TƯ VẤN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC
DOANH NGHIỆP
(ENTERPRISE STRATEGY)

 

1. Giới thiệu dịch vụ

- Bạn có muốn doanh nghiệp của bạn phát triển bền vững, đột phá trong thị trường cạnh tranh, và tạo ra giá trị cao cho khách hàng?
- Bạn có đang gặp khó khăn trong việc xác định mục tiêu, định hướng, và hành động cho doanh nghiệp của bạn?
- Bạn có cần một người đồng hành chuyên nghiệp, nhiệt tình, và có kinh nghiệm để giúp bạn hoàn thiện chiến lược doanh nghiệp của bạn?

Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược doanh nghiệp uy tín, chất lượng, và hiệu quả. Chúng tôi có đội ngũ tư vấn viên giàu kinh nghiệm, am hiểu thị trường, và nắm bắt nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi sẽ cùng bạn phân tích, đánh giá, và đề xuất những giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp của bạn.

2. Các vấn đề thường gặp của doanh nghiệp

Trong thời đại kinh tế toàn cầu hóa, doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội. Một số vấn đề thường gặp của doanh nghiệp là:

- Thiếu rõ ràng về tầm nhìn, sứ mệnh, và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.
- Không có một chiến lược doanh nghiệp rõ ràng, khoa học, và phù hợp với thực tế.
- Không có một kế hoạch hành động cụ thể, đo lường, và kiểm soát để thực hiện chiến lược doanh nghiệp.
- Không có sự thống nhất, cam kết, và hỗ trợ từ các bên liên quan trong việc triển khai chiến lược doanh nghiệp.
- Không có sự linh hoạt, sáng tạo, và đổi mới để thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh.
- Không có sự liên tục, cải tiến, và học hỏi để nâng cao hiệu quả và hiệu suất của chiến lược doanh nghiệp.

Những vấn đề trên có thể gây ra những hậu quả tiêu cực cho doanh nghiệp, như:

- Mất đi lợi thế cạnh tranh, thị phần, và doanh thu.
- Mất đi niềm tin, uy tín, và sự hài lòng của khách hàng.
- Mất đi sự hòa hợp, đoàn kết, và năng lực của nhân sự.
- Mất đi sự phát triển, đột phá, và bền vững của doanh nghiệp.

3. Mô tả dịch vụ tư vấn

Dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược doanh nghiệp của chúng tôi là một quá trình hợp tác giữa chúng tôi và bạn để giúp bạn xây dựng một chiến lược doanh nghiệp hiệu quả, phù hợp, và bền vững. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những dịch vụ sau:

- Tư vấn phân tích và đánh giá hiện trạng doanh nghiệp của bạn, bao gồm: mục tiêu, nguồn lực, hoạt động, khách hàng, đối thủ, thị trường, môi trường, văn hóa, và các yếu tố khác liên quan đến doanh nghiệp của bạn.
- Tư vấn xác định và định hướng tầm nhìn, sứ mệnh, và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp của bạn, bao gồm: mục đích, lý tưởng, định vị, triết lý, và các nguyên tắc hành động của doanh nghiệp của bạn.
- Tư vấn thiết kế và lựa chọn chiến lược doanh nghiệp của bạn, bao gồm: mục tiêu chiến lược, phân tích cơ hội và đe dọa, phân tích mạnh yếu, phân tích cạnh tranh, phân tích giá trị, và các lựa chọn chiến lược khác phù hợp với doanh nghiệp của bạn.
- Tư vấn lập kế hoạch và triển khai chiến lược doanh nghiệp của bạn, bao gồm: xác định các mục tiêu cụ thể, đo lường, và có thể đạt được, xác định các nguồn lực, phân công trách nhiệm, và phương pháp thực hiện, xác định các chỉ số đánh giá, kiểm soát, và cải tiến, và xây dựng các kế hoạch hành động chi tiết, rõ ràng, và thực tế.
- Tư vấn hỗ trợ và đào tạo cho doanh nghiệp của bạn, bao gồm: cung cấp các tài liệu, công cụ, và phương pháp hỗ trợ cho việc thực hiện chiến lược doanh nghiệp, cung cấp các buổi huấn luyện, đào tạo, và tư vấn cho các nhân sự liên quan đến chiến lược doanh nghiệp, và cung cấp các dịch vụ tư vấn liên tục, theo dõi, và hỗ trợ cho doanh nghiệp của bạn trong quá trình triển khai chiến lược doanh nghiệp.

4. Những lợi ích khi lựa chọn dịch vụ của chúng tôi
Khi sử dụng dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược doanh nghiệp của chúng tôi, bạn sẽ nhận được những lợi ích sau:

- Có một chiến lược doanh nghiệp rõ ràng, khoa học, và phù hợp với thực tế, giúp bạn định hướng và hướng dẫn cho doanh nghiệp của bạn.
- Có một kế hoạch hành động cụ thể, đo lường, và kiểm soát, giúp bạn thực hiện chiến lược doanh nghiệp một cách hiệu quả, kịp thời, và chất lượng.
- Có sự thống nhất, cam kết, và hỗ trợ từ các bên liên quan trong việc triển khai chiến lược doanh nghiệp, tạo ra sự đồng thuận, hòa hợp, và năng lực cho nhân sự của bạn.
- Có sự linh hoạt, sáng tạo, và đổi mới để thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh, tìm ra những cơ hội mới, và khắc phục những khó khăn gặp phải.
- Có sự liên tục, cải tiến, và học hỏi để nâng cao hiệu quả và hiệu suất của chiến lược doanh nghiệp, đánh giá và đo lường kết quả, và rút ra những bài học kinh nghiệm.

5. Quy trình thực hiện tư vấn
Quy trình thực hiện tư vấn xây dựng chiến lược doanh nghiệp của chúng tôi gồm có 5 bước chính, như sau:

- Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu và thông tin của doanh nghiệp.

Chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát, phỏng vấn, và thu thập các thông tin cần thiết về doanh nghiệp của bạn, bao gồm: lịch sử, hoạt động, nguồn lực, khách hàng, đối thủ, thị trường, môi trường, văn hóa, và các yếu tố khác liên quan đến doanh nghiệp của bạn.


- Bước 2: Phân tích và đánh giá hiện trạng doanh nghiệp.

Chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp phân tích và đánh giá chuyên nghiệp, khoa học, và khách quan để đánh giá hiện trạng doanh nghiệp của bạn, bao gồm: mục tiêu, nguồn lực, hoạt động, khách hàng, đối thủ, thị trường, môi trường, văn hóa, và các yếu tố khác liên quan đến doanh nghiệp của bạn.


- Bước 3: Xác định và định hướng chiến lược doanh nghiệp.

Chúng tôi sẽ cùng bạn xác định và định hướng tầm nhìn, sứ mệnh, và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp của bạn, bao gồm: mục đích, lý tưởng, định vị, triết lý, và các nguyên tắc hành động của doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi sẽ cùng bạn thiết kế và lựa chọn chiến lược doanh nghiệp của bạn, bao gồm: mục tiêu chiến lược, phân tích cơ hội và đe dọa, phân tích mạnh yếu, phân tích cạnh tranh, phân tích giá trị, và các lựa chọn chiến lược khác phù hợp với doanh nghiệp của bạn.


- Bước 4: Lập kế hoạch và triển khai chiến lược doanh nghiệp.

Chúng tôi sẽ cùng bạn lập kế hoạch và triển khai chiến lược doanh nghiệp của bạn, bao gồm: xác định các mục tiêu cụ thể, đo lường, và có thể đạt được, xác định các nguồn lực, phân công trách nhiệm, và phương pháp thực hiện, xác định các chỉ số đánh giá, kiểm soát, và cải tiến, và xây dựng các kế hoạch hành động chi tiết, rõ ràng, và thực tế. Chúng tôi sẽ cùng bạn thực hiện, theo dõi, và hỗ trợ cho việc triển khai chiến lược doanh nghiệp của bạn.


- Bước 5: Đánh giá và cải tiến chiến lược doanh nghiệp.

Chúng tôi sẽ cùng bạn đánh giá và cải tiến chiến lược doanh nghiệp của bạn, bao gồm: đo lường và đánh giá kết quả, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp cải tiến, và điều chỉnh chiến lược doanh nghiệp theo những thay đổi của môi trường kinh doanh.

6. Thời gian thực hiện tư vấn
Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược doanh nghiệp của chúng tôi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như: quy mô, lĩnh vực, mục tiêu, và nhu cầu của doanh nghiệp của bạn, độ phức tạp và khả năng thực hiện của chiến lược doanh nghiệp của bạn, và sự hợp tác và hỗ trợ của các bên liên quan trong việc triển khai chiến lược doanh nghiệp của bạn.

Tuy nhiên, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược doanh nghiệp một cách nhanh chóng, chính xác, và hiệu quả, trong khoảng thời gian từ **1 tháng đến 3 tháng**.

7. Kết quả bàn giao
Kết quả bàn giao của dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm:

- Một báo cáo chi tiết về hiện trạng, phân tích, và đánh giá doanh nghiệp của bạn, bao gồm: mục tiêu, nguồn lực, hoạt động, khách hàng, đối thủ, thị trường, môi trường, văn hóa, và các yếu tố khác liên quan đến doanh nghiệp của bạn.
- Một bản tóm tắt về tầm nhìn, sứ mệnh, và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp của bạn, bao gồm: mục đích, lý tưởng, định vị, triết lý, và các nguyên tắc hành động của doanh nghiệp của bạn.
- Một bản trình bày về chiến lược doanh nghiệp của bạn, bao gồm: mục tiêu chiến lược, phân tích cơ hội và đe dọa, phân tích mạnh yếu, phân tích cạnh tranh, phân tích giá trị, và các lựa chọn chiến lược khác phù hợp với doanh nghiệp của bạn.
- Một bản kế hoạch hành động chi tiết về cách thực hiện chiến lược doanh nghiệp của bạn, bao gồm: các mục tiêu cụ thể, đo lường, và có thể đạt được, các nguồn lực, phân công trách nhiệm, và phương pháp thực hiện, các chỉ số đánh giá, kiểm soát, và cải tiến, và các kế hoạch hành động chi tiết, rõ ràng, và thực tế.
- Một bộ tài liệu, công cụ, và phương pháp hỗ trợ cho việc thực hiện chiến lược doanh nghiệp của bạn, bao gồm: các biểu mẫu, bảng tính, biểu đồ, mô hình, và các công cụ khác hỗ trợ cho việc phân tích, đánh giá, thiết kế, lập kế hoạch, và triển khai chiến lược doanh nghiệp của bạn.
- Một báo cáo tổng kết về kết quả, bài học, và giải pháp cải tiến của chiến lược doanh nghiệp của bạn, bao gồm: các số liệu, biểu đồ, và phân tích về kết quả đạt được, các nhận xét, đánh giá, và khuyến nghị về những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, và thách thức của chiến lược doanh nghiệp của bạn, và các đề xuất, gợi ý, và hướng dẫn về cách cải tiến, điều chỉnh, và duy trì chiến lược doanh nghiệp của bạn.

 

 

Phí dịch vụ tham khảo:

450.000.000 đồng - 2.250.000.000 đồng ~ ($20.000 - $100.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

Gửi yêu cầu tư vấn và nhận báo giá tư vấn

 

 

 

Profile Masterskills
 

MasterSkills Profile

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 Một Vài Hình Ảnh Các Khóa Học

Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ - 5Whys Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ. Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
7 Thói Quen Thành Đạt. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN  Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Zalo