TÀI NGUYÊN
KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO - TNA

 

1. Bảng tự đánh giá năng lực quản lý
(Bảng câu hỏi tự phân tích và đánh giá năng lực quản lý)

2. Bảng câu hỏi phong cách huấn luyện
(Công cụ để đánh giá các kỹ năng của người quản lý trong việc huấn luyện người khác.)

3. Mẫu đánh giá khóa học
(Bảng câu hỏi cho các học viên cần hoàn thành để đánh giá hiệu quả vào cuối khóa đào tạo)

4. Mẫu kiểm tra hoạt động nhóm
(Mẫu nhận xét về điểm mạnh kỹ năng và lĩnh vực phát triển cá nhân của người huấn luyện)

5. Mẫu kiểm tra kiến ​​thức - Kỹ năng
(Biểu mẫu các học viên cần hoàn thành khi bắt đầu và kết thúc khóa học, mục tiêu để thiết lập trong quá trình học tập. Các chủ đề được đề cập là Kỹ năng thuyết trình, Quản lý thời gian và Kỹ năng giao tiếp)

6. Bảng khảo sát TNA dành cho lãnh đạo
(Câu hỏi phân tích nhu cầu đào tạo trên 10 năng lực quản lý / lãnh đạo khác nhau. Kết quả có thể được sử dụng để xây dựng một chương trình phát triển quản lý)

7. Mẫu báo cáo đánh giá đào tạo lãnh đạo
(Mẫu báo cáo được viết để phản hồi về những thay đổi trong hành vi giữa các trưởng nhóm đã tham gia khóa học Kỹ năng lãnh đạo)

8. Mẫu cam kết của học viên
(Mẫu để nắm bắt suy nghĩ của học viên về kế hoạch hành động sau khóa đào tạo)

9. Câu hỏi đánh giá sau khóa học leadership (Biểu mẫu được thiết kế để nắm bắt các cải tiến hành vi của học viên sau khóa học Lãnh đạo.)

10. Câu hỏi kiểm tra trước và sau khóa học
(Mẫu hỗ trợ các nhà quản lý trong việc lập kế hoạch cho các mục tiêu trước và sau khóa học)

11. Phân tích nhu cầu đào tạo dành cho nhà Quản lý / Trưởng nhóm (TNA)
(Các câu hỏi phỏng vấn với Trưởng nhóm / Nhà quản lý đánh giá các nội dung đào tạo trong quá khứ và phân tích nhu cầu đào tạo trong tương lai)

12. Phân tích nhu cầu đào tạo dành cho quản lý cao cấp (TNA)
(Bảng câu hỏi phỏng vấn tập trung với các nhà quản lý cấp cao, trong việc thiết lập nhu cầu cho những học viên)

13. Phân tích nhu cầu đào tạo dành cho nhân viên (TNA)
(Bảng câu hỏi để giúp người nhân viên xem xét đào tạo trong quá khứ và phân tích nhu cầu đào tạo trong tương lai)

14. TNA và Đánh giá kỹ năng huấn luyện
(Mẫu hỗ trợ cho các nhà quản lý đánh giá nhu cầu đào tạo và đo lường hiệu quả của việc đào tạo)

15. TNA cho khóa học quản lý hiệu suất
(Danh sách câu hỏi kiểm tra và công cụ đánh giá, được sử dụng bởi các nhà quản lý để đánh giá nhu cầu đào tạo của các nhà quản lý và trưởng nhóm)

16. Câu hỏi kiểm tra kỹ năng huấn luyện
(Danh sách câu hỏi kiểm tra, phân tích kỹ năng và phẩm chất quan trọng của người huấn luyện hiệu quả)

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc