CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

(QUALITY MANAGEMENT)


Quản trị chất lượng là một phần không thể thiếu trong bất kỳ tổ chức nào nhằm đảm bảo sản phẩm và dịch vụ đáp ứng hoặc vượt trội so với yêu cầu của khách hàng. Nó không chỉ giúp cải thiện sự hài lòng của khách hàng mà còn tăng cường hiệu suất hoạt động, giảm chi phí và thúc đẩy sự đổi mới. Quản trị chất lượng hiệu quả cũng góp phần vào việc xây dựng uy tín thương hiệu và tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Top 10 Khóa Học Nâng Cao Năng Lực Quản Trị Chất Lượng

1. Kiểm Soát Chất Lượng QA/QC: Khóa học này cung cấp kiến thức về các phương pháp và công cụ kiểm soát chất lượng, giúp học viên phát triển kỹ năng đánh giá và đảm bảo chất lượng sản phẩm từ giai đoạn thiết kế đến sản xuất.

2. Quản Lý Chất Lượng - TQM: Đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng toàn diện, giúp học viên hiểu cách thức triển khai TQM để cải thiện liên tục và thúc đẩy sự tham gia của mọi nhân viên trong tổ chức.

3. Quản Lý Chất Lượng - ISO 9001:2015: Hướng dẫn cách thức triển khai và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, giúp tổ chức đạt được sự công nhận quốc tế về chất lượng.

4. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng: Giới thiệu về bảy công cụ cơ bản của quản lý chất lượng, từ biểu đồ Pareto đến biểu đồ kiểm soát, giúp học viên áp dụng để giải quyết vấn đề chất lượng một cách hiệu quả.

5. Phân Tích Thống Kê Trong Quản Lý Chất Lượng: Khóa học này cung cấp kiến thức về phân tích thống kê, giúp học viên sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định chất lượng dựa trên bằng chứng.

6. Quản Lý Chất Lượng Lean Six Sigma: Kết hợp giữa Lean và Six Sigma, khóa học này đào tạo cách loại bỏ lãng phí và giảm biến động trong quy trình sản xuất, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu suất.

7. Quản Lý Rủi Ro và Chất Lượng: Học viên sẽ học cách nhận diện và quản lý rủi ro liên quan đến chất lượng, giúp phòng ngừa sự cố và duy trì sự tin cậy của sản phẩm.

8. Đảm Bảo Chất Lượng Trong Chuỗi Cung Ứng: Khóa học này tập trung vào việc đảm bảo chất lượng sản phẩm trong suốt chuỗi cung ứng, từ nhà cung cấp đến khách hàng cuối cùng.

9. Quản Lý Chất Lượng trong Dịch Vụ: Đào tạo cách áp dụng các nguyên tắc quản lý chất lượng trong lĩnh vực dịch vụ, giúp cải thiện trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng.

10. Đổi Mới và Cải Tiến Chất Lượng: Khóa học này khuyến khích sự đổi mới và cải tiến liên tục trong quản lý chất lượng, giúp tổ chức phát triển sản phẩm và dịch vụ vượt trội.

Mỗi khóa học được thiết kế để cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành chuyên gia quản trị chất lượng, từ việc áp dụng các công cụ và phương pháp hiện đại đến việc phát triển tư duy chiến lược cho việc cải tiến chất lượng liên tục.

 

 Bạn đang tìm kiếm khóa học theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp?


Chúng tôi hợp tác với bạn để đánh giá nhu cầu đào tạo hiện tại của tổ chức, đồng thời thiết kế khóa học phù hợp cho từng bộ phận cụ thể tại doanh nghiệp. Cần tư vấn chương trình đào tạo, Quý doanh nghiệp có thể gửi yêu cầu hỗ trợ tại đây.

 


Profile Masterskills
 

MasterSkills Profile

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 Một Vài Hình Ảnh Các Khóa Học

Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ - 5Whys Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ. Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
7 Thói Quen Thành Đạt. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN  Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc