CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
KỸ NĂNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(INFORMATION TECHNOLOGY)


Top 10+ Khóa Học Quản Lý Công Nghệ Thông Tin

1. Kỹ Năng Chuyên Viên IT: Khóa học này trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết để quản lý và vận hành hệ thống IT, từ việc cài đặt và cấu hình phần mềm đến việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp.

2. Kỹ Năng Hỗ Trợ Chuyên Nghiệp: Học viên sẽ học cách cung cấp dịch vụ hỗ trợ IT chuyên nghiệp, giải quyết nhanh chóng các yêu cầu và sự cố từ người dùng cuối.

3. Kỹ Năng ServiceDesk Hiệu Quả: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng quản lý và vận hành bàn giải đáp dịch vụ IT, đảm bảo việc cung cấp dịch vụ nhanh chóng và chất lượng.

4. Kỹ Năng Quản Trị Hệ Thống: Học viên sẽ được hướng dẫn cách quản lý hệ thống máy chủ và mạng, đảm bảo tính sẵn sàng và an toàn của hệ thống IT.

5. Kỹ Năng Quản Lý IT Toàn Diện: Khóa học này cung cấp cái nhìn toàn diện về quản lý IT, từ chiến lược đến thực thi, giúp học viên trở thành nhà quản lý IT hiệu quả.

6. Kỹ Năng Giám Sát IT Hiệu Quả: Học viên sẽ học cách giám sát và đánh giá hiệu suất của hệ thống IT, từ đó đưa ra các quyết định cải thiện kịp thời.

7. ITIL V3 Foundation: Khóa học này giới thiệu về khung công tác ITIL, giúp học viên hiểu rõ về quản lý dịch vụ IT và áp dụng các quy trình tốt nhất trong công việc.

8. ITIL V4 Foundation: Cập nhật với phiên bản mới nhất của ITIL, khóa học này trang bị kiến thức về quản lý dịch vụ IT trong môi trường số hóa hiện đại.

9. Quản Lý Dịch Vụ IT - ITSM: Học viên sẽ được học cách quản lý dịch vụ IT một cách hiệu quả, từ việc lập kế hoạch đến triển khai và đánh giá dịch vụ.

10. Kỹ Năng Quản Lý Dự Án IT: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý các dự án IT, đảm bảo chúng được thực hiện một cách hiệu quả và đúng hạn.

11. Viết Đề Án Công Nghệ Thông Tin: Học viên sẽ học cách soạn thảo các đề án công nghệ thông tin, từ việc nghiên cứu đến việc trình bày và thuyết phục các bên liên quan.

12. Triển Khai Dự Án IT Hiệu Quả: Khóa học này trang bị cho học viên kỹ năng triển khai các dự án IT, đảm bảo chúng được thực hiện một cách linh hoạt và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

13. An Toàn Bảo Mật Thông Tin: Học viên sẽ được học cách bảo vệ hệ thống thông tin khỏi các mối đe dọa an ninh mạng và đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu.

14. Nhận Thức Bảo Mật Thông Tin: Khóa học này giúp học viên nâng cao nhận thức về an ninh mạng và cách thức bảo vệ thông tin cá nhân và tổ chức.

15. Quản Trị Rủi Ro CNTT: Học viên sẽ được trang bị kỹ năng đánh giá và quản lý rủi ro trong môi trường công nghệ thông tin.

16. Kiểm Toán IT Nội Bộ: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng kiểm toán các hệ thống IT, đảm bảo chúng tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định.

17. Ứng Dụng Tư Duy Mindmap: Học viên sẽ học cách sử dụng công cụ Mindmap để lập kế hoạch và tổ chức thông tin một cách hiệu quả trong quản lý dự án IT.

18. Giám Đốc Công Nghệ Thông Tin: Khóa học này chuẩn bị cho học viên trở thành nhà lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực IT, với kỹ năng quản lý chiến lược và đổi mới công nghệ.

19. Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu: Học viên sẽ học cách quản lý và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính sẵn sàng và hiệu suất cao cho các ứng dụng doanh nghiệp.

20. Quản Lý Mạng và An Ninh Mạng: Khóa học này cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý và bảo vệ mạng máy tính, từ việc phòng ngừa đến phản ứng trước các mối đe dọa an ninh mạng.

 

 Bạn đang tìm kiếm khóa học theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp?


Chúng tôi hợp tác với bạn để đánh giá nhu cầu đào tạo hiện tại của tổ chức, đồng thời thiết kế khóa học phù hợp cho từng bộ phận cụ thể tại doanh nghiệp. Cần tư vấn chương trình đào tạo, Quý doanh nghiệp có thể gửi yêu cầu hỗ trợ tại đây.


Profile Masterskills
 

MasterSkills Profile

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 Một Vài Hình Ảnh Các Khóa Học

Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ - 5Whys Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ. Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
7 Thói Quen Thành Đạt. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN  Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Zalo