XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

Mục tiêu

Tuân thủ đúng quy định của pháp luật về định mức lao động
Làm cơ sở xây dựng đơn giá tiền lương và quỹ lương kế hoạch
Làm căn cứ lập kế hoạch sử dụng lao động và định biên nhân sự
Xác định và quản lý chi phí lao động, giá thành sản phẩm/dịch vụ
Cải tiến và hợp lý hóa quy trình sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật và năng suất

Nội dung dịch vụ

Nghiên cứu về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị
Nghiên cứu quy trình sản xuất và môi trường, điều kiện làm việc
Thực hiên khảo sát và phân tích hao phí thời gian lao động ở các bước công việc, các công đoạn
Nghiên cứu và định biên nhân sự hợp lý cho lao động chuyên môn, quản lý
Tính toán, định mức lao động cho từng nguyên công và định mức lao động tổng hợp
Kiểm tra, đối chiếu, trình bày và đề xuất áp dụng hệ thống định mức lao động

Phương pháp thực hiện

Phân tích khảo sát bấm giờ/chụp ảnh
Thống kê kinh nghiệm
Phân tích tài liệu quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật
Lấy ý kiến chuyên gia

 

Các dịch vụ tư vấn nhân sự chính của MasterSkills

1. Thiết kế cơ cấu tổ chức
2. Xây dựng bảng mô tả công việc
3. Xây dựng hệ thống lương, đãi ngộ
4. Quản trị thực hiện công việc
5. Xây dựng định mức lao động
6. Xây dựng hệ thống quản lý nội bộ

7. Xây dựng từ điển năng lực

 

 


Phí dịch vụ tham khảo:

120.000.000 đồng - 250.000.000 đồng ~ ($5.000 - $10.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc