CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ
 
(HUMAN RESOURCE)

 

 

Quản lý hành chính và nhân sự là trái tim của mọi tổ chức, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì một đội ngũ nhân viên hiệu quả và hạnh phúc. Họ không chỉ tuyển dụng và đào tạo nhân viên mà còn phát triển chính sách, quản lý hiệu suất và đảm bảo môi trường làm việc tích cực. Một quản lý hành chính và nhân sự giỏi có thể giúp tổ chức tăng cường sự gắn kết, nâng cao năng suất và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Top 20 Khóa Học Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Hành Chính Và Nhân Sự:

1. Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng: Khóa học này giúp bạn nắm vững các kỹ thuật phỏng vấn, từ việc chuẩn bị câu hỏi đến đánh giá ứng viên, giúp tuyển chọn nhân sự phù hợp với văn hóa và mục tiêu của tổ chức.

2. Quản Trị Nhân Sự Hiệu Quả: Học cách xây dựng và thực hiện các chiến lược nhân sự, từ tuyển dụng đến giữ chân nhân tài, đồng thời quản lý các vấn đề liên quan đến lao động và quan hệ nhân viên.

3. Thiết Kế Tiêu Chuẩn Chức Danh: Khóa học này cung cấp kiến thức về cách thiết kế tiêu chuẩn chức danh sao cho phản ánh chính xác nhiệm vụ và trách nhiệm, giúp tối ưu hóa quản lý nhân sự và cải thiện sự minh bạch.

4. Thiết Kế Bảng Mô Tả Công Việc: Học cách tạo ra các mô tả công việc chi tiết và rõ ràng, giúp nhân viên hiểu rõ về vai trò và kỳ vọng của họ, đồng thời hỗ trợ quản lý hiệu suất làm việc.

5. Phân Công Vai Trò và Trách Nhiệm: Khóa học này giúp bạn phát triển kỹ năng phân công công việc một cách hiệu quả, đảm bảo mỗi thành viên đều rõ ràng về nhiệm vụ và góp phần vào mục tiêu chung của tổ chức.

6. Xây Dựng Hệ Thống KPI: Học cách xây dựng và theo dõi các chỉ số hiệu suất chính (KPIs), giúp đánh giá và cải thiện hiệu quả hoạt động của tổ chức.

7. Xây Dựng Mục Tiêu OKR: Khóa học này giúp bạn áp dụng mô hình OKR để thiết lập mục tiêu và đo lường kết quả, thúc đẩy sự tập trung và định hướng chiến lược cho tổ chức.

8. Phân Công Ủy Thác Công Việc: Học cách ủy thác công việc một cách thông minh, giúp tăng cường năng lực của nhân viên và tối ưu hóa nguồn lực.

9. Đánh Giá Hiệu Quả Công Việc: Khóa học này cung cấp các công cụ và phương pháp đánh giá hiệu quả công việc, từ đó giúp quản lý nhận biết và cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên.

10. Xây Dựng Hệ Thống Lương 3P: Học cách thiết kế hệ thống lương thưởng dựa trên hiệu suất, kỹ năng và thành tích, giúp khuyến khích và công bằng trong việc đền đáp công sức của nhân viên.

11. Đào Tạo Huấn Luyện Nhân Viên: Khóa học này giúp bạn phát triển kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên, từ đó nâng cao năng lực và sự gắn kết trong tổ chức.

12. Kế Hoạch Phát Triển Cá Nhân: Học cách xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân cho nhân viên, giúp họ xác định mục tiêu nghề nghiệp và phát triển kỹ năng cần thiết.

13. Kỹ Năng Giảng Dạy: Khóa học này trang bị cho bạn kỹ năng giảng dạy và chia sẻ kiến thức, giúp bạn trở thành người hướng dẫn hiệu quả trong môi trường làm việc.

14. Quản Lý Đa Dạng và Hòa Nhập: Học cách quản lý đa dạng trong tổ chức, từ việc tạo ra một môi trường làm việc bao trùm đến việc thực hiện các chính sách hòa nhập.

15. Phân Tích và Quản Lý Dữ Liệu Nhân Sự: Khóa học này giúp bạn nắm vững các kỹ thuật phân tích dữ liệu nhân sự, từ đó đưa ra quyết định chính xác và cải thiện quy trình quản lý.

16. Quản Lý Thay Đổi và Đổi Mới: Học cách quản lý và thúc đẩy sự thay đổi trong tổ chức, giúp tổ chức thích ứng và phát triển trong môi trường kinh doanh đầy biến động.

17. Kỹ Năng Lãnh Đạo và Quản Lý Đội Ngũ: Khóa học này trang bị cho bạn kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ, giúp bạn xây dựng và duy trì một đội ngũ làm việc hiệu quả và đoàn kết.

18. Quản Lý Hiệu Suất Dựa Trên Mục Tiêu: Học cách thiết lập và theo dõi mục tiêu hiệu suất, từ đó đánh giá và cải thiện hiệu quả công việc của nhân viên.

19. Pháp Luật Lao Động và Quản Lý Rủi Ro: Khóa học này cung cấp kiến thức về pháp luật lao động và cách quản lý rủi ro liên quan, giúp tổ chức tuân thủ pháp luật và giảm thiểu rủi ro.

20. Kỹ Năng Giao Tiếp và Xử Lý Xung Đột: Học cách giao tiếp hiệu quả và xử lý xung đột trong tổ chức, từ đó tạo ra một môi trường làm việc hòa thuận và tăng cường mối quan hệ giữa các thành viên. 

 Bạn đang tìm kiếm khóa học theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp?


Chúng tôi hợp tác với bạn để đánh giá nhu cầu đào tạo hiện tại của tổ chức, đồng thời thiết kế khóa học phù hợp cho từng bộ phận cụ thể tại doanh nghiệp. Cần tư vấn chương trình đào tạo, Quý doanh nghiệp có thể gửi yêu cầu hỗ trợ tại đây.

 

Profile Masterskills
 

MasterSkills Profile

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 Một Vài Hình Ảnh Các Khóa Học

Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ - 5Whys Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ. Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
7 Thói Quen Thành Đạt. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN  Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc