GIỚI THIỆU

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
BÁN HÀNG - TIẾP THỊ

(SALES - MARKETING)1. Tầm quan trọng kỹ năng bán hàng và tiếp thị
Kỹ năng bán hàng và tiếp thị là khả năng thuyết phục, tạo thiện cảm, và duy trì mối quan hệ với khách hàng, cũng như nắm bắt và đáp ứng nhu cầu, mong muốn, và vấn đề của họ.
Kỹ năng bán hàng và tiếp thị là yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số, lợi nhuận, và thị phần của doanh nghiệp. Theo Forbes, các doanh nghiệp có nhân viên bán hàng và tiếp thị giỏi có thể tăng doanh thu đến 50% so với các doanh nghiệp khác.
Kỹ năng bán hàng và tiếp thị cũng giúp nhân viên nâng cao năng lực, sự tự tin, và hài lòng trong công việc, cũng như cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên.

2. Các vấn đề thường gặp hiện nay của nhân viên
Một số vấn đề thường gặp hiện nay của nhân viên bán hàng và tiếp thị là:
- Không có chiến lược để tìm kiếm, nhận diện, và tiếp cận khách hàng tiềm năng, dẫn đến lãng phí thời gian, công sức, và nguồn lực cho những khách hàng không có nhu cầu hoặc không phù hợp với sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.
- Không có kỹ năng giao tiếp mạch lạc, rõ ràng, lịch sự, và thân thiện, dẫn đến không thể tạo được ấn tượng tốt, thiết lập được sự tin tưởng, và duy trì được sự tương tác với khách hàng.
- Không có kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu, dẫn đến không thể hiểu được nhu cầu, mong muốn, cảm xúc, và vấn đề của khách hàng, cũng như không thể đưa ra được những giải pháp phù hợp và hài lòng.
- Không có kỹ năng thuyết phục và chốt sale, dẫn đến không thể kết thúc được giao dịch, hoặc để khách hàng bị dao động, hoặc bỏ qua các cơ hội bán thêm, bán lại.
- Không có kỹ năng chăm sóc khách hàng, dẫn đến không thể duy trì được mối quan hệ, tăng cường sự hài lòng và trung thành của khách hàng, cũng như khai thác được tiềm năng giới thiệu và tái mua hàng của họ.
- Không có kỹ năng quản lý thời gian, dẫn đến không thể xử lý được nhiều yêu cầu của khách hàng một cách kịp thời, đồng thời, và chất lượng, cũng như không thể sắp xếp được thứ tự ưu tiên và phân bổ được thời gian hợp lý cho các công việc.

3. Những lợi ích của dịch vụ đào tạo tại doanh nghiệp
Dịch vụ đào tạo chuyên đề KỸ NĂNG BÁN HÀNG - TIẾP THỊ tại doanh nghiệp sẽ mang lại những lợi ích sau đây:
- Giúp nhân viên nắm vững và cập nhật được các thông tin, kiến thức, và kỹ năng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, chính sách của doanh nghiệp, cũng như các xu hướng, thay đổi, và nhu cầu của thị trường và khách hàng.
- Giúp nhân viên phát triển và nâng cao được các kỹ năng mềm cần thiết cho bán hàng và tiếp thị, như kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, thuyết phục, chốt sale, chăm sóc khách hàng, quản lý thời gian, và phục hồi.
- Giúp nhân viên nâng cao được chất lượng bán hàng và tiếp thị, tăng cường sự hài lòng và trung thành của khách hàng, cũng như tạo được sự khác biệt và ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.
- Giúp nhân viên cải thiện được hiệu quả công việc, tăng cường sự tự tin và hạnh phúc trong công việc, cũng như cải thiện được mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên.

4. Quy trình thực hiện đào tạo
Quy trình thực hiện đào tạo chuyên đề KỸ NĂNG BÁN HÀNG - TIẾP THỊ trong doanh nghiệp của chúng tôi gồm có các bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu đào tạo từ doanh nghiệp, phân tích nhu cầu, mục tiêu, đối tượng, thời gian, ngân sách của doanh nghiệp.
Bước 2: Thiết kế chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, bao gồm nội dung, phương pháp, tài liệu, giảng viên, huấn luyện viên, địa điểm, thiết bị, kế hoạch thực hiện.
Bước 3: Thực hiện đào tạo theo chương trình đã thiết kế, bao gồm các hoạt động như giảng dạy, thảo luận, trò chơi, bài tập, tình huống, dự án, thử thách, kiểm tra, đánh giá.
Bước 4: Theo dõi, đánh giá và phản hồi quá trình đào tạo, bao gồm các hoạt động như ghi nhận, phản hồi, khảo sát, đo lường, cải tiến, báo cáo.
Bước 5: Kết thúc và bàn giao kết quả đào tạo, bao gồm các hoạt động như cấp chứng nhận, bàn giao tài liệu, báo cáo kết quả, đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

5. Kết quả bàn giao sau đào tạo
Sau khi hoàn thành khóa đào tạo chuyên đề KỸ NĂNG BÁN HÀNG - TIẾP THỊ trong doanh nghiệp của chúng tôi, chúng tôi sẽ bàn giao cho doanh nghiệp những kết quả sau:

- Danh sách nhân viên đã tham gia đào tạo, kèm theo chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo.
- Báo cáo kết quả đào tạo, bao gồm những chỉ số đo lường được như mức độ hài lòng, mức độ tiến bộ, mức độ áp dụng của nhân viên.
- Tài liệu đào tạo, bao gồm những tài liệu, sách, khóa học, bài tập, trò chơi, tình huống, dự án, thử thách, kiểm tra, đánh giá đã sử dụng trong quá trình đào tạo.
- Đề xuất hướng phát triển tiếp theo, bao gồm những gợi ý, khuyến nghị, tài nguyên, hỗ trợ để nhân viên tiếp tục phát triển năng lực lãnh đạo sau khi kết thúc khóa đào tạo.


Hãy tham thảo Các Khóa Học Phát Triển Toàn Diện Dành Cho Bộ Phận Kinh Doanh và Marketing do các Giảng viên chuyên nghiệp tại Học Viện Đào Tạo Masterskills giảng dạy.

 

bullet

 Tư Duy Bán Hàng

bullet

 Lập Kế Hoạch Bán Hàng

bullet

 Tìm Kiếm Tiếp Cận Khách Hàng

bullet

 Kỹ Năng Online Marketing

bullet

 Kỹ Năng Viết PR Chuyên Nghiệp

bullet

 Giao Tiếp Trong Kinh Doanh

bullet

 Quan Hệ Trong Kinh Doanh

bullet

 Kể Chuyện Trong Marketing

bullet

 Quản Trị Thương Hiệu

bullet

 Xây Dựng Hệ Thống Phân Phối

bullet

 Kỹ Năng Quản Lý Bán Hàng

bullet

 Kỹ Năng Thu Hồi Công Nợ

bullet

 Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng

bullet

 Quản Lý Và Giám Sát Bán Hàng

bullet

 Quản Lý Cửa Hàng Chuyên Nghiệp

bullet

 Kỹ Năng Huấn Luyện Đội Sales

bullet

 Kỹ Năng Bán Hàng Hiệu Quả

bullet

 Kỹ Năng Bán Hàng B2B Hiệu Quả

bullet

 Bán Hàng Tư Vấn Giải Pháp

bullet

 Bán Hàng & Chăm Sóc Khách Hàng

bullet

 Bán Hàng Qua Điện Thoại

bullet

 Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng

bullet

 Quản Lý Trải Nghiệm Khách Hàng

bullet

 Kỹ Năng Trưng Bày Hàng Hóa

bullet

 Kỹ Năng Đàm Phán Kinh Doanh

bullet

 Giám Đốc Kinh Doanh

 

 Bạn đang tìm kiếm khóa học theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp?


Chúng tôi hợp tác với bạn để đánh giá nhu cầu đào tạo hiện tại của tổ chức, đồng thời thiết kế khóa học phù hợp cho từng bộ phận cụ thể tại doanh nghiệp. Cần tư vấn chương trình đào tạo, Quý doanh nghiệp có thể gửi yêu cầu hỗ trợ tại đây.


Profile Masterskills
 

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 Một Vài Hình Ảnh Các Khóa Học

Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ. Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
7 Thói Quen Thành Đạt. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN  Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp - TPM. Kỹ Năng Tư Duy Logic. Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp - TPM. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.
Truyền Thông Nội Bộ. Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả. Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân. Quản Trị Kho Hàng.
Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp - TPM. Duy Tích Cực. Quản Lý Hiệu Suất Nhân Viên. Tinh Thần Làm Chủ & Chịu Trách Nhiệm.
Kỹ Năng Viết Báo Cáo. Quản Lý Chuyên Nghiệp. Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc