẩm.
- Hiểu rõ và áp dụng 3 chiến lược cạnh tranh của Micheal Porter: Dẫn đầu về chi phí (Cost Leadership), Cạnh tranh bằng sự khác biệt (Differentiation), và Tập trung thị trường ngách (Niche).

 

Target Participants

 i. Các cấp quản lý & lãnh đạo doanh nghiệp.
ii. Đội ngũ quản lý cấp trung (giám đốc chức năng trưởng phó các phòng, ban, bộ phận trong doanh nghiệp).
iii. Những người đang tham gia làm việc trong môi trường doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này.
iv. Chương trình không phù hợp cho các đối tượng là học sinh, sinh viên - những người chưa có thâm niên làm việc trong môi trường doanh nghiệp.

 

Course Outline

 

- Chiến lược kinh doanh là gì?
- Những vấn đề cơ bản về Quản trị chiến lược
- Cơ cấu phân cấp của chiến lược
- Mô hình cơ bản về chiến lược kinh doanh
- Qui trình xây dựng chiến lược
- Tính duy nhất của chiến lược
- Các chiến lược phổ biến và hiệu quả được áp dụng
- Chiến lược khác biệt hóa
- Chiến lược đại dương xanh
- Phối hợp giữa chiến lược và chiến thuật
- 3 Chiến lược cạnh tranh cơ bản của Micheal Porter
- Phân tích PEST
- Kỹ thuật phân tích SWOT
- Chuỗi giá trị và liên kết chuỗi giá trị (Value Chains & Value System)
- Ma trận BCG
- Vòng đời sản phẩm PLC
- Thực hiện 5 tiêu chuẩn trong tư duy chiến lược
- Phân tích cấu trúc của tổ chức và các nguồn lực để thực hiện
- Các kỹ năng quan sát và nhận thức hiệu quả
- Xây dựng các quan điểm trong tư duy chiến lược
- Xác định tầm quan trọng của sức mạnh định hướng và xây dựng định hướng
- Xác định mục tiêu chiến lược của tổ chức

 

(The above program contents can be changed suitable according to the actual needs of the enterprise)


Learning Materials

 i. Materials will be printed and distributed to participant in the course.

 

Training Methodology

 

- Classes are divided into small groups of participants to discuss and share.
- The training method emphasizes learner-centered exercises based on situational exercises, video clips, games ... The method does not focus on reasoning and dogma.
- Trainers present short theories, participants need to participate actively in short exercises.
- After each presentation of groups of participants, trainer makes suggestions to adjust the group's solutions and summarize small lessons according to each topic.

The trainers use the following training methods to deliver the course contents:

i. Open discussion
ii. Case study
iii. Self-assessment
iv. Mini-lecture
v. Planning worksheets
vi. Toolkits & check-lists

 

  Personal Plan (After Course)

  - Identify the most prominent and important key points of the course that students learnt.
  - Set specific goals and action plans after the course.
  - Identify the next topics for skill improvement and personal development.

 

  Training Schedule

 

 For more details on schedule, tuition, course materials & content, please contact:

Email: info@masterskills.org
  ĐT: (028) 22 194 047

Hotline: 0903 966 729

 

Duration Time: 2 days / 4 sessions.
Maximum of Participants: 35 persons/ class.
Training Fee: Contact us for the latest pricing information. Held at the factory or at the corporate office.
Other fees (if any): Depending on the location to organize the class, other costs will be charged, including: Travel and accommodation costs of trainers.
Training venues
: Floor 17, Vincom Building, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC. / (Or) Agreement between Masterskills Institute and Enterprise the venues of the course is held.
Certificate: Will be issued by MasterSkills Institute.


Certificate Sample


Trainer

Our trainers come from Business Edge, Better Work organization, excellent experts with long-term practical management experience in multinational corporations, domestic and foreign enterprises.


Download Profile
 

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 

                              Some pictures of training courses

 

  Mua tài liệu công cụ quản lý

  Download tài liệu đào tạo

  Các khóa đào tạo

HÌNH ẢNH LỚP HỌC

  Masterskills - Leadership and Management Skills Training Institute specializes at Enterprise (in-house) training nationwide  
G

0903966729

1
Support via Facebook
btn-dangkyhoc