TƯ VẤN QUẢN LÝ DỊCH VỤ IT
(IT SERVICE MANAGEMENT)
 

 

1. Giới thiệu dịch vụ
Quản lý dịch vụ IT (ITSM) là một bộ khung tham chiếu để thiết kế, cung cấp, quản lý và cải tiến các dịch vụ IT phục vụ cho nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp. ITSM giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị của các dịch vụ IT, đồng thời giảm thiểu các rủi ro và chi phí liên quan.

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ khả năng và kinh nghiệm để áp dụng và duy trì ITSM một cách hiệu quả và toàn diện. Đó là lý do tại sao bạn cần đến dịch vụ tư vấn QUẢN LÝ DỊCH VỤ IT của chúng tôi.

Dịch vụ tư vấn QUẢN LÝ DỊCH VỤ IT của chúng tôi là một dịch vụ chuyên nghiệp và toàn diện, nhằm giúp bạn xác định, thiết lập và thực hiện một bộ khung ITSM phù hợp với mục tiêu và tình hình của doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những lời khuyên, giải pháp và hỗ trợ tốt nhất để bạn có thể tận dụng tối đa các lợi ích của ITSM, đồng thời giảm thiểu các rủi ro và chi phí liên quan.

2. Các vấn đề thường gặp của doanh nghiệp
Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp của bạn có thể gặp phải một số vấn đề liên quan đến ITSM, như:

- Không có một bộ khung ITSM rõ ràng và thống nhất, dẫn đến việc cung cấp và quản lý các dịch vụ IT không hiệu quả, không phù hợp với nhu cầu và mục tiêu kinh doanh.
- Không có một hệ thống ITSM đồng bộ và tích hợp, dẫn đến việc quản lý, trao đổi và xử lý dữ liệu không hiệu quả, không an toàn và không minh bạch.
- Không có một văn hóa ITSM thấm nhuần và thích ứng, dẫn đến việc khó khăn trong việc cải tiến liên tục, đáp ứng nhanh và chất lượng cao các dịch vụ IT.
- Không có một đội ngũ nhân sự ITSM chuyên nghiệp và có năng lực, dẫn đến việc không thể vận hành, khai thác và nâng cấp các dịch vụ IT một cách hiệu quả và kịp thời.
- Không có một quy trình quản lý ITSM chuẩn mực và minh bạch, dẫn đến việc không thể kiểm soát, đánh giá và cải tiến chất lượng và hiệu suất của các dịch vụ IT.

3. Mô tả dịch vụ tư vấn
Dịch vụ tư vấn QUẢN LÝ DỊCH VỤ IT của chúng tôi bao gồm các hoạt động sau:

- Phân tích tình hình hiện tại của doanh nghiệp về ITSM, bao gồm cơ cấu tổ chức, nguồn lực, hệ thống, quy trình, chi phí và hiệu quả.
- Đánh giá nhu cầu và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược, mô hình kinh doanh, thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh.
- Đề xuất một bộ khung ITSM toàn diện và chi tiết cho doanh nghiệp, bao gồm mục tiêu, nguyên tắc, phương hướng, giải pháp, hệ thống, tổ chức, quản lý, đánh giá và cải tiến ITSM.
- Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lựa chọn, triển khai và vận hành các giải pháp ITSM phù hợp với bộ khung ITSM đã đề xuất, bao gồm tư vấn chọn nhà cung cấp, lập kế hoạch dự án, quản lý rủi ro, đào tạo nhân sự, kiểm tra chất lượng và bàn giao sản phẩm.
- Theo dõi, đánh giá và cải tiến hiệu quả và hiệu suất của ITSM trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm thu thập dữ liệu, phân tích số liệu, đưa ra khuyến nghị và thực hiện các biện pháp cần thiết.

4. Những lợi ích của dịch vụ

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn QUẢN LÝ DỊCH VỤ IT của chúng tôi, doanh nghiệp của bạn sẽ có được những lợi ích sau:

- Có một bộ khung ITSM rõ ràng và thống nhất, phù hợp với nhu cầu và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, giúp cung cấp và quản lý các dịch vụ IT hiệu quả và giá trị.
- Có một hệ thống ITSM đồng bộ và tích hợp, giúp quản lý, trao đổi và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả, an toàn và minh bạch, tăng cường khả năng hợp tác và cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Có một văn hóa ITSM thấm nhuần và thích ứng, giúp khuyến khích và tạo điều kiện cho sự cải tiến liên tục, đáp ứng nhanh và chất lượng cao các dịch vụ IT.
Có một đội ngũ nhân sự ITSM chuyên nghiệp và có năng lực, giúp vận hành, khai thác và nâng cấp các dịch vụ IT một cách hiệu quả và kịp thời, tăng cường khả năng đáp ứng và thích ứng với thay đổi của doanh nghiệp.
Có một quy trình quản lý ITSM chuẩn mực và minh bạch, giúp kiểm soát, đánh giá và cải tiến chất lượng và hiệu suất của các dịch vụ IT.

5. Quy trình thực hiện tư vấn
Quy trình thực hiện tư vấn QUẢN LÝ DỊCH VỤ IT của chúng tôi gồm có các bước sau:

- Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu và thông tin của doanh nghiệp, bao gồm lĩnh vực hoạt động, quy mô, mục tiêu, vấn đề và mong muốn của doanh nghiệp về ITSM.

- Bước 2: Thực hiện khảo sát và phân tích tình hình hiện tại của doanh nghiệp về ITSM, bao gồm cơ cấu tổ chức, nguồn lực, hệ thống, quy trình, chi phí và hiệu quả.

- Bước 3: Đề xuất một bộ khung ITSM toàn diện và chi tiết cho doanh nghiệp, bao gồm mục tiêu, nguyên tắc, phương hướng, giải pháp, hệ thống, tổ chức, quản lý, đánh giá và cải tiến ITSM.

- Bước 4: Thuyết trình và thảo luận với doanh nghiệp về bộ khung ITSM đã đề xuất, nhận và xử lý các ý kiến phản hồi và điều chỉnh nếu cần.

- Bước 5: Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lựa chọn, triển khai và vận hành các giải pháp ITSM phù hợp với bộ khung ITSM đã đề xuất, bao gồm tư vấn chọn nhà cung cấp, lập kế hoạch dự án, quản lý rủi ro, đào tạo nhân sự, kiểm tra chất lượng và bàn giao sản phẩm.

- Bước 6: Theo dõi, đánh giá và cải tiến hiệu quả và hiệu suất của ITSM trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm thu thập dữ liệu, phân tích số liệu, đưa ra khuyến nghị và thực hiện các biện pháp cần thiết.

6. Thời gian thực hiện
Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn QUẢN LÝ DỊCH VỤ IT của chúng tôi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như quy mô, lĩnh vực, nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp, cũng như độ phức tạp và khối lượng công việc của các giải pháp ITSM. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành dịch vụ trong thời gian ngắn nhất có thể, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao nhất. Dưới đây là một bảng tham khảo về thời gian thực hiện các bước của dịch vụ:
 

Bước Thời gian thực hiện
Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu và thông tin 1-2 ngày
Bước 2: Khảo sát và phân tích tình hình hiện tại 3-5 ngày
Bước 3: Đề xuất bộ khung ITSM 5-7 ngày
Bước 4: Thuyết trình và thảo luận về bộ khung ITSM 2-3 ngày
Bước 5: Hỗ trợ triển khai và vận hành các giải pháp ITSM Tùy thuộc vào từng giải pháp
Bước 6: Theo dõi, đánh giá và cải tiến hiệu quả và hiệu suất ITSM Liên tục trong quá trình hợp tác

 

7. Kết quả bàn giao
Sau khi hoàn thành dịch vụ tư vấn QUẢN LÝ DỊCH VỤ IT, chúng tôi sẽ bàn giao cho doanh nghiệp các kết quả sau:

- Một báo cáo chi tiết về bộ khung ITSM của doanh nghiệp, bao gồm các phần như: mục tiêu, nguyên tắc, phương hướng, giải pháp, hệ thống, tổ chức, quản lý, đánh giá và cải tiến ITSM.
- Một bộ tài liệu hướng dẫn về các giải pháp ITSM đã triển khai, bao gồm các phần như: mô tả, cấu hình, chức năng, giao diện, bảo trì, bảo mật và hỗ trợ.
- Một bộ công cụ quản lý ITSM, bao gồm các phần như: phần mềm, phần cứng, mạng, dữ liệu, báo cáo, biểu đồ và chỉ số.
- Một bộ đào tạo và hỗ trợ cho nhân sự ITSM của doanh nghiệp, bao gồm các phần như: giáo trình, video, thực hành, kiểm tra, chứng nhận và tư vấn.
- Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các kết quả bàn giao đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu và mong đợi của doanh nghiệp, cũng như tuân thủ các quy định pháp lý và an ninh liên quan. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho doanh nghiệp các dịch vụ bảo hành, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian hợp tác.

 

 

Phí dịch vụ tham khảo:

450.000.000 đồng - 2.250.000.000 đồng ~ ($20.000 - $100.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

Gửi yêu cầu tư vấn và nhận báo giá tư vấn

 

 

Profile Masterskills
 

MasterSkills Profile

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 Một Vài Hình Ảnh Các Khóa Học

Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ - 5Whys Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ. Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
7 Thói Quen Thành Đạt. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN  Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc