QUẢN LÝ CẤP TRUNG
(MMM)


Giới thiệu chương trình

Chương trình Kỹ năng quản lý - điều hành của lãnh đạo cấp trung được Viện MasterSkills thiết kế giúp cho học viên hiểu được vai trò, vị trí, chức năng của một “Quản lý cấp trung” trong tổ chức để từ đó cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng, công cụ và kinh nghiệm quản lý cần thiết trong công việc hàng ngày.

  Mục tiêu đào tạo

i.  Chương trình sẽ chia sẻ với bạn “năng lực quản trị” của một MM là những năng lực gì và làm thế nào để nâng những năng lực này lên một tầm cao hơn.
ii.  Chương trình cũng góp phần quan trọng trong việc giúp bạn trở thành một MM chuyên nghiệp.

  Đối tượng học viên

i. Các Giám đốc chức năng trong doanh nghiệp như: GĐ Tài chính, GĐ Nhân sự, GĐ Kinh doanh; GĐ Tiếp thị, GĐ Hành chính, GĐ Bán hàng, GĐ Sản xuất, GĐ Kỹ thuật, GĐ Dự án, Kế Toán trưởng, GĐ IT, GĐ Công nghệ,…
ii. Các Trưởng / Phó các Phòng, Ban, Bộ phận của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
iii. Những người có mong muốn trở thành Giám đốc chức năng hay “Sếp” Trưởng, “Sếp” Phó của các Phòng, Ban, Bộ phận trong tương lai.

  Nội dung chương trình

Phần I. Chân dung MM
Vị trí, vai trò, chức năng của MM
Công việc của MM
- Công tác chuyên môn (Quản trị chức năng)
- Quản trị bộ phận
Năng lực quản trị của MM
- Quản trị chiến lược (Chiến lược công ty, chiến lược bộ phận)
- Quản trị đội ngũ (con người + hệ thống + văn hóa)

Phần II. Quản trị và triển khai chiến lược
Ý nghĩa và tầm quan trọng của hoài bão, sứ mệnh, chiến lược chung của doanh nghiệp
Kế hoạch triển khai và phương pháp thực hiện chiến lược bộ phận (Chiến lược chức năng / Functional Strategy)
Kiểm soát và đánh giá hiệu quả
Báo cáo thực hiện và các công cụ cần thiết

Phần III. Quản lý đội ngũ
Những vấn đề liên quan trực tiếp đến nhân sự của đội ngũ: Hiểu nhân viên, Tuyển dụng, Bổ nhiệm, Điều chuyển, Sa thải;
Đánh giá nhân viên: Đánh giá năng lực, Đánh giá thành tích & Đánh giá thái độ;
Xây dựng hệ thống quản lý:
Xây dựng cơ cấu tổ chức của bộ phận;
- Phân công phân nhiệm (Soạn quy chế & hoạt động của bộ phận, lập Bảng mô tả công việc cho từng nhân viên);
- Phối kết hợp (giữa các nhân viên trong bộ phận và giữa các bộ phận trong công ty, giữa công ty với bên ngoài).
Lãnh đạo nhân viên

Phần IV. Văn hóa doanh nghiệp & Văn hóa bộ phận
Ý nghĩa và tầm quan trọng của việc lĩnh hội và triển khai văn hóa chung của doanh nghiệp cho đội ngũ nhân viên
Xây dựng văn hóa bộ phận

Phần V. Giới thiệu các kỹ năng mềm bổ trợ
Giới thiệu nhóm kỹ năng mềm dành cho cấp quản lý
Giới thiệu những nhóm kỹ năng mềm dành cho đặc thù công việc

  Tài liệu học

 i. Tài liệu lưu hành nội bộ (Tiếng Việt).

  Phương pháp giảng dạy

Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:
i. Thảo luận mở (Open discussion)
ii.Nghiên cứu tình huống (Case study)
iii.Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)
iv.Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế (Mini-lecture)

  Thông tin khai giảng

 Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa  học, khách hàng vui lòng liên lạc:

Email: info@masterskills.org
  ĐT: (028) 22 467 086 / (028) 22 194 047

Hotline: 0907 000 277

 

  Chứng nhận tốt nghiệp

 - Sẽ do Viện MasterSkills cấp, có giá trị trên toàn quốc.


  Brochure khóa học - Tại đây

 

Đội ngũ giảng viên - Xem tại đây

 

     Viện Đào Tạo Kỹ Năng MasterSkills chuyên cung cấp dịch vụ Đào tạo In-house  cho các doanh nghiệp trên Toàn Quốc