TƯ VẤN LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH
HÀNG NĂM
(AOP - ANNUAL OPERATIONAL PLANNING)

 

1. Giới thiệu dịch vụ

Bạn có muốn doanh nghiệp của bạn hoạt động hiệu quả, đạt được các mục tiêu kinh doanh, và tăng trưởng bền vững?
Bạn có đang gặp khó khăn trong việc lập kế hoạch kinh doanh cho năm tới?
Bạn có cần một người đồng hành chuyên nghiệp, nhiệt tình, và có kinh nghiệm để giúp bạn lập kế hoạch kinh doanh hàng năm?

Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ tư vấn lập kế hoạch kinh doanh hàng năm uy tín, chất lượng, và hiệu quả. Chúng tôi có đội ngũ tư vấn viên giàu kinh nghiệm, am hiểu thị trường, và nắm bắt nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi sẽ cùng bạn phân tích, đánh giá, và đề xuất những kế hoạch kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

2. Các vấn đề thường gặp của doanh nghiệp

Trong thời đại kinh tế toàn cầu hóa, doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có thể lập kế hoạch kinh doanh một cách khoa học, hệ thống, và hiệu quả. Một số vấn đề thường gặp của doanh nghiệp là:

- Không có mục tiêu kinh doanh rõ ràng, cụ thể, và đo lường được.
- Không có chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường, khách hàng, và đối thủ cạnh tranh.
- Không có ngân sách kinh doanh hợp lý, cân đối, và kiểm soát được.
- Không có kế hoạch hành động chi tiết, rõ ràng, và thực tế.
- Không có phương pháp đánh giá, kiểm tra, và cải tiến kế hoạch kinh doanh.

Những vấn đề trên có thể gây ra những hậu quả tiêu cực cho doanh nghiệp, như:

- Lãng phí thời gian, tiền bạc, và nguồn lực.
- Mất đi lợi thế cạnh tranh, thị phần, và doanh thu.
- Mất đi niềm tin, uy tín, và sự hài lòng của khách hàng.
- Mất đi sự phát triển, đột phá, và bền vững của doanh nghiệp.

3. Mô tả dịch vụ tư vấn

Dịch vụ tư vấn lập kế hoạch kinh doanh hàng năm của chúng tôi là một quá trình hợp tác giữa chúng tôi và bạn để giúp bạn lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả, phù hợp, và bền vững. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những dịch vụ sau:

- Tư vấn phân tích và đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp của bạn, bao gồm: doanh thu, chi phí, lợi nhuận, dòng tiền, tài sản, nợ nần, vốn chủ sở hữu, hiệu quả hoạt động, và các chỉ số kinh doanh khác.
- Tư vấn xác định và đề ra các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp của bạn, bao gồm: mục tiêu doanh thu, mục tiêu lợi nhuận, mục tiêu thị phần, mục tiêu khách hàng, và các mục tiêu khác phù hợp với doanh nghiệp của bạn.
- Tư vấn xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp của bạn, bao gồm: phân tích cơ hội và đe dọa, phân tích mạnh yếu, phân tích cạnh tranh, phân tích giá trị, và các lựa chọn chiến lược khác phù hợp với doanh nghiệp của bạn.
- Tư vấn lập và quản lý ngân sách kinh doanh của doanh nghiệp của bạn, bao gồm: dự toán doanh thu, dự toán chi phí, dự toán lợi nhuận, dự toán dòng tiền, dự toán tài sản, dự toán nợ nần, dự toán vốn chủ sở hữu, và các chỉ số tài chính khác.
- Tư vấn lập và thực hiện kế hoạch hành động của doanh nghiệp của bạn, bao gồm: xác định các hoạt động kinh doanh cần thiết, phân bổ nguồn lực, phân công trách nhiệm, và phương pháp thực hiện, đo lường, kiểm soát, và cải tiến các hoạt động kinh doanh.
- Tư vấn hỗ trợ và đào tạo cho doanh nghiệp của bạn, bao gồm: cung cấp các tài liệu, công cụ, và phương pháp hỗ trợ cho việc lập kế hoạch kinh doanh, cung cấp các buổi huấn luyện, đào tạo, và tư vấn cho các nhân sự liên quan đến kế hoạch kinh doanh, và cung cấp các dịch vụ tư vấn liên tục, theo dõi, và hỗ trợ cho doanh nghiệp của bạn trong quá trình lập kế hoạch kinh doanh.

4. Những lợi ích của dịch vụ

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn lập kế hoạch kinh doanh hàng năm của chúng tôi, bạn sẽ nhận được những lợi ích sau:

- Có một kế hoạch kinh doanh rõ ràng, khoa học, và phù hợp với thực tế, giúp bạn định hướng và hướng dẫn cho doanh nghiệp của bạn.
- Có một chiến lược kinh doanh hiệu quả, giúp bạn tận dụng các cơ hội và đối phó với các thách thức của thị trường.
- Có một ngân sách kinh doanh hợp lý, cân đối, và kiểm soát được, giúp bạn quản lý tài chính hiệu quả, giảm chi phí, và tăng lợi nhuận.
- Có một kế hoạch hành động chi tiết, rõ ràng, và thực tế, giúp bạn triển khai các hoạt động kinh doanh một cách khoa học, hệ thống, và liên tục.
- Có một hệ thống đánh giá, kiểm tra, và cải tiến kế hoạch kinh doanh, giúp bạn theo dõi kết quả, rút ra bài học, và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo những thay đổi của môi trường kinh doanh.

5. Quy trình thực hiện tư vấn

Quy trình thực hiện tư vấn lập kế hoạch kinh doanh hàng năm của chúng tôi gồm có 5 bước chính, như sau:

- Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu và thông tin của doanh nghiệp.

Chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát, phỏng vấn, và thu thập các thông tin cần thiết về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp của bạn.


- Bước 2: Phân tích và đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp phân tích và đánh giá chuyên nghiệp, khoa học, và khách quan để đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp của bạn, bao gồm: doanh thu, chi phí, lợi nhuận, dòng tiền, tài sản, nợ nần, vốn chủ sở hữu, hiệu quả hoạt động, và các chỉ số kinh doanh khác.

- Bước 3: Xác định và đề ra các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.
Chúng tôi sẽ cùng bạn xác định và đề ra các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp của bạn, bao gồm: mục tiêu doanh thu, mục tiêu lợi nhuận, mục tiêu thị phần, mục tiêu khách hàng, và các mục tiêu khác phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

- Bước 4: Xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
Chúng tôi sẽ cùng bạn xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp của bạn, bao gồm: phân tích cơ hội và đe dọa, phân tích mạnh yếu, phân tích cạnh tranh, phân tích giá trị, và các lựa chọn chiến lược khác phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

- Bước 5: Lập và quản lý ngân sách kinh doanh của doanh nghiệp.
Chúng tôi sẽ cùng bạn lập và quản lý ngân sách kinh doanh của doanh nghiệp của bạn, bao gồm: dự toán doanh thu, dự toán chi phí, dự toán lợi nhuận, dự toán dòng tiền, dự toán tài sản, dự toán nợ nần, dự toán vốn chủ sở hữu, và các chỉ số tài chính khác.

- Bước 6: Lập và thực hiện kế hoạch hành động của doanh nghiệp.
Chúng tôi sẽ cùng bạn lập và thực hiện kế hoạch hành động của doanh nghiệp của bạn, bao gồm: xác định các hoạt động kinh doanh cần thiết, phân bổ nguồn lực, phân công trách nhiệm, và phương pháp thực hiện, đo lường, kiểm soát, và cải tiến các hoạt động kinh doanh.

- Bước 7: Đánh giá và cải tiến kế hoạch kinh doanh.
Chúng tôi sẽ cùng bạn đánh giá và cải tiến kế hoạch kinh doanh của bạn, bao gồm: đo lường và đánh giá kết quả, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp cải tiến, và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh theo những thay đổi của môi trường kinh doanh.

6. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn lập kế hoạch kinh doanh hàng năm của chúng tôi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như: quy mô, lĩnh vực, mục tiêu, và nhu cầu của doanh nghiệp của bạn, độ phức tạp và khả năng thực hiện của kế hoạch kinh doanh, và sự hợp tác và hỗ trợ của các bên liên quan trong việc lập kế hoạch kinh doanh của bạn.

Tuy nhiên, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ tư vấn lập kế hoạch kinh doanh một cách nhanh chóng, chính xác, và hiệu quả, trong khoảng thời gian từ **1 tháng đến 3 tháng**.

7. Kết quả bàn giao

Kết quả bàn giao của dịch vụ tư vấn lập kế hoạch kinh doanh hàng năm của chúng tôi bao gồm:

- Một báo cáo chi tiết về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp của bạn trước và sau khi lập kế hoạch, bao gồm: doanh thu, chi phí, lợi nhuận, dòng tiền, tài sản, nợ nần, vốn chủ sở hữu, hiệu quả hoạt động, và các chỉ số kinh doanh khác.
- Một bản tóm tắt về mục tiêu, chiến lược, và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp của bạn, bao gồm: mục tiêu doanh thu, mục tiêu lợi nhuận, mục tiêu thị phần, mục tiêu khách hàng, và các mục tiêu khác phù hợp với doanh nghiệp của bạn.
- Một bản trình bày về ngân sách kinh doanh của doanh nghiệp của bạn, bao gồm: dự toán doanh thu, dự toán chi phí, dự toán lợi nhuận, dự toán dòng tiền, dự toán tài sản, dự toán nợ nần, dự toán vốn chủ sở hữu, và các chỉ số tài chính khác.
- Một bản trình bày về kế hoạch hành động của doanh nghiệp của bạn, bao gồm: các hoạt động kinh doanh cần thiết, nguồn lực, trách nhiệm, và phương pháp thực hiện, đo lường, kiểm soát, và cải tiến các hoạt động kinh doanh.
- Một báo cáo tổng kết về kết quả, bài học, và giải pháp cải tiến của kế hoạch kinh doanh của bạn, bao gồm: các số liệu, biểu đồ, và phân tích về kết quả đạt được, các nhận xét, đánh giá, và khuyến nghị về những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, và thách thức của kế hoạch kinh doanh của bạn, và các đề xuất, gợi ý, và hướng dẫn về cách cải tiến, điều chỉnh, và duy trì kế hoạch kinh doanh của bạn.

 

 

Phí dịch vụ tham khảo:

450.000.000 đồng - 2.250.000.000 đồng ~ ($20.000 - $100.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

Gửi yêu cầu tư vấn và nhận báo giá tư vấn

 

Profile Masterskills
 

MasterSkills Profile

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 Một Vài Hình Ảnh Các Khóa Học

Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ - 5Whys Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ. Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
7 Thói Quen Thành Đạt. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN  Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Zalo