XÂY DỰNG BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 

Mục tiêu thiết kế và xây dựng Bản mô tả công việc

- Phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm giữa các đơn vị, phòng ban và các chức danh công việc.
- Giúp người lao động biết rõ trách nhiệm, công việc của mình
- Là cơ sở để tuyển dụng, phân công công việc, đào tạo kỹ năng làm việc
- Là cơ sở kiểm tra, đánh giá hiệu quả làm việc của từng nhân viên
- Là cơ sở để đánh giá giá trị công việc và trả lương, thưởng, đãi ngộ khác

MasterSkills sẽ cùng bạn đạt được các mục tiêu trên thông qua các bước tư vấn

- Nghiên cứu về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị
- Lựa chọn phương pháp và thiết kế phiếu khảo sát
- Khảo sát và phân tích công việc…
- Xác định mục tiêu, kết quả mong đợi của từng vị trí chức danh
- Xác định các nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn công việc cụ thể
- Xác định các yêu cầu đối với người thực hiện công việc

Phương pháp thực hiện

- Khảo sát bằng Phiếu hỏi (Job Questionnaries)
- Phỏng vấn trực tiếp (Interviews)
- Nghiên cứu tại bàn (Desk - Study)

 

Các dịch vụ tư vấn nhân sự chính của MasterSkills

1. Thiết kế cơ cấu tổ chức
2. Xây dựng bảng mô tả công việc
3. Xây dựng hệ thống lương, đãi ngộ
4. Quản trị thực hiện công việc
5. Xây dựng định mức lao động
6. Xây dựng hệ thống quản lý nội bộ

7. Xây dựng từ điển năng lực

 

 


Phí dịch vụ tham khảo:

120.000.000 đồng - 250.000.000 đồng ~ ($5.000 - $10.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc