TÀI CHÍNH CHO LÃNH ĐẠO


  Giới thiệu chương trình

Với mục tiêu cung cấp cho đội ngũ quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp những kiến thức thực tiễn cần thiết về tài chính – kế toán – thuế, từ đó có thể chủ động tham gia hiệu quả hơn vào các lĩnh vực của tài chính – kế toán, cũng như đưa ra các quyết định hiệu quả hơn.

Học viện MasterSkills thiết kế khóa học "Tài chính dành cho lãnh đạo" mục tiêu cung cấp cho học viên những tình huống thực tế, học viên sẽ có cơ hội đưa ra các biện pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn về quản lý vốn lưu động, những vấn đề về đầu tư, thu hút vốn cũng như đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính.

  Mục tiêu đào tạo

i.  Tổng quan về tài chính, tài chính doanh nghiệp.
ii. Biết cách tổ chức & quản lý công tác quản trị tài chính doanh nghiệp.
iii. Hoạch định tài chính doanh nghiệp.
iv. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.
v. Thảo luận thời điểm sử dụng tư vấn tài chính và sử dụng tư vấn tài chính như thế nào.

  Đối tượng học viên

i. Cấp quản lý điều hành doanh nghiệp - những người không chuyên về tài chính kế toán.
ii. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng/ Phó các Phòng, Ban, Bộ Phận của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 

  Nội dung chương trình

Phần I. Tổng quan về tài chính
• Tài chính?
• Tài chính doanh nghiệp?
• Quản trị tài chính doanh nghiệp?
• Thị trường tài chính?

Phần II. Công tác quản trị tài chính doanh nghiệp
• Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp;
• Thẩm định dự án đầu tư về mặt tài chính;
• Huy động vốn cho doanh nghiệp: các kênh huy động vốn, ưu và nhược điểm của từng kênh;
• Quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp;
• Kế hoạch tài chính/ hoạch định ngân sách;

Phần III. Phân tích tài chính
• Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp;
• Phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp;
• Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp;
• Phân tích lưu chuyển dòng tiền của các hoạt động.

Phần IV. Một số chuyên đề đặc biệt về tài chính
• Sơ lược định giá doanh nghiệp và định giá chứng khoán.
• Quản lý rủi ro ngoại hối;

Phần V. Thảo luận sử dụng tư vấn tài chính


  Tài liệu học

 i. Tài liệu lưu hành nội bộ (Tiếng Việt).


  Phương pháp giảng dạy

Lớp học được phân chia theo nhóm nhỏ học viên để thảo luận và chia sẻ. Phương pháp đào tạo nhấn mạnh đến việc học viên làm trung tâm dựa trên các bài tập tình huống, video clip, trò chơi... Phương pháp không đặt nặng tính lý luận, giáo điều. Giảng viên trình bày lý thuyết ngắn gọn, học viên cần tham gia tích cực trong các bài tập ngắn. Sau mỗi phần trình bày của các nhóm học viên, giảng viên gợi ý để điều chỉnh giải pháp và đúc kết những bài học nhỏ theo từng đề mục.
Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:

i. Thảo luận mở (Open discussion)
ii.Nghiên cứu tình huống (Case study)
iii.Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)
iv.Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế (Mini-lecture)


  Thông tin khai giảng

 Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa  học, khách hàng vui lòng liên lạc:

Email: info@masterskills.org
  ĐT: (028) 22 194 047

Hotline: 0907 000 277

 

Thời gian học: 2 ngày/ 4 buổi.
Học phí: 3.500.000 VNĐ/ hv (đăng ký theo nhóm học tại MasterSkills) - ( 45.000.000 VNĐ/ lớp tổ chức tại nhà máy hoặc tại văn phòng doanh nghiệp).
Địa điểm: Tầng 9, Vietcomreal Building, 68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM. / (Hoặc) Thống nhất giữa viện Masterskills và Doanh nghiệp địa điểm tổ chức khóa học.

Chứng nhận: Sẽ do Viện MasterSkills cấp, có giá trị trên toàn quốc.


Mẫu chứng nhận

 
Đội ngũ giảng viên - Xem tại đây

Giảng viên Business Edge, Better Work, những chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm quản lý thực tiễn lâu năm tại các Tập đoàn đa quốc gia, các Doanh Nghiệp trong và ngoài nước.


  Download hồ sơ giới thiệu học viện Masterskills 

 

     Viện Đào Tạo Kỹ Năng MasterSkills chuyên cung cấp dịch vụ Đào tạo In-house  cho các doanh nghiệp trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc