CÂN BẰNG CÔNG VIỆC & CUỘC SỐNG
(WORK & LIFE BALANCING)

 

 

 

 

Introduction

 

Khóa học "Cân Bằng Công Việc & Cuộc Sống" của Viện Masterskills sẽ cung cấp cho học viên những phương pháp giúp cân bằng công việc và cuộc sống, những cách thức giải tỏa những mệt mỏi, áp lực, thậm chí là trầm cảm. Bên cạnh đó khóa học giúp xác định 3 nền tảng của cuộc sống cân bằng, từ đó thay đổi suy nghĩ, sử dụng hợp lý lại thời gian, cuối cùng là cân bằng công việc và 4 yếu tố: Sức khỏe, Cảm xúc, các Mối quan hệ và Gia đình.

Course Objectives / Learning Outcomes

-  Nhận diện căng thẳng, xu hướng và xác định các nguyên nhân nguồn gốc.
-  Xác định triệu chứng của căng thẳng và loại căng thẳng.
-  Sử dụng các biện pháp giúp bản thân vượt qua căng thẳng.
-  Xây dựng thói quen tích cực để giải tỏa căng thẳng mỗi ngày.
-  Biết cách thiết lập đồng hồ hoạt động hợp lý cho cuộc sống cá nhân.

 

 

Target Participants

 i. Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp
ii. Các Giám đốc chức năng, trưởng / phó các phòng / ban / bộ phận trong doanh nghiệp
iii. Những ai đang làm việc chịu nhiều áp lực, mong muốn hoàn thiện và phát triển năng lực kỹ năng này.

 

Course Outline

 

Phần 1. Xây dựng nền tảng hệ giá trị bản thân
- Xác định những điều quan trọng trong cuộc sống
- Xây dựng nền tảng cho cuộc sống cân bằng
- Bình an và sức mạnh nội tâm
- Sống tích cực và tự tin

Phần 2. Thay đổi cuộc sống từ suy nghĩ
- Thay đổi cuộc sống từ suy nghĩ
- Ta chính là những gì mình suy nghĩ
- Thấu hiểu người khác
- Sự chọn lựa của bản thân

Phần 3. Sử dụng thời gian làm việc hợp lý
- Sử dụng thời gian làm việc hợp lý
- Ma trận ưu tiên thời gian
- Lập kế hoạch công việc hàng ngày hiệu quả

Phần 4. Cân bằng công việc và cuộc sống
- Nhận diện các loại căng thẳng của bản thân
- Xóa bỏ căng thẳng và cân bằng cuộc sống
- Cân bằng công việc và sức khỏe
- Cân bằng công việc và cảm xúc
- Cân bằng công việc và quan hệ
- Cân bằng công việc và gia đình

Phần 5. Đánh giá và tổng kết chương trình

 

(The above program contents can be changed suitable according to the actual needs of the enterprise)

Learning Materials

 

 i. Materials will be printed and distributed to participant in the course.

 

Training Methodology

 

- Classes are divided into small groups of participants to discuss and share.
- The training method emphasizes learner-centered exercises based on situational exercises, video clips, games ... The method does not focus on reasoning and dogma.
- Trainers present short theories, participants need to participate actively in short exercises.
- After each presentation of groups of participants, trainer makes suggestions to adjust the group's solutions and summarize small lessons according to each topic.

The trainers use the following training methods to deliver the course contents:

i. Open discussion
ii. Case study
iii. Self-assessment
iv. Mini-lecture
v. Planning worksheets
vi. Toolkits & check-lists

  Personal Plan (After Course)

  - Identify the most prominent and important key points of the course that students learnt.
  - Set specific goals and action plans after the course.
  - Identify the next topics for skill improvement and personal development.

 

  Training Schedule

 

 For more details on schedule, tuition, course materials & content, please contact:

Email: info@masterskills.org
  ĐT: (028) 22 194 047

Hotline: 0903 966 729

 

Duration Time: 2 days / 4 sessions.
Maximum of Participants: 35 persons/ class.
Training Fee: 2,500,000 VND / person (Registration by group to study at MasterSkills) - (35,000,000 VND / class. Held at the factory or at the corporate office).
Other fees (if any): Depending on the location to organize the class, other costs will be charged, including: Travel and accommodation costs of trainers.
Training venues
: Floor 17, Vincom Building, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC. / (Or) Agreement between Masterskills Institute and Enterprise the venues of the course is held.
Certificate: Will be issued by MasterSkills Institute.


Certificate Sample


Trainer

Our trainers come from Business Edge, Better Work organization, excellent experts with long-term practical management experience in multinational corporations, domestic and foreign enterprises.


Download Profile
 

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 

                              Some pictures of training courses

 

  Mua tài liệu công cụ quản lý

  Download tài liệu đào tạo

  Các khóa đào tạo

HÌNH ẢNH LỚP HỌC

  We specialize in providing courses at Enterprises  
G

0903966729

1
Support via Facebook
btn-dangkyhoc