THIẾT KẾ CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp cồng kềnh, chồng chéo và thiếu gắn kết … dẫn đến sự suy giảm hiệu lực trong điều hành, gây bất ổn, trì trệ hoạt động kinh doanh. Hậu quả là các mục tiêu của doanh nghiệp không đạt được, thậm chí đổ vỡ, mặc dù có nhiều cơ hội và thuận lợi về thị trường, vốn và tầm nhìn của lãnh đạo.

Đó chính là lúc bạn cần phân tích tính hiệu lực, hợp lý và hiệu quả của tổ chức Những yếu kém, bất cập cần được đánh giá và phát hiện kịp thời để cải tiến và kiện toàn. Sự coi nhẹ và chậm trễ điều này sẽ dẫn đến những hậu quả lâu dài. Không những trong lúc khó khăn mà còn cần thiết hơn khi doanh nghiệp đang phát triển nhanh, chuyển đổi hoặc mở rộng lĩnh vực và quy mô kinh doanh.

Việc đổi mới tổ chức có thể gây ra những xáo trộn, ngưng trệ kinh doanh hoặc gặp phải mâu thuẫn, xung đột nội bộ bởi những thói quen cố hữu, lợi ích cá nhân, cục bộ. Do đó, phân tích kỹ lưỡng, hành động thận trọng là điều hết sức cần thiết.

Nếu cải tiến là điều cần thiết và bạn mong muốn
- Bộ máy tổ chức hoạt động hiệu lực và hiệu quả
- Các chức năng gắn kết với mục tiêu chiến lược
- Cơ cấu gọn nhẹ, tối ưu, kinh tế
- Trách nhiệm rõ ràng, cụ thể và có thể kiểm tra, đánh giá
- Thông tin thông suốt và phối hợp nhịp nhàng
- Linh hoạt trước sự phát triển của doanh nghiệp

Masterskills sẽ giúp bạn đạt được yêu cầu trên thông qua các bước tư vấn

- Khảo sát, phân tích thực trạng
- Xác định và đánh giá lại tầm nhìn và mục tiêu chiến lược
- Phân tích hiệu quả và tính cần thiết của các chức năng
- Thiết kế và điều chỉnh cơ cấu tổ chức
- Quy định lại chức năng, nhiệm vụ và sự phối hợp
- Tìm hiểu và tối ưu hoá quy trình làm việc
- Thiết kế bản mô tả công việc và tiêu chí đánh giá đến từng nhân viên

 

Các dịch vụ tư vấn nhân sự chính của MasterSkills

1. Thiết kế cơ cấu tổ chức
2. Xây dựng bảng mô tả công việc
3. Xây dựng hệ thống lương, đãi ngộ
4. Quản trị thực hiện công việc
5. Xây dựng định mức lao động
6. Xây dựng hệ thống quản lý nội bộ

7. Xây dựng từ điển năng lực

 

 


Phí dịch vụ tham khảo:

120.000.000 đồng - 250.000.000 đồng ~ ($5.000 - $10.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

 

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc