CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
MUA HÀNG - KHO HÀNG

 
(PURCHASING - INVENTORY)
Top 10+ Khóa Học Mua Hàng Và Quản Lý Kho


1. Kỹ Năng Mua Hàng Hiệu Quả: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán hợp đồng và quản lý mua hàng một cách hiệu quả, từ đó giảm thiểu chi phí và tối ưu hóa giá trị mua hàng.

2. Quản Trị Mua Hàng Hiệu Quả: Học viên sẽ được học cách xây dựng và triển khai các chiến lược mua hàng, quản lý quan hệ với nhà cung cấp và sử dụng phần mềm mua hàng để cải thiện hiệu suất mua hàng.

3. Chuẩn Mực Đạo Đức Mua Hàng: Khóa học này nhấn mạnh vào việc tuân thủ các nguyên tắc đạo đức trong mua hàng, giúp bảo vệ uy tín doanh nghiệp và đảm bảo quyền lợi cho tất cả các bên liên quan.

4. Giải Quyết Vấn Đề Trong Mua Hàng: Học viên sẽ được trang bị kỹ năng giải quyết các vấn đề phức tạp trong mua hàng, từ việc xử lý các sự cố với nhà cung cấp đến việc tối ưu hóa quy trình mua hàng.

5. Quản Trị Tồn Kho - Kho Hàng: Khóa học này cung cấp kiến thức về cách quản lý tồn kho một cách hiệu quả, giúp giảm thiểu lãng phí và tối ưu hóa không gian lưu trữ.

6. Quản Lý Kho Hàng Hiệu Quả: Học viên sẽ học cách sử dụng các công cụ và phương pháp quản lý kho hàng tiên tiến để cải thiện quy trình làm việc và nâng cao hiệu suất kho hàng.

7. Giám Sát Vận Hành Kho Hàng: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng giám sát và điều phối hoạt động hàng ngày trong kho hàng, đảm bảo rằng mọi quy trình đều diễn ra trơn tru và hiệu quả.

8. Lean Quản Trị Kho Hàng (1): Khóa học này giới thiệu về phương pháp quản lý kho hàng theo hướng Lean, giúp giảm thiểu lãng phí và tối ưu hóa quy trình làm việc trong kho hàng.

9. Lean Quản Trị Kho Hàng (2): Tiếp nối phần một, khóa học này sâu hơn vào việc áp dụng các nguyên tắc Lean trong quản lý kho hàng, từ việc cải thiện quy trình đến việc tăng cường sự tham gia của nhân viên.

10. Xuất Nhập Khẩu Hải Quan: Học viên sẽ được học cách quản lý và thực hiện các thủ tục hải quan cho hoạt động xuất nhập khẩu, giúp đảm bảo tuân thủ pháp luật và tối ưu hóa quy trình làm việc.

11. Quản Trị Chuỗi Cung Ứng: Khóa học này cung cấp kiến thức về cách quản lý và tối ưu hóa chuỗi cung ứng, từ việc lập kế hoạch đến việc triển khai và giám sát chuỗi cung ứng.

12. Quản Lý Mua Hàng Bền Vững: Học viên sẽ được học cách tích hợp các nguyên tắc phát triển bền vững vào quy trình mua hàng, từ việc lựa chọn nhà cung cấp đến việc đánh giá tác động môi trường.

13. Nguyên Tắc và Thực Tiễn Mua Hàng: Khóa học này cung cấp kiến thức cơ bản về các nguyên tắc và thực tiễn trong mua hàng, giúp học viên hiểu sâu về quy trình mua hàng và vai trò chiến lược của nó đối với tổ chức.

14. Kỹ Năng Đàm Phán Mua Hàng: Học viên sẽ được học cách sử dụng các kỹ thuật đàm phán hiệu quả để đạt được điều kiện mua hàng tốt nhất.

15. Quản Lý Rủi Ro Mua Hàng: Khóa học này cung cấp kiến thức về cách nhận diện và quản lý rủi ro trong quy trình mua hàng.

16. Phân Tích Dữ Liệu Mua Hàng: Học viên sẽ được học cách sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định mua hàng thông minh và dự báo nhu cầu.

17. Quản Lý Hợp Đồng Mua Hàng: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng quản lý hợp đồng mua hàng, từ việc soạn thảo đến việc theo dõi và đánh giá hiệu quả hợp đồng.

18. Quản Lý Nhà Cung Cấp: Học viên sẽ được học cách xây dựng và duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp để đảm bảo nguồn cung ổn định và chất lượng.

19. Cải Tiến Quy Trình Mua Hàng: Khóa học này giúp học viên áp dụng các phương pháp cải tiến liên tục để nâng cao hiệu quả quy trình mua hàng.

20. Quản Lý Chi Phí Mua Hàng: Học viên sẽ được học cách kiểm soát và giảm thiểu chi phí liên quan đến mua hàng, từ việc đàm phán giá cả đến việc quản lý chi phí vận chuyển.

 

 Bạn đang tìm kiếm khóa học theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp?


Chúng tôi hợp tác với bạn để đánh giá nhu cầu đào tạo hiện tại của tổ chức, đồng thời thiết kế khóa học phù hợp cho từng bộ phận cụ thể tại doanh nghiệp. Cần tư vấn chương trình đào tạo, Quý doanh nghiệp có thể gửi yêu cầu hỗ trợ tại đây.


Profile Masterskills
 

MasterSkills Profile

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 Một Vài Hình Ảnh Các Khóa Học

Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ - 5Whys Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ. Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
7 Thói Quen Thành Đạt. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN  Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Zalo