TƯ VẤN NGUỒN NHÂN LỰC

 

Mục tiêu
- Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự thông qua hệ thống các chính sách, cơ chế quản lý hiệu quả.
- Nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy tối đa năng lực nhân sự thực hiện thành công mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.


Nội dung tư vấn
- Xây dựng chiến lược nhân sự
- Định biên nhân sự
- Tuyển dụng nhân sự
- Phân tích và mô tả công việc
- Xây dựng hệ thống quản trị & đánh giá hiệu quả công việc (KPIs)
- Đánh giá giá trị công việc và xây dựng hệ thống tiền lương
- Xây dựng các quy chế quản lý nội bộ
- Lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
- Đào tạo và tập huấn về quản trị nhân sự, tiền lương ...theo yêu cầu

 


Cam kết của Tư Vấn Quản Trị
- Mang đến những giải pháp vượt trội, phù hợp với thực tế kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.
- Luôn đặt mình vào vị trí của Quý doanh nghiệp và nghĩ về những gì có thể xảy ra với công việc kinh doanh. Cùng với đó, chúng tôi đã nỗ lực nghiên cứu và tìm ra các giải pháp hữu ích với từng vấn đề đó.
- Chiến lược và kế hoạch được trình bày khoa học, chuyên nghiệp có sức thuyết phục cao.
Với đội ngũ chuyên gia tư vấn nhiều năm kinh nghiệm cùng với phương pháp tiếp cận phù hợp, Tư vấn Quản Trị sẵn sàng chia sẻ và chung sức cùng các doanh nghiệp trong quá trình đổi mới và phát triển.

 

Các dịch vụ tư vấn nhân sự chính của MasterSkills

1. Thiết kế cơ cấu tổ chức
2. Xây dựng bảng mô tả công việc
3. Xây dựng hệ thống lương, đãi ngộ
4. Quản trị thực hiện công việc
5. Xây dựng định mức lao động
6. Xây dựng hệ thống quản lý nội bộ

7. Xây dựng từ điển năng lực

 

 

 

     Viện Đào Tạo Kỹ Năng MasterSkills chuyên cung cấp dịch vụ Đào tạo In-house  cho các doanh nghiệp trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc