CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
BAN GIÁM ĐỐC

(Board of Director)

 


Top 10+ Khóa Học Cho Ban Giám Đốc


1. Giám đốc Điều hành - CEO: Khóa học này tập trung vào việc phát triển kỹ năng lãnh đạo chiến lược, quản lý thay đổi, và đổi mới sáng tạo, giúp CEO dẫn dắt tổ chức vượt qua thách thức và tận dụng cơ hội.

2. Giám đốc Tài chính - CFO: Cung cấp kiến thức sâu rộng về quản lý tài chính, từ lập kế hoạch tài chính, quản lý rủi ro, đến việc đưa ra quyết định đầu tư thông minh, giúp CFO tối ưu hóa lợi ích tài chính cho tổ chức.

3. Giám đốc Kinh doanh - CCO: Đào tạo về chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường, và quản lý mối quan hệ khách hàng, giúp CCO tăng trưởng doanh số và mở rộng cơ hội kinh doanh.

4. Giám đốc CNTT - CIO: Khóa học này nhấn mạnh vào việc quản lý công nghệ thông tin, bảo mật dữ liệu, và chuyển đổi số, giúp CIO đảm bảo hệ thống IT hoạt động hiệu quả và an toàn.

5. Giám đốc Marketing - CMO: Tập trung vào các chiến lược marketing hiện đại, quản lý thương hiệu, và tiếp thị số, giúp CMO xây dựng và duy trì hình ảnh mạnh mẽ cho tổ chức.

6. Giám đốc Nhân sự - CPO: Đào tạo về quản lý nhân sự, phát triển tài năng, và văn hóa tổ chức, giúp CPO tạo dựng một đội ngũ mạnh mẽ và động viên nhân viên.

7. Giám đốc Sản xuất - PPD: Cung cấp kiến thức về quản lý sản xuất, tối ưu hóa quy trình, và quản lý chất lượng, giúp PPD nâng cao hiệu suất và chất lượng sản phẩm.

8. Quản lý cấp trung - MMM: Khóa học này phát triển kỹ năng quản lý và lãnh đạo cho quản lý cấp trung, giúp họ trở thành cầu nối hiệu quả giữa Ban Giám Đốc và nhân viên.

9. Nhân sự cho lãnh đạo: Hướng dẫn cách xây dựng chiến lược nhân sự, quản lý hiệu suất, và phát triển nhân tài, giúp lãnh đạo tạo dựng một tổ chức linh hoạt và hiệu quả.

10. Kế toán cho lãnh đạo: Cung cấp kiến thức về kế toán quản trị, phân tích tài chính, và báo cáo tài chính, giúp lãnh đạo hiểu rõ về tình hình tài chính của tổ chức.

11. Tài chính cho lãnh đạo: Nắm vững nguyên tắc tài chính, phát triển chiến lược đầu tư, quản lý ngân sách hiệu quả.

12. Luật cho lãnh đạo: Hiểu biết pháp luật kinh doanh, phòng ngừa rủi ro pháp lý, đảm bảo tuân thủ quy định.

13. Thuế cho lãnh đạo: Tối ưu hóa nghĩa vụ thuế, cập nhật chính sách thuế mới, quản lý thuế linh hoạt.

Mỗi khóa học được thiết kế để trang bị cho các thành viên Ban Giám Đốc những kiến thức và kỹ năng cần thiết để họ có thể đưa ra quyết định sáng suốt, phát triển chiến lược hiệu quả và dẫn dắt tổ chức đạt được thành công lâu dài.

 


 Bạn đang tìm kiếm khóa học theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp?


Chúng tôi hợp tác với bạn để đánh giá nhu cầu đào tạo hiện tại của tổ chức, đồng thời thiết kế khóa học phù hợp cho từng bộ phận cụ thể tại doanh nghiệp. Cần tư vấn chương trình đào tạo, Quý doanh nghiệp có thể gửi yêu cầu hỗ trợ tại đây.


Profile Masterskills
 

MasterSkills Profile

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 Một Vài Hình Ảnh Các Khóa Học

Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ - 5Whys Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ. Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
7 Thói Quen Thành Đạt. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN  Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Zalo