TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ
(HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM)

 

1. Giới thiệu dịch vụ
 

- Dịch vụ tư vấn HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ cho doanh nghiệp là một dịch vụ chuyên nghiệp, uy tín, và hiệu quả, do chúng tôi cung cấp, nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng, triển khai, và vận hành một hệ thống quản lý nhân sự khoa học, hiện đại, và phù hợp với nhu cầu và đặc thù của từng doanh nghiệp.
- Hệ thống quản lý nhân sự là một nền tảng mà tại đó, tất cả các khía cạnh liên quan đến công tác quản lý nhân sự của doanh nghiệp được xây dựng, triển khai, kiểm tra giám sát và hoàn thành một cách khoa học theo một trình tự nhất định, quan trọng nhất là tương thích cao với những nét đặc thù riêng của từng doanh nghiệp.
- Hệ thống quản lý nhân sự bao gồm các chức năng chính như: quản lý thông tin nhân viên, quản lý tuyển dụng, quản lý đào tạo, quản lý đánh giá, quản lý lương thưởng, quản lý phúc lợi, quản lý nghỉ phép, quản lý khen thưởng kỷ luật, quản lý an toàn lao động, quản lý quan hệ lao động, quản lý chiến lược nhân sự, và quản lý báo cáo nhân sự.

 

2. Các vấn đề thường gặp của doanh nghiệp
- Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội, đòi hỏi phải có một đội ngũ nhân sự chất lượng, năng động, và sáng tạo. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp phải những vấn đề khó khăn trong quản lý nhân sự, như:
- Không có một hệ thống quản lý nhân sự thống nhất, rõ ràng, và minh bạch, dẫn đến sự mất cân đối, thiếu công bằng, và không hiệu quả trong việc phân công, điều hành, và kiểm soát nhân sự.
- Không có một hệ thống quản lý nhân sự phù hợp với nhu cầu và đặc thù của từng doanh nghiệp, dẫn đến sự lãng phí, thừa thãi, và không tận dụng được nguồn lực nhân sự có sẵn.
- Không có một hệ thống quản lý nhân sự hiện đại, tiên tiến, và áp dụng công nghệ thông tin, dẫn đến sự chậm trễ, sai sót, và không chính xác trong việc thu thập, xử lý, và bảo mật dữ liệu nhân sự.
- Không có một hệ thống quản lý nhân sự khoa học, chiến lược, và định hướng tương lai, dẫn đến sự thiếu hướng dẫn, đào tạo, và phát triển nhân sự, cũng như sự thiếu hài lòng, cam kết, và trung thành của nhân sự.

 

3. Mô tả dịch vụ tư vấn
- Dịch vụ tư vấn HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ cho doanh nghiệp của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề trên một cách hiệu quả, bằng cách cung cấp các giải pháp tùy biến, toàn diện, và bền vững cho việc xây dựng, triển khai, và vận hành một hệ thống quản lý nhân sự phù hợp với nhu cầu và đặc thù của từng doanh nghiệp.
- Dịch vụ tư vấn HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ cho doanh nghiệp của chúng tôi sẽ bao gồm các hoạt động chính như:
- Tiếp nhận yêu cầu và thông tin của doanh nghiệp, bao gồm: tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu chiến lược, và tình hình nhân sự của doanh nghiệp.
- Phân tích và đánh giá tình hình quản lý nhân sự của doanh nghiệp, bao gồm: phân tích nhu cầu nhân sự, phân tích năng lực nhân sự, phân tích hiệu suất nhân sự, phân tích hài lòng nhân sự, và các chỉ số nhân sự khác.
- Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp, bao gồm: xác định các chức năng quản lý nhân sự, xây dựng các chính sách và thủ tục quản lý nhân sự, xây dựng các tiêu chuẩn và chỉ tiêu quản lý nhân sự, xây dựng các hệ thống và công cụ quản lý nhân sự, và xây dựng các kế hoạch và chiến lược quản lý nhân sự.
- Hỗ trợ và đào tạo cho doanh nghiệp, bao gồm: cung cấp các tài liệu, công cụ, và phương pháp hỗ trợ cho việc xây dựng và quản lý hệ thống quản lý nhân sự, cung cấp các buổi huấn luyện, đào tạo, và tư vấn cho các nhân sự liên quan đến hệ thống quản lý nhân sự, cung cấp các dịch vụ tư vấn liên tục, theo dõi, và hỗ trợ cho doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và vận hành hệ thống quản lý nhân sự.
- Đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp, bao gồm: đo lường và đánh giá kết quả, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp cải tiến, và điều chỉnh hệ thống quản lý nhân sự theo những thay đổi của môi trường kinh doanh.

 

4. Những lợi ích của dịch vụ
- Dịch vụ tư vấn HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ cho doanh nghiệp của chúng tôi sẽ mang lại cho doanh nghiệp những lợi ích sau:
- Nâng cao hiệu quả và hiệu suất quản lý nhân sự, bằng cách có một hệ thống quản lý nhân sự thống nhất, rõ ràng, và minh bạch, giúp phân công, điều hành, và kiểm soát nhân sự một cách khoa học và hợp lý.
- Tối ưu hóa nguồn lực nhân sự, bằng cách có một hệ thống quản lý nhân sự phù hợp với nhu cầu và đặc thù của từng doanh nghiệp, giúp tận dụng, phát triển, và giữ chân nhân sự có sẵn, cũng như thu hút và lựa chọn nhân sự tiềm năng.
- Cập nhật và nâng cấp hệ thống quản lý nhân sự, bằng cách có một hệ thống quản lý nhân sự hiện đại, tiên tiến, và áp dụng công nghệ thông tin, giúp thu thập, xử lý, và bảo mật dữ liệu nhân sự một cách nhanh chóng, chính xác, và an toàn.
- Định hướng và phát triển hệ thống quản lý nhân sự, bằng cách có một hệ thống quản lý nhân sự khoa học, chiến lược, và định hướng tương lai, giúp hướng dẫn, đào tạo, và phát triển nhân sự theo mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp, cũng như tăng cường sự hài lòng, cam kết, và trung thành của nhân sự.

 

5. Quy trình thực hiện tư vấn
- Quy trình thực hiện tư vấn HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ cho doanh nghiệp của chúng tôi gồm có 6 bước chính, như sau:

- Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu và thông tin của doanh nghiệp.
Chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát, phỏng vấn, và thu thập các thông tin cần thiết về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu chiến lược, và tình hình nhân sự của doanh nghiệp của bạn.

- Bước 2: Phân tích và đánh giá tình hình quản lý nhân sự của doanh nghiệp.
Chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp phân tích và đánh giá chuyên nghiệp, khoa học, và khách quan để đánh giá tình hình quản lý nhân sự của doanh nghiệp của bạn, bao gồm: phân tích nhu cầu nhân sự, phân tích năng lực nhân sự, phân tích hiệu suất nhân sự, phân tích hài lòng nhân sự, và các chỉ số nhân sự khác.

- Bước 3: Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp.
Bao gồm: xác định các chức năng quản lý nhân sự, xây dựng các chính sách và thủ tục quản lý nhân sự, xây dựng các tiêu chuẩn và chỉ tiêu quản lý nhân sự, xây dựng các hệ thống và công cụ quản lý nhân sự, và xây dựng các kế hoạch và chiến lược quản lý nhân sự.

- Bước 4: Hỗ trợ và đào tạo cho doanh nghiệp.
Bao gồm: cung cấp các tài liệu, công cụ, và phương pháp hỗ trợ cho việc xây dựng và quản lý hệ thống quản lý nhân sự, cung cấp các buổi huấn luyện, đào tạo, và tư vấn cho các nhân sự liên quan đến hệ thống quản lý nhân sự, cung cấp các dịch vụ tư vấn liên tục, theo dõi, và hỗ trợ cho doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và vận hành hệ thống quản lý nhân sự.

- Bước 5: Đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp.
Bao gồm: đo lường và đánh giá kết quả, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp cải tiến, và điều chỉnh hệ thống quản lý nhân sự theo những thay đổi của môi trường kinh doanh.

- Bước 6: Bàn giao và kết thúc dịch vụ tư vấn.
Bao gồm: bàn giao toàn bộ hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp, bao gồm các tài liệu, công cụ, và phương pháp, cũng như các kết quả đánh giá và cải tiến, nhận xét và đánh giá về quá trình tư vấn, và kết thúc hợp đồng tư vấn.

 

6. Thời gian thực hiện
- Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ cho doanh nghiệp của chúng tôi sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như: quy mô, lĩnh vực, và đặc thù của doanh nghiệp, nhu cầu và yêu cầu của doanh nghiệp, độ phức tạp và độ khó của hệ thống quản lý nhân sự, và tình hình thực tế của doanh nghiệp.
- Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cam kết thực hiện dịch vụ tư vấn HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ cho doanh nghiệp một cách nhanh chóng, chính xác, và hiệu quả, với mục tiêu hoàn thành trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng tư vấn.
- Chúng tôi sẽ cập nhật tiến độ và kết quả của dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp định kỳ, theo thỏa thuận của hai bên, để đảm bảo sự minh bạch, tin cậy, và hài lòng của doanh nghiệp.

 

7. Kết quả bàn giao
- Kết quả bàn giao của dịch vụ tư vấn HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ cho doanh nghiệp của chúng tôi sẽ bao gồm:
- Một hệ thống quản lý nhân sự khoa học, hiện đại, và phù hợp với nhu cầu và đặc thù của doanh nghiệp, bao gồm các chức năng, chính sách, thủ tục, tiêu chuẩn, chỉ tiêu, hệ thống, công cụ, kế hoạch, và chiến lược quản lý nhân sự.
- Một bộ tài liệu, công cụ, và phương pháp hỗ trợ cho việc xây dựng và quản lý hệ thống quản lý nhân sự, bao gồm các hướng dẫn, biểu mẫu, mẫu văn bản, phần mềm, ứng dụng, và các phương pháp khác.
- Một báo cáo đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý nhân sự, bao gồm các kết quả đo lường và đánh giá, những bài học kinh nghiệm, những giải pháp cải tiến, và những điều chỉnh hệ thống quản lý nhân sự theo những thay đổi của môi trường kinh doanh.
- Một báo cáo nhận xét và đánh giá về quá trình tư vấn, bao gồm các nhận xét, đánh giá, góp ý, và khuyến nghị của chúng tôi đối với doanh nghiệp, cũng như các nhận xét, đánh giá, góp ý, và khuyến nghị của doanh nghiệp đối với chúng tôi.
- Một hợp đồng tư vấn đã được ký kết và hoàn thành, bao gồm các điều khoản, điều kiện, và nghĩa vụ của hai bên, cũng như các chứng từ, hóa đơn, và biên lai liên quan.

 

 

Phí dịch vụ tham khảo:

450.000.000 đồng - 2.250.000.000 đồng ~ ($20.000 - $100.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

Gửi yêu cầu tư vấn và nhận báo giá tư vấn

 

Profile Masterskills
 

MasterSkills Profile

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 Một Vài Hình Ảnh Các Khóa Học

Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ - 5Whys Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ. Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
7 Thói Quen Thành Đạt. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN  Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc