XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯƠNG - ĐÃI NGỘ

Tiền lương, thưởng thiếu công bằng, hợp lý, chưa phản ánh và gắn với trách nhiệm, chất lượng công việc. Chính sách lương chưa có tính hệ thống, bài bản, chưa thực sự là đòn bẩy kích thích năng suất và hiệu quả làm việc... Hệ quả là bạn khó thu hút và lưu giữ được những nhân viên giỏi, đội ngũ thiếu động lực phấn đấu hoàn thành công việc, quỹ lương thì tăng mà mục tiêu kinh doanh thì không đạt được.

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt về nguồn nhân lực như hiện nay thì việc xây dựng và kiện toàn chính sách lương, thưởng và đãi ngộ là hết sức cần thiết. Trả giá thấp, ứng xử thiếu công bằng, minh bạch đều làm bạn khó có được đúng và đủ nguồn lực quan trọng số 1 này.

Tiền lương chịu sự ảnh hưởng của nhiều nhân tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Do đó, xây dựng chính sách tiền lương cần tiếp cận ở nhiều khía cạnh như thị trường lao động, ngân sách, phương pháp quản lý, văn hoá doanh nghiệp. Đối với những doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi còn phải vượt qua những rào cản thói quen, nếp nghĩ bình quân chủ nghĩa, thâm niên, bằng cấp.

Nếu bạn thực sự mong muốn một hệ thống lương

- Có tính công bằng và cạnh tranh với thị trường lao động
- Phản ánh đúng giá trị công việc và công bằng trong nội bộ doanh nghiệp
- Khuyến khích nhân viên, gắn với kết quả thực hiện công việc
- Đơn giản, dễ hiểu và đồng bộ với các công cụ quản lý khác
- Bài bản, minh bạch và có tính hệ thống

MasterSkills sẽ cùng bạn đạt được các mục đích trên thông qua các bước tư vấn

- Khảo sát và phân tích công việc
- Khảo sát chiến lược đãi ngộ của doanh nghiệp
- Lựa chọn yếu tố và xây dựng hệ thống đánh giá công việc theo giá trị công việc theo phương pháp Point Factor/Hay - Method
- Thiết kế cấu trúc phân hạng chức danh
khảo sát, tìm hiểu mức lương thị trường và xây dựng thang, bảng lương
- Xây dựng cơ chế trả lương theo mô hình 3Ps: (P1) Gắn với mức độ phức tạp, giá trị công việc; (P2) Gắn với năng lực thực hiện công việc; (P3) Gắn với kết quả hoàn thành mục tiêu công việc của đơn vị và từng người lao động.
- Soạn thảo quy định, quy trình đánh giá và trả lương

Phương pháp thực hiện

- Khảo sát bằng Phiếu hỏi (Job Questionnaries), Phỏng vấn trực tiếp (Interviews)
- Nghiên cứu tại bàn (Desk - Study)
- Chấm điểm yếu tố (Point - Factor Method/Hay - Method)
- Phân nhóm chức danh công việc (Classification Method)

 

Các dịch vụ tư vấn nhân sự chính của MasterSkills

1. Thiết kế cơ cấu tổ chức
2. Xây dựng bảng mô tả công việc
3. Xây dựng hệ thống lương, đãi ngộ
4. Quản trị thực hiện công việc
5. Xây dựng định mức lao động
6. Xây dựng hệ thống quản lý nội bộ

7. Xây dựng từ điển năng lực

 

 

Phí dịch vụ tham khảo:

120.000.000 đồng - 250.000.000 đồng ~ ($5.000 - $10.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

 

 

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc