TÀI NGUYÊN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

1. Mẫu thành tích làm việc của nhân viên
(Mẫu ghi nhận những thành tích quan trọng đạt được của nhân viên trong quá trình làm việc)

2. Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học
(Mẫu chứng nhận hoàn thành khóa học gửi học viên vào cuối khóa học)

3. Mẫu hồ sơ học viên tham dự khóa học
(Hồ sơ điểm danh tham gia lớp học chi tiết của học viên)

4. Thủ tục đăng ký khóa học
(Thủ tục đặt chỗ cho các học viên ở xa về học tại trung tâm đào tạo Masterskills)

5. Form đăng ký khóa học
(Form dùng cho doanh nghiệp đăng ký khóa đào tạo)

6. Form nhật ký học tập
(Form dùng để ghi lại lịch sử đào tạo khóa học tại Masterskils)

7. Kế hoạch phát triển cá nhân
(Form ghi lại chi tiết về các cam kết của nhân viên đối với sự phát triển bản thân sau khi tham gia khóa học)

8. Giám sát kết quả sau khóa học
(Form nắm bắt kế hoạch hành động về việc áp dụng bài học của học viên sau khi tham gia khóa học)

9. Kế hoạch phát triển trưởng nhóm
(Form thiết lập ra 'bản đồ đường đi' để đào tạo cho vị trí một trưởng nhóm)

10. Chính sách đào tạo và phát triển
(Form chính sách đào tạo của công ty)

11. Kế hoạch đào tạo
(Hồ sơ để đánh giá yêu cầu đào tạo và hồ sơ tham dự đào tạo)

12. Mục tiêu - kế hoạch Trước & Sau khóa học
(Thiết lập các mục tiêu trước khóa học và kế hoạch hành động sau khóa học)

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc