TƯ VẤN XÂY DỰNG
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
(ENTERPRISE CULTURE)

 

 

1. Giới thiệu dịch vụ
Văn hóa doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng đóng vai trò như linh hồn của một tổ chức. Nó bao gồm các giá trị, tầm nhìn, sứ mệnh, niềm tin, thái độ, hành vi và phong cách làm việc của nhân viên và lãnh đạo. Văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến hiệu quả, năng suất, sáng tạo, khả năng cạnh tranh, uy tín và sự hài lòng của khách hàng và nhân viên.

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có một văn hóa doanh nghiệp rõ ràng, phù hợp và đồng nhất. Nhiều doanh nghiệp gặp phải các vấn đề như:

- Không có một tầm nhìn chung và mục tiêu chiến lược
- Không có sự thống nhất và cam kết giữa các bộ phận và nhân viên
- Không có sự gắn kết, tương tác và hỗ trợ lẫn nhau
- Không có sự đổi mới, học hỏi và phát triển liên tục
- Không có sự công bằng, minh bạch và tin tưởng
- Không có sự thích ứng, linh hoạt và chịu đựng thay đổi
- Không có sự tôn trọng, đánh giá và thưởng thức nhân tài

Những vấn đề này có thể gây ra những hậu quả tiêu cực như:

- Giảm hiệu quả và năng suất làm việc
- Giảm chất lượng sản phẩm và dịch vụ
- Giảm sự hài lòng và trung thành của khách hàng
- Giảm sự hài lòng và cam kết của nhân viên
- Giảm sự hấp dẫn và giữ chân nhân tài
- Giảm sự cạnh tranh và phát triển của doanh nghiệp

Để giải quyết những vấn đề này, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo ra một văn hóa doanh nghiệp độc đáo, phù hợp và bền vững, mang lại những lợi ích cho doanh nghiệp và các bên liên quan.

 

2. Các vấn đề thường gặp của doanh nghiệp
Trước khi bắt đầu tư vấn, chúng tôi sẽ tiến hành một bước khảo sát và phân tích văn hóa doanh nghiệp hiện tại của doanh nghiệp bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp như:

- Phỏng vấn cá nhân và nhóm
- Phân tích tài liệu và báo cáo
- Quan sát trực tiếp và gián tiếp
- Khảo sát ý kiến và thái độ

Chúng tôi sẽ đánh giá văn hóa doanh nghiệp của bạn theo các tiêu chí như:

- Mức độ rõ ràng, phù hợp và đồng nhất của văn hóa doanh nghiệp
- Mức độ phù hợp của văn hóa doanh nghiệp với chiến lược, mục tiêu và hoạt động kinh doanh
- Mức độ phù hợp của văn hóa doanh nghiệp với môi trường, thị trường và khách hàng
- Mức độ phù hợp của văn hóa doanh nghiệp với nhân viên, lãnh đạo và các bên liên quan
- Mức độ ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến hiệu quả, năng suất, sáng tạo, cạnh tranh, uy tín và sự hài lòng
- Mức độ thay đổi và phát triển của văn hóa doanh nghiệp theo thời gian

Sau khi khảo sát và phân tích, chúng tôi sẽ báo cáo cho bạn về những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của văn hóa doanh nghiệp hiện tại của bạn. Chúng tôi cũng sẽ đề xuất những giải pháp và hướng dẫn để cải thiện và phát triển văn hóa doanh nghiệp của bạn.

 

3. Mô tả dịch vụ tư vấn
Dịch vụ tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm các hoạt động như:

- Hỗ trợ doanh nghiệp xác định và truyền đạt các giá trị, tầm nhìn, sứ mệnh, niềm tin và phong cách làm việc của doanh nghiệp
- Hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập và thực hiện các mục tiêu chiến lược, kế hoạch hành động và chỉ số đánh giá liên quan đến văn hóa doanh nghiệp
- Hỗ trợ doanh nghiệp tạo ra và duy trì một môi trường làm việc tích cực, hợp tác, sáng tạo, học hỏi và phát triển
- Hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường sự gắn kết, tương tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa các bộ phận và nhân viên
- Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao sự công bằng, minh bạch và tin tưởng giữa lãnh đạo và nhân viên
- Hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng, linh hoạt và chịu đựng thay đổi trong môi trường kinh doanh
- Hỗ trợ doanh nghiệp tôn trọng, đánh giá và thưởng thức nhân tài và khách hàng

Chúng tôi sẽ cung cấp cho doanh nghiệp bạn các dịch vụ như:

- Tư vấn chiến lược và hướng dẫn thực hiện
- Đào tạo, huấn luyện và hỗ trợ nhân sự
- Thiết kế và tổ chức các hoạt động, sự kiện và chương trình liên quan đến văn hóa doanh nghiệp, như ngày văn hóa, lễ kỷ niệm, cuộc thi, trò chơi, giao lưu, du lịch, từ thiện, v.v.
- Cung cấp các công cụ, tài liệu và hệ thống quản lý văn hóa doanh nghiệp, như bảng điều khiển, khung tham chiếu, hướng dẫn, biểu mẫu, báo cáo, v.v.
- Theo dõi, đánh giá và cải tiến liên tục quá trình và kết quả của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp

 

4. Những lợi ích của dịch vụ
Bằng cách sử dụng dịch vụ tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi, doanh nghiệp bạn sẽ có được những lợi ích như:

- Tạo ra một văn hóa doanh nghiệp độc đáo, phù hợp và bền vững, phản ánh bản sắc và định hướng của doanh nghiệp
- Tăng cường sự thống nhất và cam kết giữa các bộ phận và nhân viên, tạo ra một đội ngũ làm việc hiệu quả và hài hòa
- Tăng cường sự sáng tạo, học hỏi và phát triển liên tục của nhân viên và doanh nghiệp, tạo ra những sản phẩm và dịch vụ chất lượng và đột phá
- Tăng cường sự hài lòng và trung thành của khách hàng, tạo ra những mối quan hệ bền chặt và lâu dài
- Tăng cường sự hấp dẫn và giữ chân nhân tài, tạo ra một nguồn nhân lực chất lượng và ổn định
- Tăng cường sự cạnh tranh và phát triển của doanh nghiệp, tạo ra những thế mạnh và lợi thế trên thị trường

 

5. Quy trình thực hiện tư vấn
Quy trình thực hiện tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi gồm có 5 bước chính:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu và ký hợp đồng tư vấn
Bước 2: Khảo sát và phân tích văn hóa doanh nghiệp hiện tại
Bước 3: Đề xuất và thống nhất giải pháp và kế hoạch tư vấn
Bước 4: Thực hiện và hỗ trợ các hoạt động tư vấn
Bước 5: Theo dõi, đánh giá và bàn giao kết quả tư vấn
 

6. Thời gian thực hiện
Thời gian thực hiện tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như:

- Quy mô, lĩnh vực và đặc thù của doanh nghiệp
- Mức độ phức tạp và khó khăn của vấn đề văn hóa doanh nghiệp
- Mức độ mong muốn và cam kết của doanh nghiệp
- Số lượng và loại các hoạt động tư vấn cần thực hiện
- Số lượng và loại các công cụ, tài liệu và hệ thống cần cung cấp

Trung bình, thời gian thực hiện tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi dao động từ 1 đến 3 tháng. Chúng tôi sẽ cụ thể hóa thời gian thực hiện cho từng doanh nghiệp sau khi khảo sát và phân tích văn hóa doanh nghiệp hiện tại của doanh nghiệp.

 

7. Kết quả bàn giao

Sau khi hoàn thành quá trình tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chúng tôi sẽ bàn giao cho doanh nghiệp bạn các kết quả sau:

- Báo cáo tổng kết quá trình và kết quả tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp, bao gồm các phần như:
- Giới thiệu về doanh nghiệp và dịch vụ tư vấn
- Khảo sát và phân tích văn hóa doanh nghiệp hiện tại
- Đề xuất và thực hiện giải pháp và kế hoạch tư vấn
- Theo dõi, đánh giá và cải tiến quá trình và kết quả tư vấn
- Kết luận và khuyến nghị
- Các công cụ, tài liệu và hệ thống quản lý văn hóa doanh nghiệp, bao gồm các phần như:
- Bảng điều khiển văn hóa doanh nghiệp
- Khung tham chiếu văn hóa doanh nghiệp
- Hướng dẫn xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp
- Biểu mẫu, báo cáo và chỉ số đánh giá văn hóa doanh nghiệp
- Các hoạt động, sự kiện và chương trình liên quan đến văn hóa doanh nghiệp.

 

Phí dịch vụ tham khảo:

450.000.000 đồng - 2.250.000.000 đồng ~ ($20.000 - $100.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 

Gửi yêu cầu tư vấn và nhận báo giá tư vấn

 

Profile Masterskills
 

MasterSkills Profile

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 Một Vài Hình Ảnh Các Khóa Học

Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ - 5Whys Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ. Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
7 Thói Quen Thành Đạt. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN  Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Zalo