Dự Án Đào Tạo Giảng Viên

(MASTER TRAINER PROJECT)Trong chương trình hoạt động của tổ chức giáo dục Masterskills, Dự án đào tạo “Giảng viên cho doanh nghiệp – Master Trainer Project” nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên nguồn có đầy đủ năng lực trình bày bài giảng một cách khoa học, lôi cuốn nhằm tăng cường kiến thức, chia sẽ kinh nghiệm và phương pháp quản lý bài bản chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ nhân viên các nhà quản lý trong doanh nghiệp. Sau khi khóa học, học viên tham gia sẽ là đầu mối triển khai công tác giảng dạy và tư vấn tại các doanh nghiệp.

Chương trình học diễn ra tại Tp. HCM với thời lượng 05 ngày với sự chia sẻ của MBA. Paul Huỳnh – Giám đốc Masterskills, Giảng viên cao cấp ILO (2004), Giảng viên chính chương trình đào tạo Business Edge của IFC (2005), đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy các chuyên đề kỹ năng và quản lý doanh nghiệp.

 

Chương trình được chia thành 02 modules. Bạn nên đăng ký cả hai modules nếu trước đây bạn chưa từng tham gia module nào do tổ chức Masterskills tổ chức.

Module Đào Tạo:

1. Kỹ năng thiết kế khóa học
2. Kỹ năng dẫn giảng


Đối tượng học viên:

- Các giảng viên, chuyên gia tư vấn, cấp quản lý trong doanh nghiệp - những người muốn tạo ra các lớp học sinh động, lôi cuốn học viên/ nhân viên của mình tham gia, giúp cho việc chuyển giao kiến thức và kỹ năng diễn ra hiệu quả nhất.
- Các cán bộ, nhân viên phụ trách đào tạo có nhu cầu xây dựng đội ngũ giảng viên nội bộ, và kiểm soát đánh giá chất lượng dịch vụ đào tạo thuê ngoài.

Lưu ý: đối tượng tham gia không nhất thiết phải có kinh nghiệm giảng dạy, nhưng cần có:
- Kiến thức và kinh nghiệm về chủ đề định giảng dạy;
- Kỹ năng trình bày tốt.

Mục tiêu chương trình:

- Giải thích các nguyên tắc cơ bản của phương pháp giảng dạy “Lấy người học làm trọng tâm”;
- Áp dụng mô hình ADDIE để thiết kế một khóa học/chương trình đào tạo cụ thể, đáp ứng được nhu cầu học và sở thích học của học viên;
- Nhận xét về chất lượng thiết kế của một khóa học/chương trình đào tạo;
- Mô tả các chuẩn năng lực dẫn giảng của một giảng viên chuyên nghiệp;
- Thể hiện các kỹ năng dẫn giảng trong phần thao giảng 30 phút.

Phương pháp:

- Học linh hoạt: Kết hợp học trực tuyến (e-learning), bài tập cá nhân và học trên lớp.
- Hướng dẫn kèm cặp kỹ năng: Trước tiên giảng viên giải thích và làm mẫu sau đó các học viên sẽ áp dụng và được giảng viên nhận xét để hoàn thiện.
- Trải nghiệm: Các học viên sẽ khám phá nội dung của khóa học thông qua nhiều loại hoạt động: thảo luận nhóm, phát ý tưởng, trò chơi và diễn vai, vv…
- Thực hành nhóm và cá nhân chiếm khoảng ½ thời gian học tập.


Nội dung chương trình:

Moduel 1: Kỹ Năng Thiết Kế Khóa Học

1. Phương pháp giảng dạy lấy học viên làm trọng tâm
2. Phân tích học viên mục tiêu (Analysis):
- Nhu cầu, phong cách và điều kiện học
- Chân dung học viên mục tiêu

3. Lập kế hoạch thiết kế (Design):
- Xác định mục tiêu khóa học
- Lựa chọn và tổ chức nội dung

4. Phát triển tài liệu khóa học (Development):
- Trình bày nội dung
- Thiết kế hoạt động học
- Xây dựng kế hoạch bài giảng

5. Thử nghiệm khóa học (Implementation)

6. Đánh giá và chỉnh sửa khóa học (Evaluation and revision)

7. Bài tập cá nhân
- Học viên nộp bài tập cá nhân trong vòng 1 tuần sau khi kết thúc khóa học
- Được nhận xét chi tiết theo chuẩn năng lực thiết kế
- Được cấp chứng nhận tốt nghiệp nếu đạt đủ 18/18 tiêu chí đánh giá bài tậpModule 2. Kỹ Năng Dẫn Giảng

1. Chuẩn năng lực dẫn giảng

2. Năng lực chuẩn bị buổi giảng
- Chuẩn bị trước buổi giảng
- Chuẩn bị trong buổi giảng

3. Năng lực thực hiện buổi giảng
- Tạo thuận lợi
- Dẫn giảng nội dung
- Sử dụng công cụ trợ giảng

4. Năng lực đánh giá và hoàn thiện buổi giảng

5. Thao giảng
- Mỗi học viên thao giảng 30 phút
- Được nhận xét chi tiết theo chuẩn năng lực dẫn giảng
- Được cấp chứng nhận tốt nghiệp nếu đạt từ 16/24 tiêu chí trở lên

Liên hệ:
Lê Xuân Thảo- 0903 966 729
Email: thao.le@masterskills.org

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc