TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(IT STRATEGY)

 

 

Phần 1. Giới thiệu dịch vụ
Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, công nghệ thông tin (CNTT) là một yếu tố then chốt để tạo ra sự cạnh tranh và phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ khả năng và kinh nghiệm để lựa chọn, triển khai và vận hành các giải pháp CNTT hiệu quả và phù hợp với chiến lược kinh doanh của mình. Đó là lý do tại sao bạn cần đến dịch vụ tư vấn CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN của chúng tôi.

Dịch vụ tư vấn CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN của chúng tôi là một dịch vụ chuyên nghiệp và toàn diện, nhằm giúp bạn xác định, thiết lập và thực hiện một chiến lược CNTT phù hợp với mục tiêu và tình hình của doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những lời khuyên, giải pháp và hỗ trợ tốt nhất để bạn có thể tận dụng tối đa các lợi ích của CNTT, đồng thời giảm thiểu các rủi ro và chi phí liên quan.

 

Phần 2. Các vấn đề thường gặp của doanh nghiệp
Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp của bạn có thể gặp phải một số vấn đề liên quan đến CNTT, như:

- Không có một chiến lược CNTT rõ ràng và thống nhất, dẫn đến việc đầu tư CNTT không hiệu quả, không phù hợp với nhu cầu và mục tiêu kinh doanh.
- Không có một hệ thống CNTT đồng bộ và tích hợp, dẫn đến việc quản lý, trao đổi và xử lý dữ liệu không hiệu quả, không an toàn và không minh bạch.
- Không có một hạ tầng CNTT ổn định và bảo mật, dẫn đến việc mất dữ liệu, bị tấn công mạng, bị gián đoạn hoạt động và mất uy tín với khách hàng và đối tác.
- Không có một đội ngũ nhân sự CNTT chuyên nghiệp và có năng lực, dẫn đến việc không thể vận hành, khai thác và nâng cấp các giải pháp CNTT một cách hiệu quả và kịp thời.
- Không có một quy trình quản lý CNTT chuẩn mực và minh bạch, dẫn đến việc không thể kiểm soát, đánh giá và cải tiến chất lượng và hiệu suất của CNTT.

 

Phần 3. Mô tả dịch vụ tư vấn
Dịch vụ tư vấn CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN của chúng tôi bao gồm các hoạt động sau:

- Phân tích tình hình hiện tại của doanh nghiệp về CNTT, bao gồm cơ cấu tổ chức, nguồn lực, hệ thống, hạ tầng, quy trình, chi phí và hiệu quả.
- Đánh giá nhu cầu và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược, mô hình kinh doanh, thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh.
- Đề xuất một chiến lược CNTT toàn diện và chi tiết cho doanh nghiệp, bao gồm mục tiêu, nguyên tắc, phương hướng, giải pháp, hạ tầng, tổ chức, quản lý, đánh giá và cải tiến CNTT.
- Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lựa chọn, triển khai và vận hành các giải pháp CNTT phù hợp với chiến lược CNTT đã đề xuất, bao gồm tư vấn chọn nhà cung cấp, lập kế hoạch dự án, quản lý rủi ro, đào tạo nhân sự, kiểm tra chất lượng và bàn giao sản phẩm.
- Theo dõi, đánh giá và cải tiến hiệu quả và hiệu suất của CNTT trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm thu thập dữ liệu, phân tích số liệu, đưa ra khuyến nghị và thực hiện các biện pháp cần thiết.

 

Phần 4. Những lợi ích của dịch vụ
Khi sử dụng dịch vụ tư vấn CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN của chúng tôi, doanh nghiệp của bạn sẽ có được những lợi ích sau:

- Có một chiến lược CNTT rõ ràng và thống nhất, phù hợp với nhu cầu và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, giúp định hướng và đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
- Có một hệ thống CNTT đồng bộ và tích hợp, giúp quản lý, trao đổi và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả, an toàn và minh bạch, tăng cường khả năng hợp tác và cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Có một hạ tầng CNTT ổn định và bảo mật, giúp bảo vệ dữ liệu, ngăn chặn tấn công mạng, đảm bảo hoạt động liên tục và nâng cao uy tín của doanh nghiệp với khách hàng và đối tác.
- Có một đội ngũ nhân sự CNTT chuyên nghiệp và có năng lực, giúp vận hành, khai thác và nâng
Có một đội ngũ nhân sự CNTT chuyên nghiệp và có năng lực, giúp vận hành, khai thác và nâng cấp các giải pháp CNTT một cách hiệu quả và kịp thời, tăng cường khả năng đáp ứng và thích ứng với thay đổi của doanh nghiệp.
Có một quy trình quản lý CNTT chuẩn mực và minh bạch, giúp kiểm soát, đánh giá và cải tiến chất lượng và hiệu suất của CNTT, tăng cường khả năng quản trị và quyết định của doanh nghiệp.

 

Phần 5. Quy trình thực hiện tư vấn
Quy trình thực hiện tư vấn CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN của chúng tôi gồm có các bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu và thông tin của doanh nghiệp, bao gồm lĩnh vực hoạt động, quy mô, mục tiêu, vấn đề và mong muốn của doanh nghiệp về CNTT.

Bước 2: Thực hiện khảo sát và phân tích tình hình hiện tại của doanh nghiệp về CNTT, bao gồm cơ cấu tổ chức, nguồn lực, hệ thống, hạ tầng, quy trình, chi phí và hiệu quả.

Bước 3: Đề xuất một chiến lược CNTT toàn diện và chi tiết cho doanh nghiệp, bao gồm mục tiêu, nguyên tắc, phương hướng, giải pháp, hạ tầng, tổ chức, quản lý, đánh giá và cải tiến CNTT.

Bước 4: Thuyết trình và thảo luận với doanh nghiệp về chiến lược CNTT đã đề xuất, nhận và xử lý các ý kiến phản hồi và điều chỉnh nếu cần.

Bước 5: Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lựa chọn, triển khai và vận hành các giải pháp CNTT phù hợp với chiến lược CNTT đã đề xuất, bao gồm tư vấn chọn nhà cung cấp, lập kế hoạch dự án, quản lý rủi ro, đào tạo nhân sự, kiểm tra chất lượng và bàn giao sản phẩm.

Bước 6: Theo dõi, đánh giá và cải tiến hiệu quả và hiệu suất của CNTT trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm thu thập dữ liệu, phân tích số liệu, đưa ra khuyến nghị và thực hiện các biện pháp cần thiết.

 

Phần 6. Thời gian thực hiện
Thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN của chúng tôi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như quy mô, lĩnh vực, nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp, cũng như độ phức tạp và khối lượng công việc của các giải pháp CNTT. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành dịch vụ trong thời gian ngắn nhất có thể, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao nhất. Dưới đây là một bảng tham khảo về thời gian thực hiện các bước của dịch vụ:
 

Bước Thời gian thực hiện
Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu và thông tin 1-2 ngày
Bước 2: Khảo sát và phân tích tình hình hiện tại 3-5 ngày
Bước 3: Đề xuất chiến lược CNTT 5-7 ngày
Bước 4: Thuyết trình và thảo luận về chiến lược CNTT 2-3 ngày
Bước 5: Hỗ trợ triển khai và vận hành các giải pháp CNTT Tùy thuộc vào từng giải pháp
Bước 6: Theo dõi, đánh giá và cải tiến hiệu quả và hiệu suất CNTT Liên tục trong quá trình hợp tác

 

Phần 7. Kết quả bàn giao
Sau khi hoàn thành dịch vụ tư vấn CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, chúng tôi sẽ bàn giao cho doanh nghiệp các kết quả sau:

- Một báo cáo chi tiết về chiến lược CNTT của doanh nghiệp, bao gồm các phần như: mục tiêu, nguyên tắc, phương hướng, giải pháp, hạ tầng, tổ chức, quản lý, đánh giá và cải tiến CNTT.
- Một bộ tài liệu hướng dẫn về các giải pháp CNTT đã triển khai, bao gồm các phần như: mô tả, cấu hình, chức năng, giao diện, bảo trì, bảo mật và hỗ trợ.
- Một bộ đào tạo và hỗ trợ cho nhân sự CNTT của doanh nghiệp, bao gồm các phần như: giáo trình, video, thực hành, kiểm tra, chứng nhận và tư vấn.
- Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các kết quả bàn giao đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu và mong đợi của doanh nghiệp, cũng như tuân thủ các quy định pháp lý và an ninh liên quan. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho doanh nghiệp các dịch vụ bảo hành, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian hợp tác.

 

 

Phí dịch vụ tham khảo:

450.000.000 đồng - 2.250.000.000 đồng ~ ($20.000 - $100.000)
(Phí trên thay đổi theo quy mô và mức độ phức tạp của doanh nghiệp)

 


Profile Masterskills
 

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 

                              Một vài hình ảnh các khóa học

 

7 Thói Quen Thành Đạt Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Quản Lý Căng Thẳng Tư Duy Lãnh Đạo
Kỹ Năng Thuyết Trình Quản Lý Chuyên Nghiệp Duy Tích Cực Lắng Nghe Tích Cực
Tư Duy Sáng Tạo Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Mua Hàng Kỹ Năng Thuyết Trình
Quản Lý Căng Thẳng Kỹ Năng Viết Báo Cáo Quản Lý Sản Xuất Tư Duy Sáng Tạo
Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Tư Duy Logic Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp
Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp Kỹ Năng Viết Báo Cáo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân
Lập Kế Hoạch Hàng Năm (AOP) Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp Kỹ Năng Hỗ Trợ  Chuyên Nghiệp
Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Trị Kho Hàng Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng
Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Kỹ Năng Dịch Vụ Khách Hàng Kỹ năng Quản Lý Thời Gian
Thực Hiện KAIZEN Giám Sát Sản Xuất Giám sát Kênh Bán Hàng Kỹ Năng Giao Tiếp, Phân Công
Kỹ Năng Gọi Điện Thoại Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc