TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU
(BRANDING STRATEGY)


 

1. Giới thiệu dịch vụ
Thương hiệu là một yếu tố quan trọng đóng vai trò như bộ mặt của một doanh nghiệp. Nó bao gồm các yếu tố như tên, logo, slogan, màu sắc, hình ảnh, âm thanh, cảm xúc và trải nghiệm liên quan đến doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ. Thương hiệu ảnh hưởng đến nhận thức, nhận diện, thái độ và hành vi của khách hàng và các bên liên quan.

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có một thương hiệu rõ ràng, phù hợp và độc đáo. Nhiều doanh nghiệp gặp phải các vấn đề như:

- Không có một tên, logo, slogan hay hình ảnh đặc trưng và dễ nhớ
- Không có một màu sắc, âm thanh, cảm xúc hay trải nghiệm nhất quán và tương thích
- Không có một thông điệp, giá trị, lợi ích hay sự khác biệt rõ ràng và thuyết phục
- Không có một chiến lược, kế hoạch, ngân sách hay công cụ để xây dựng và quản lý thương hiệu
- Không có một phương pháp, tiêu chí, chỉ số hay báo cáo để đánh giá và cải tiến thương hiệu

Những vấn đề này có thể gây ra những hậu quả tiêu cực như:

- Giảm sự nhận biết và nhớ đến thương hiệu
- Giảm sự tin tưởng và ưu tiên thương hiệu
- Giảm sự hài lòng và trung thành thương hiệu
- Giảm sự hấp dẫn và giá trị thương hiệu
- Giảm sự cạnh tranh và phát triển thương hiệu

Để giải quyết những vấn đề này, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo ra một thương hiệu độc đáo, phù hợp và bền vững, mang lại những lợi ích cho doanh nghiệp và các bên liên quan.

 

2. Các vấn đề thường gặp của doanh nghiệp
Trước khi bắt đầu tư vấn, chúng tôi sẽ tiến hành một bước khảo sát và phân tích thương hiệu hiện tại của doanh nghiệp bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp như:

- Phỏng vấn cá nhân và nhóm
- Phân tích tài liệu và báo cáo
- Quan sát trực tiếp và gián tiếp
- Khảo sát ý kiến và thái độ

Chúng tôi sẽ đánh giá thương hiệu của bạn theo các tiêu chí như:

- Mức độ rõ ràng, phù hợp và độc đáo của thương hiệu
- Mức độ phù hợp của thương hiệu với chiến lược, mục tiêu và hoạt động kinh doanh
- Mức độ phù hợp của thương hiệu với môi trường, thị trường và khách hàng
- Mức độ phù hợp của thương hiệu với nhân viên, lãnh đạo và các bên liên quan
- Mức độ ảnh hưởng của thương hiệu đến nhận thức, nhận diện, thái độ và hành vi
- Mức độ thay đổi và phát triển của thương hiệu theo thời gian

Sau khi khảo sát và phân tích, chúng tôi sẽ báo cáo cho bạn về những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của thương hiệu hiện tại của bạn. Chúng tôi cũng sẽ đề xuất những giải pháp và hướng dẫn để cải thiện và phát triển thương hiệu của bạn.

 

3. Mô tả dịch vụ tư vấn
Dịch vụ tư vấn xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm các hoạt động như:

- Hỗ trợ doanh nghiệp xác định và truyền đạt các thông điệp, giá trị, lợi ích và sự khác biệt của thương hiệu
- Hỗ trợ doanh nghiệp thiết kế và thực hiện các yếu tố nhận dạng thương hiệu, như tên, logo, slogan, màu sắc, hình ảnh, âm thanh, v.v.
- Hỗ trợ doanh nghiệp tạo ra và duy trì một cảm xúc và trải nghiệm thương hiệu nhất quán và tương thích
- Hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập và thực hiện các mục tiêu chiến lược, kế hoạch hành động và chỉ số đánh giá liên quan đến thương hiệu
- Hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường sự nhận biết, nhớ đến, tin tưởng, ưu tiên, hài lòng và trung thành thương hiệu

Chúng tôi sẽ cung cấp cho doanh nghiệp bạn các dịch vụ như:

- Tư vấn chiến lược và hướng dẫn thực hiện
- Đào tạo, huấn luyện và hỗ trợ nhân sự
- Thiết kế và tổ chức các hoạt động, sự kiện và chương trình liên quan đến thương hiệu, như triển lãm, hội thảo, chiến dịch, khuyến mãi, v.v.
- Cung cấp các công cụ, tài liệu và hệ thống quản lý thương hiệu, như bảng điều khiển, khung tham chiếu, hướng dẫn, biểu mẫu, báo cáo, v.v.
- Theo dõi, đánh giá và cải tiến liên tục quá trình và kết quả của việc xây dựng thương hiệu

 

4. Những lợi ích của dịch vụ
Bằng cách sử dụng dịch vụ tư vấn xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp của chúng tôi, doanh nghiệp bạn sẽ có được những lợi ích như:

- Tạo ra một thương hiệu độc đáo, phù hợp và bền vững, phản ánh bản sắc và định hướng của doanh nghiệp
- Tăng cường sự nhận biết và nhớ đến thương hiệu trên thị trường và trong tâm trí khách hàng
- Tăng cường sự tin tưởng và ưu tiên thương hiệu khi khách hàng lựa chọn sản phẩm và dịch vụ
- Tăng cường sự hài lòng và trung thành thương hiệu của khách hàng, tạo ra những mối quan hệ bền chặt và lâu dài
- Tăng cường sự hấp dẫn và giá trị thương hiệu, tạo ra những lợi thế cạnh tranh và lợi nhuận
- Tăng cường sự cạnh tranh và phát triển thương hiệu, tạo ra những thế mạnh và cơ hội trên thị trường

 

5. Quy trình thực hiện tư vấn
Quy trình thực hiện tư vấn xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp của chúng tôi gồm có 5 bước chính:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu và ký hợp đồng tư vấn
Bước 2: Khảo sát và phân tích thương hiệu hiện tại
Bước 3: Đề xuất và thống nhất giải pháp và kế hoạch tư vấn
Bước 4: Thực hiện và hỗ trợ các hoạt động tư vấn
Bước 5: Theo dõi, đánh giá và bàn giao kết quả tư vấn

 

6. Thời gian thực hiện
Thời gian thực hiện tư vấn xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như:

- Quy mô, lĩnh vực và đặc thù của doanh nghiệp
- Mức độ phức tạp và khó khăn của vấn đề thương hiệu
- Mức độ mong muốn và cam kết của doanh nghiệp
- Số lượng và loại các hoạt động tư vấn cần thực hiện
- Số lượng và loại các công cụ, tài liệu và hệ thống cần cung cấp

Trung bình, thời gian thực hiện tư vấn xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp của chúng tôi dao động từ 1 đến 3 tháng. Chúng tôi sẽ cụ thể hóa thời gian thực hiện cho từng doanh nghiệp sau khi khảo sát và phân tích thương hiệu hiện tại của doanh nghiệp.

 

7. Kết quả bàn giao
Sau khi hoàn thành quá trình tư vấn xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp, chúng tôi sẽ bàn giao cho doanh nghiệp bạn các kết quả sau:

- Báo cáo tổng kết quá trình và kết quả tư vấn xây dựng thương hiệu, bao gồm các phần như:
- Giới thiệu về doanh nghiệp và dịch vụ tư vấn
- Khảo sát và phân tích thương hiệu hiện tại
- Đề xuất và thực hiện giải pháp và kế hoạch tư vấn
- Theo dõi, đánh giá và cải tiến quá trình và kết quả tư vấn
- Kết luận và khuyến nghị
- Các công cụ, tài liệu và hệ thống quản lý thương hiệu, bao gồm các phần như:
- Bảng điều khiển thương hiệu
- Khung tham chiếu thương hiệu
- Hướng dẫn xây dựng và phát triển thương hiệu
- Biểu mẫu, báo cáo và chỉ số đánh giá thương hiệu
- Các hoạt động, sự kiện và chương trình liên quan đến thương hiệu.

 

Phí dịch vụ tham khảo:

450.000.000 đồng - 2.250.000.000 đồng ~ ($20.000 - $100.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

Gửi yêu cầu tư vấn và nhận báo giá tư vấn

Profile Masterskills
 

MasterSkills Profile

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 Một Vài Hình Ảnh Các Khóa Học

Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ - 5Whys Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ. Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
7 Thói Quen Thành Đạt. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN  Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp - TPM. Kỹ Năng Tư Duy Logic. Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp - TPM. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng.
Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp - TPM. Kỹ Năng Tư Duy Logic. Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp - TPM. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.
Truyền Thông Nội Bộ Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả. Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân. Quản Trị Kho Hàng.
Truyền Thông Nội Bộ. Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả. Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân. Quản Trị Kho Hàng.
Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp - TPM. Tư Duy Tích Cực. Quản Lý Hiệu Suất Nhân Viên. Tinh Thần Làm Chủ & Chịu Trách Nhiệm.
Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp - TPM. Duy Tích Cực. Quản Lý Hiệu Suất Nhân Viên. Tinh Thần Làm Chủ & Chịu Trách Nhiệm.
Kỹ Năng Viết Báo Cáo. Quản Lý Chuyên Nghiệp. Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo.
Kỹ Năng Viết Báo Cáo. Quản Lý Chuyên Nghiệp. Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc