GIỚI THIỆU

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

(QUALITY MANAGEMENT)


1. Tầm quan trọng kỹ năng Quản Lý Chất Lượng
Kỹ năng quản lý chất lượng là khả năng lập chính sách, mục tiêu, và tiêu chuẩn chất lượng cho doanh nghiệp, cũng như hoạch định, kiểm soát, đảm bảo, và cải tiến chất lượng cho các sản phẩm, dịch vụ, quy trình, và hệ thống của doanh nghiệp.
Kỹ năng quản lý chất lượng là yếu tố quyết định sự thành công và phát triển của doanh nghiệp, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự hài lòng và trung thành của khách hàng, đối tác, và nhân viên, cũng như đến doanh số, lợi nhuận, và thị phần của doanh nghiệp. Theo một nghiên cứu của McKinsey, các doanh nghiệp có kỹ năng quản lý chất lượng tốt có thể tăng năng suất đến 25%, tăng doanh thu đến 15%, và giảm chi phí đến 10%.
Kỹ năng quản lý chất lượng cũng giúp nhân viên nâng cao năng lực, sự tự tin, và hài lòng trong công việc, cũng như cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên, đối tác, và khách hàng.

2. Các vấn đề thường gặp hiện nay của nhân viên
Một số vấn đề thường gặp hiện nay của nhân viên quản lý chất lượng là:
- Không có chiến lược để xác định, đo lường, và theo dõi các chỉ số chất lượng, dẫn đến không thể đánh giá được mức độ đạt được mục tiêu và tiêu chuẩn chất lượng của doanh nghiệp, cũng như không thể nhận biết được những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, và thách thức liên quan đến chất lượng.
- Không có kỹ năng giao tiếp, trình bày, và báo cáo, dẫn đến không thể truyền đạt được thông tin, kết quả, hoặc khuyến nghị về chất lượng một cách hiệu quả, cũng như không thể thuyết phục được các bên liên quan về tầm quan trọng và lợi ích của việc cải tiến chất lượng.
- Không có kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, và cải tiến liên tục, dẫn đến không thể tìm ra được nguyên nhân gốc rễ, phương án, và giải pháp cho các vấn đề chất lượng, cũng như không thể áp dụng được các công cụ, phương pháp, và tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng.
- Không có kỹ năng hợp tác, phối hợp, và lãnh đạo, dẫn đến không thể xây dựng được một đội ngũ quản lý chất lượng hiệu quả, cũng như không thể tạo ra được một văn hóa chất lượng trong toàn bộ doanh nghiệp.

3. Những lợi ích của dịch vụ đào tạo tại doanh nghiệp
Dịch vụ đào tạo chuyên đề KỸ NĂNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG tại doanh nghiệp sẽ mang lại những lợi ích sau đây:
- Giúp nhân viên nắm vững và cập nhật được các thông tin, kiến thức, và kỹ năng liên quan đến quản lý chất lượng, cũng như các xu hướng, thay đổi, và nhu cầu của thị trường và khách hàng.
- Giúp nhân viên phát triển và nâng cao được các kỹ năng mềm cần thiết cho quản lý chất lượng, như kỹ năng xác định, đo lường, và theo dõi chất lượng, kỹ năng giao tiếp, trình bày, và báo cáo chất lượng, kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, và cải tiến liên tục chất lượng, kỹ năng hợp tác, phối hợp, và lãnh đạo chất lượng.
- Giúp nhân viên nâng cao được chất lượng cho các sản phẩm, dịch vụ, quy trình, và hệ thống của doanh nghiệp, tăng cường sự hài lòng và trung thành của khách hàng, đối tác, và nhân viên, cũng như tạo được sự khác biệt và ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.
- Giúp nhân viên cải thiện được hiệu quả công việc, tăng cường sự tự tin và hạnh phúc trong công việc, cũng như cải thiện được mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên, đối tác, và khách hàng.

4. Quy trình thực hiện đào tạo
Quy trình thực hiện đào tạo chuyên đề Quản Lý Chất Lượng trong doanh nghiệp của chúng tôi gồm có các bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu đào tạo từ doanh nghiệp, phân tích nhu cầu, mục tiêu, đối tượng, thời gian, ngân sách của doanh nghiệp.
Bước 2: Thiết kế chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, bao gồm nội dung, phương pháp, tài liệu, giảng viên, huấn luyện viên, địa điểm, thiết bị, kế hoạch thực hiện.
Bước 3: Thực hiện đào tạo theo chương trình đã thiết kế, bao gồm các hoạt động như giảng dạy, thảo luận, trò chơi, bài tập, tình huống, dự án, thử thách, kiểm tra, đánh giá.
Bước 4: Theo dõi, đánh giá và phản hồi quá trình đào tạo, bao gồm các hoạt động như ghi nhận, phản hồi, khảo sát, đo lường, cải tiến, báo cáo.
Bước 5: Kết thúc và bàn giao kết quả đào tạo, bao gồm các hoạt động như cấp chứng nhận, bàn giao tài liệu, báo cáo kết quả, đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

5. Kết quả bàn giao sau đào tạo
Sau khi hoàn thành khóa đào tạo chuyên đề Quản Lý Chất Lượng trong doanh nghiệp của chúng tôi, chúng tôi sẽ bàn giao cho doanh nghiệp những kết quả sau:

- Danh sách nhân viên đã tham gia đào tạo, kèm theo chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo.
- Báo cáo kết quả đào tạo, bao gồm những chỉ số đo lường được như mức độ hài lòng, mức độ tiến bộ, mức độ áp dụng của nhân viên.
- Tài liệu đào tạo, bao gồm những tài liệu, sách, khóa học, bài tập, trò chơi, tình huống, dự án, thử thách, kiểm tra, đánh giá đã sử dụng trong quá trình đào tạo.
- Đề xuất hướng phát triển tiếp theo, bao gồm những gợi ý, khuyến nghị, tài nguyên, hỗ trợ để nhân viên tiếp tục phát triển năng lực lãnh đạo sau khi kết thúc khóa đào tạo
.

Hãy tham thảo Các Khóa Học Quản Lý Chất Lượng do các Giảng viên chuyên nghiệp tại Học Viện Đào Tạo Masterskills giảng dạy.

 

 

 Bạn đang tìm kiếm khóa học theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp?


Chúng tôi hợp tác với bạn để đánh giá nhu cầu đào tạo hiện tại của tổ chức, đồng thời thiết kế khóa học phù hợp cho từng bộ phận cụ thể tại doanh nghiệp. Cần tư vấn chương trình đào tạo, Quý doanh nghiệp có thể gửi yêu cầu hỗ trợ tại đây.

 


Profile Masterskills
 

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 

                              Một vài hình ảnh các khóa học

 

7 Thói Quen Thành Đạt Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Quản Lý Căng Thẳng Tư Duy Lãnh Đạo
Kỹ Năng Thuyết Trình Quản Lý Chuyên Nghiệp Duy Tích Cực Lắng Nghe Tích Cực
Tư Duy Sáng Tạo Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Mua Hàng Kỹ Năng Thuyết Trình
Quản Lý Căng Thẳng Kỹ Năng Viết Báo Cáo Quản Lý Sản Xuất Tư Duy Sáng Tạo
Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Tư Duy Logic Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp
Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp Kỹ Năng Viết Báo Cáo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân
Lập Kế Hoạch Hàng Năm (AOP) Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp Kỹ Năng Hỗ Trợ  Chuyên Nghiệp
Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Trị Kho Hàng Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng
Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Kỹ Năng Dịch Vụ Khách Hàng Kỹ năng Quản Lý Thời Gian
Thực Hiện KAIZEN Giám Sát Sản Xuất Giám sát Kênh Bán Hàng Kỹ Năng Giao Tiếp, Phân Công
Kỹ Năng Gọi Điện Thoại Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc