Tương tác trực tiếp với giảng viên

  • Chủ động thời gian học tập
  • Giảm chi phí – Tiết kiệm thời gian tự học
  • Học trực tuyến – Tương tác trực tiếp với giảng viên
  • Được giải đáp mọi thắc mắc, khó khăn khi làm bài tập thực hành quản lý
  • Giảng viên sẽ luôn hỗ trợ cho bạn kể cả khi bạn đã học xong

    Nếu bạn có câu hỏi, hãy truy cập.

   

Giới thiệu về khóa học Online tương tác trực tiếp với giảng viên

  • Bạn không có thời gian đến lớp học? Bạn ở xa?
  • Bạn muốn tự chủ thời gian học Online?
  • Bạn muốn học trực tuyến 1 thầy 1 trò với giảng viên thay vì học qua Video?
  • Bạn muốn được giải đáp trực tiếp những thắc mắc ngay trong quá trình học?

Viện Masterskills là nơi DUY NHẤT đào tạo Online theo hình thức 1 thầy 1 trò tương tác trực tiếp qua Skype nhằm giúp học viên có được quá trình học tốt nhất, giống như khi học viên tới học tại lớp Offline. Các bạn không phải học qua Video đã ghi hình sẵn, mà giảng viên sẽ TRỰC TIẾP trao đổi với các bạn để giúp các bạn được học tập một cách trực quan nhất. Theo dõi sát sao quá trình học của các bạn và đặc biệt mọi thắc mắc, khó khăn của các bạn sẽ được giảng viên giải đáp ngay khi học Online.

Các Khóa Học Online

Tất cả khóa học
Admin bar avatar

Khóa Học Xử Lý Khủng Hoảng Truyền Thông

92
750,000₫ 550,000₫
Admin bar avatar

Khóa Học Truyền Thông Nội Bộ

185
750,000₫ 550,000₫
Admin bar avatar

Khóa Học Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp

214
750,000₫ 550,000₫
Admin bar avatar

Khóa Học Quản Trị Cảm Xúc Bản Thân

75
750,000₫ 550,000₫
Admin bar avatar

Khóa Học Đạo Đức và Thái độ Làm Việc

47
750,000₫ 550,000₫
Admin bar avatar

Khóa Học Sức Mạnh Thái Độ Tích Cực

363
750,000₫ 550,000₫
Admin bar avatar

Khóa Học Lập Kế Hoạch Phát Triển Cá Nhân – PDP

253
750,000₫ 550,000₫
Admin bar avatar

Khóa Học Tự Nhận Thức Bản Thân

353
750,000₫ 550,000₫
Admin bar avatar

Khóa Học Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân

283
750,000₫ 550,000₫
Admin bar avatar

Khóa Học Kỹ Năng Quản Trị Thông Tin

37
750,000₫ 550,000₫
Admin bar avatar

Khóa Học Kỹ Năng Thực Hiện Kaizen

59
750,000₫ 550,000₫
Admin bar avatar

Khóa Học Kỹ Năng Thực Hiện 6S

192
750,000₫ 550,000₫
Admin bar avatar

Khóa Học Quản Trị Rủi Ro

67
750,000₫ 550,000₫
Admin bar avatar

Khóa Học Kiểm Soát Nội Bộ

284
750,000₫ 550,000₫
Admin bar avatar

Khóa Học Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính

449
750,000₫ 550,000₫
Admin bar avatar

Khóa Học Kỹ Năng Viết Báo Cáo & Email Hiệu Quả

37
750,000₫ 550,000₫
Admin bar avatar

Khóa Học Kỹ Năng Báo Cáo Công Việc

48
750,000₫ 550,000₫
Admin bar avatar

Khóa Học Kỹ Năng Dẫn Chương Trình – MC

57
750,000₫ 550,000₫
Admin bar avatar

Khóa Học Nghệ Thuật Nói Trước Công Chúng

307
750,000₫ 550,000₫
Admin bar avatar

Khóa Học Kỹ Năng Thuyết Trình Trước Đám Đông

66
750,000₫ 550,000₫
Admin bar avatar

Khóa Học Kỹ Năng Quản Lý Theo Quy Trình

85
750,000₫ 550,000₫
Admin bar avatar

Khóa Học Cân Bằng Công Việc & Cuộc Sống

28
750,000₫ 550,000₫
Admin bar avatar

Khóa Học Kỹ Năng Giám Sát & Đánh Giá Công Việc

254
750,000₫ 550,000₫
Admin bar avatar

Khóa Học Kỹ Năng Giám Sát Công Việc

454
750,000₫ 550,000₫
Admin bar avatar

Khóa Học Kỹ Năng Lập Kế Hoạch Sản Xuất

336
750,000₫ 550,000₫
Admin bar avatar

Khóa Học Lập Kế Hoạch Hoạt Động Hàng Năm – AOP

371
750,000₫ 550,000₫
Admin bar avatar

Khóa Học Kỹ Năng Lắng Nghe & Đặt Câu Hỏi

173
750,000₫ 550,000₫
Admin bar avatar

Khóa Học Kỹ Năng Xây Dựng Tinh Thần Đồng Đội

0
750,000₫ 550,000₫