KỸ NĂNG SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
(Writing SKILLS)

 

 

 

 

Introduction

 

Khóa học "Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính" của viện Masterskills nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về hệ thống văn bản hành chính trong doanh nghiệp, biết các loại văn bản hành chính và thẩm quyền ban hành, biết cách soạn thảo văn bản hành chính, có kỹ năng soạn thảo email chuyên nghiệp và vận dụng các kỹ năng này giúp công việc hàng ngày hiệu quả và chuyên nghiệp hơn.


Course Objectives / Learning Outcomes

i. Nắm được những kiến thức cơ bản về công tác soạn thảo văn bản hành chính như: Công văn, Tờ trình, Biên bản, Thông báo, Báo cáo, Kế hoạch, Nội quy, Quy chế và các văn bản hành chính thông dụng khác, được sử dụng thường xuyên trong quá trình làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
ii. Soạn thảo được một cách chính xác, hợp lý các văn bản hành chính, thông qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công việc, tính chuyên nghiệp trong công tác tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 
iii. Biết cách viết soạn thảo các báo cáo chuyên nghiệp.

 

 

Target Participants

i.   Những người đã và sắp đi làm công tác văn phòng và soạn thảo văn bản
ii.  Cán bộ quản lý có chức năng phê duyệt văn bản
iii. Những người đã có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp và có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng viết văn bản hành chính.

 

Course Outline

 

Phần 1. Khái quát chung về soạn thảo văn bản hành chính
- Các loại văn bản
- Văn bản pháp qui
- Văn bản hành chính
- Các qui định trình bày văn bản
- Thể thức văn bản
- Cách thức trình bày
- Nội dung văn bản

Phần 2. Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính
- Soạn thảo văn bản là công văn
    + Các loại công văn hay sử dụng
    + Bố cục của công văn
    + Yêu cầu của từng loại công văn
- Soạn thảo văn bản là thông báo
    + Đặc điểm của thông báo
    + Mục đích của thông báo
    + Nội dung của thông báo
- Soạn thảo văn bản là báo cáo
    + Báo cáo là gì
    + Mục đích của báo cáo
    + Nội dung và cách viết báo cáo
- Soạn thảo văn bản là biên bản
    + Đặc điểm của biên bản
    + Yêu cầu và bố cục của biên bản
- Soạn thảo văn bản các hình thức khác

    + Thư gửi khách hàng

    + Đề xuất.

Phần 3. Thực hành
– Soạn thảo các văn bản hành chính cụ thể
– Nhận diện và sửa lỗi trong soạn thảo văn bản hành chính

 

Phần 4. Đánh giá và tổng kết chương trình

 

(The above program contents can be changed suitable according to the actual needs of the enterprise)

 

Learning Materials

 

 i. Materials will be printed and distributed to participant in the course.

 

Training Methodology

 

- Lớp học được phân chia theo nhóm nhỏ học viên để thảo luận và chia sẻ.
- Phương pháp đào tạo nhấn mạnh đến việc học viên làm trung tâm dựa trên các bài tập tình huống, video clip, trò chơi... Phương pháp không đặt nặng tính lý luận, giáo điều.
- Giảng viên trình bày lý thuyết ngắn gọn, học viên cần tham gia tích cực trong các bài tập ngắn.
- Sau mỗi phần trình bày của các nhóm học viên, giảng viên gợi ý để điều chỉnh giải pháp của các nhóm và đúc kết những bài học nhỏ theo từng đề mục.

The trainers use the following training methods to deliver the course contents:

i. Open discussion
ii. Case study
iii. Self-assessment
iv. Mini-lecture
v. Planning worksheets
vi. Toolkits & check-lists


 

  Personal Plan (After Course)

  - Identify the most prominent and important key points of the course that students learnt.
  - Set specific goals and action plans after the course.
  - Identify the next topics for skill improvement and personal development.

 

  Training Schedule

 

 For more details on schedule, tuition, course materials & content, please contact:

Email: info@masterskills.org
  ĐT: (028) 22 194 047

Hotline: 0903 966 729

 

Duration Time: 2 days / 4 sessions.
Maximum of Participants: 35 persons/ class.
Training Fee: Contact us for the latest pricing information. Held at the factory or at the corporate office.
Other fees (if any): Depending on the location to organize the class, other costs will be charged, including: Travel and accommodation costs of trainers.
Training venues
: Floor 17, Vincom Building, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC. / (Or) Agreement between Masterskills Institute and Enterprise the venues of the course is held.
Certificate: Will be issued by MasterSkills Institute.


Certificate Sample


Trainer

Our trainers come from Business Edge, Better Work organization, excellent experts with long-term practical management experience in multinational corporations, domestic and foreign enterprises.


Download Profile
 

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 

                              Some pictures of training courses

 

  Mua tài liệu công cụ quản lý

  Download tài liệu đào tạo

  Các khóa đào tạo

HÌNH ẢNH LỚP HỌC

  Masterskills - Leadership and Management Skills Training Institute specializes at Enterprise (in-house) training nationwide  
G

0903966729

1
Support via Facebook
btn-dangkyhoc