QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
(LEAN SIX SIGMA)

 

 

 

 

Giới thiệu chương trình

 

Trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt như ngày nay, quy trình kiểm soát chặt chẽ hiệu suất tổng thể là tiêu chí đánh giá sự thành công bền vững của một doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi nhà quản lý phải tiếp cận tư duy cải tiến hoạt động và chất lượng sản phẩm, tìm kiếm khách hàng mục tiêu và dữ liệu để đạt được kết quả cao nhất.

6 Sigma là hệ thống bao gồm các công cụ và chiến lược nhằm nâng cao quá trình hoạt động do hãng Motorola phát triển đầu tiên vào năm 1985. 6 Sigma trở nên phổ biến sau khi Jack Welch áp dụng triệt để nó trong chiến lược kinh doanh của ông tại General Electric năm 1995, và ngày nay phương pháp này được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau. 6-sigma là một phương pháp dựa vào dữ liệu , tập trung vào khách hàng, các phương pháp định hướng kết quả, sử dụng các công cụ và kỹ thuật thống kê nhằm loại bỏ một cách hệ thống các sai lỗi và các hoạt động cần thiết để để cải tiến quy trình.

Khóa học
"Lean Six Sigma" của viện Masterskills sẽ cung cấp cho học viên hiểu biết sâu hơn về công cụ và phương pháp Six Sigma để ứng dụng vào doanh nghiệp/ tổ chức. Những nội dung sẽ được giảng dạy song song với thực hành và giải quyết case study giúp học viên học nhanh và nhớ lâu hơn.


Mục tiêu đào tạo

 

i.  Trở thành một thành viên chủ chốt trong việc lãnh đạo và thực hiện các dự án Lean Six Sigma trong tổ chức.
ii. Nắm bắt được cách xác định dự án đang phát triển trong giai đoạn Xác Định
Giải thích cách đo lường quá trình và sản phẩm trong giai đoạn Đo Lường
iii. Thực hiện phân tích dữ liệu và kiểm tra giả thuyết trong giai đoạn Phân tích
iv. Xác định các cải tiến có thể thực hiện trong giai đoạn Cải thiện
v. Xác định các mức vận hành hiệu quả cho đầu vào và đầu ra trong giai đoạn Quản Trị.
vi. Sử dụng các Công cụ DFSS như Quality Function Deployment (QFD), Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) và Risk Priority Number (RPN)

 

 

Đối tượng học viên

 

i.  Cán bộ Quản lý cấp cao
ii. Cán bộ Quản lý cấp trung về sản xuất, kỹ thuật
iii. Cấp Trưởng nhóm, Giám sát về sản xuất, kỹ thuật
iv. Nhân viên có mục tiêu phát triển đến các vị trí quản lý cấp cao hơn


Nội dung chương trình

 

Module. CHƯƠNG TRÌNH LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT

Phần 1. Giới thiệu Lean Six Sigma
- Nguyên tắc Lean : Các loại lãng phí
- Công cụ Lean : Value Stream Mapping
- Công cụ Lean: Takt time, Cycle time and Lead time
- Cách vẽ biểu đồ bằng phần mềm Excel và Minitab

Phần 2. Define (Xác định)
- Xác định quá trình
- Phân tích yêu cầu quá trình
- Công cụ: Pareto, QFD

Phần 3. Measure (Đo lường) Giai đoạn 1
- Phân tích quá trình, Lưu đồ, viết quy trình
- Xác xuất và thống kê
- Lý thuyết căn bản về xác xuất
- Central Limit Theorem
- Phân bố chuẩn, sử dụng bảng Z

Phần 4. Measure (Đo lường) Giai đoạn 2
- MSA ( Measurement System Analysis)
- Phân tích hệ thống đo lường
- Năng lực quá trình
- Cp and Cpk

Phần 5. Analyze (Phân tích)
- Regression model: Simple and Mulitple
- Phân tích hồi quy tuyến tính ( đơn biến và đa biến)
- Kiểm định giả thuyết: t-test, z-test, Chi-squared test
- DOE ( Design of Experiment)
- Main effect, Interaction effect
- Thiết kế thử nghiệm

Phần 6. Improve & Control (Cải tiến & Kiểm soát)
- Kiểm soát quá trình bằng thống kê
- Xbar Chart, I-MR Chart
- Biểu đồ Xbar, I-MR, p, np,c,and u chart
- Biểu đồ p, np,c,and u

Module. CHƯƠNG TRÌNH LEAN SIX SIGMA GREEN BELT
Phần 1.Lean Six Sigma Introduction
- Six Sigma and Organizational Goals
- History of Quality, Quality Gurus, History of Six
- Sigma, Structure of Six Sigma Team, The Lean Six Sigma Green Belt
- Excel Software Application
- Minitab Software Application
- Visio Software Application

Phần 2. Lean Concept
- LEAN Principles
- Lean Wastes, Examples of Waste, LEAN Concepts
- Value Stream Mapping
- QFD ( Quality Functional Deployment)
- Voice of the Customer Analysis

Phần 3. Define Phase
- Team effectiveness
- SIPOC
- RACI Charting; KPIV & KPOV
- Distribution: Normal, Binomial, Poisson
- Project Management Basics: Problem Statement, IS/IS NOT Template, Project Charter, Project Plan
- Introduction to Basic Statistics and Variation
- 'As Is' Map Process
- 'To Be' Map Process

Phần 4. Measure Phase
- MSA – Measure System Analysis
- Capacity of Process Cp, Cpk, Pp Ppk Indices
- Cause and Effect Matrix
- Control Charts (Xbar-R Chart, I & MR Chart, P, nP, U and C Chart
- Cost Of Poor Quality
- Data Collection Plan, Sample Size

Phần 5. Analyze Phase
- Identifying, Selecting and Prioritizing Root Causes
- Hypothesis Testing
- Failure Modes and Effects Analysis
- Confidence Intervals
- Linear Regression – Simple and Mutiple Regression
- ANOVA – One way and Two ways

Phần 6. Improve Phase
- Introduction to Improve
- Design of Experiments (DOE)
- Project Presentations – Overview

Phần 7. Control Phase
- Replenishment Pull Systems
- Mistake Proofing
- Introduction to Control
- Process Control Plans(Nội dung chương trình ở trên có thể thay đổi cho phù hợp theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp)

 

Tài liệu học

 

 i. Tài liệu lưu hành nội bộ (Tiếng Việt).

 

Phương pháp giảng dạy

 

Lớp học được phân chia theo nhóm nhỏ học viên để thảo luận và chia sẻ. Phương pháp đào tạo nhấn mạnh đến việc học viên làm trung tâm dựa trên các bài tập tình huống, video clip, trò chơi... Phương pháp không đặt nặng tính lý luận, giáo điều. Giảng viên trình bày lý thuyết ngắn gọn, học viên cần tham gia tích cực trong các bài tập ngắn. Sau mỗi phần trình bày của các nhóm học viên, giảng viên gợi ý để điều chỉnh giải pháp và đúc kết những bài học nhỏ theo từng đề mục.
Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:

i.  Thảo luận mở (Open discussion)
ii. Nghiên cứu tình huống (Case study)
iii. Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)
iv. Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế (Mini-lecture)  Bài tập tình huống và tự đánh giá

Trong chương trình giảng viên sẽ cung cấp một số bài tập tình huống khác nhau, học viên sẽ tham gia thảo luận về cách tiếp cận từng tình huống. Các tình huống này sẽ giúp học viên củng cố và biết cách áp dụng thực tế các nội dung của bài học. Bên cạnh đó còn có các danh sách câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra và trả lời với các hình thức như:

- Bài tập tình huống (Case studies)
- Câu hỏi và trả lời (Questions & answers)
- Bảng kế hoạch hành động (Planning worksheets)
- Các công cụ biểu mẫu và danh sách kiểm tra (Toolkits & check-lists).


  Kế hoạch hành động cá nhân (Sau khóa học)

  - Xác định các điểm mấu chốt nổi bật, quan trọng nhất của khóa học mà cá nhân thu hoạch được
  - Vạch ra các mục tiêu và các kế hoạch hành động cụ thể sau khóa học
  - Xác định các chủ đề cho sự phát triển cá nhân và cải thiện kỹ năng mới trong tương lai.

 

  Thông tin khai giảng

 Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa  học, khách hàng vui lòng liên lạc:

Email: info@masterskills.org
  ĐT: (028) 22 194 047

Hotline: 0903 966 729

 

Thời gian học: 5 ngày/ 10 buổi.
Số lượng học viên: Tối đa 35 hv/ lớp.
Học phí:  85.500.000 VNĐ/ lớp. Tổ chức tại nhà máy hoặc tại văn phòng doanh nghiệp.
Các chi phí khác (nếu có): Tùy theo địa điểm khu vực tổ chức lớp học, mà các khoản chi phí khác sẽ được tính thêm bao gồm: Chi phí đi lại, ở KS của giảng viên.
Địa điểm
: Tầng 9, Vietcomreal Building, 68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM. / (Hoặc) Thống nhất giữa viện Masterskills và Doanh nghiệp địa điểm tổ chức khóa học.
Chứng nhận: Sẽ do Viện MasterSkills cấp, có giá trị trên toàn quốc.


Mẫu chứng nhận


Đội ngũ giảng viên - Xem tại đây

Giảng viên Business Edge, Better Work, những chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm quản lý thực tiễn lâu năm tại các Tập đoàn đa quốc gia, các Doanh Nghiệp trong và ngoài nước.


Profile Masterskills
 

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 

                              Một vài hình ảnh các khóa học

 

7 Thói Quen Thành Đạt Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Quản Lý Căng Thẳng Tư Duy Lãnh Đạo
Kỹ Năng Thuyết Trình Quản Lý Chuyên Nghiệp Duy Tích Cực Lắng Nghe Tích Cực
Tư Duy Sáng Tạo Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Mua Hàng Kỹ Năng Thuyết Trình
Quản Lý Căng Thẳng Kỹ Năng Viết Báo Cáo Quản Lý Sản Xuất Tư Duy Sáng Tạo
Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Tư Duy Logic Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp
Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp Kỹ Năng Viết Báo Cáo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân
Lập Kế Hoạch Hàng Năm (AOP) Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp Kỹ Năng Hỗ Trợ  Chuyên Nghiệp
Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Trị Kho Hàng Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng
Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Kỹ Năng Dịch Vụ Khách Hàng Kỹ năng Quản Lý Thời Gian
Thực Hiện KAIZEN Giám Sát Sản Xuất Giám sát Kênh Bán Hàng Kỹ Năng Giao Tiếp, Phân Công
Kỹ Năng Gọi Điện Thoại Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân

  Mua tài liệu công cụ quản lý

  Download tài liệu đào tạo

  Các khóa đào tạo

HÌNH ẢNH LỚP HỌC

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc