GIỚI THIỆU

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

(PROFESSIONAL CUSTOMER SERVICE)


1. Tầm quan trọng kỹ năng dịch vụ khách hàng
Kỹ năng dịch vụ khách hàng là khả năng giao tiếp, lắng nghe, giải quyết vấn đề, thể hiện sự thấu hiểu và đồng cảm với khách hàng, cũng như đáp ứng và vượt qua mong đợi của họ.
Kỹ năng dịch vụ khách hàng là yếu tố quyết định sự hài lòng và trung thành của khách hàng đối với doanh nghiệp. Theo Harvard Business Review, các doanh nghiệp mang tới sự hài lòng cao cho khách hàng có cơ hội tăng doanh thu đến 2,5 lần so với đối thủ cùng ngành.
Kỹ năng dịch vụ khách hàng cũng giúp nhân viên nâng cao hiệu quả công việc, tăng cường sự tự tin và hạnh phúc trong công việc, cũng như cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên.

2.
Các vấn đề thường gặp hiện nay của nhân viên
- Một số vấn đề thường gặp hiện nay của nhân viên dịch vụ khách hàng là:
- Không nắm vững thông tin sản phẩm, dịch vụ, chính sách của doanh nghiệp, dẫn đến không thể tư vấn, giải đáp, hoặc xử lý các yêu cầu, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng một cách chính xác và nhanh chóng.
- Không có kỹ năng giao tiếp mạch lạc, rõ ràng, lịch sự, và thân thiện, dẫn đến không thể tạo được ấn tượng tốt, thiết lập được sự tin tưởng, và duy trì được sự tương tác với khách hàng.
- Không có kỹ năng lắng nghe hiệu quả, dẫn đến không thể hiểu được nhu cầu, mong muốn, cảm xúc, và vấn đề của khách hàng, cũng như không thể đưa ra được những giải pháp phù hợp và hài lòng.
- Không có kỹ năng giải quyết vấn đề, dẫn đến không thể đối phó được với các tình huống khó khăn, phức tạp, hoặc xung đột với khách hàng, cũng như không thể tìm ra được những giải pháp sáng tạo và hiệu quả.
- Không có kỹ năng quản lý thời gian, dẫn đến không thể xử lý được nhiều yêu cầu của khách hàng một cách kịp thời, đồng thời, và chất lượng, cũng như không thể sắp xếp được thứ tự ưu tiên và phân bổ được thời gian hợp lý cho các công việc.

3. Những lợi ích của dịch vụ đào tạo tại doanh nghiệp
Dịch vụ đào tạo chuyên đề KỸ NĂNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG tại doanh nghiệp sẽ mang lại những lợi ích sau đây:
- Giúp nhân viên nắm vững và cập nhật được các thông tin, kiến thức, và kỹ năng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, chính sách của doanh nghiệp, cũng như các xu hướng, thay đổi, và nhu cầu của thị trường và khách hàng.
- Giúp nhân viên phát triển và nâng cao được các kỹ năng mềm cần thiết cho dịch vụ khách hàng, như kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, giải quyết vấn đề, thấu hiểu, đồng cảm, thích ứng, quản lý thời gian, và phục hồi.
- Giúp nhân viên nâng cao được chất lượng dịch vụ khách hàng, tăng cường sự hài lòng và trung thành của khách hàng, cũng như tạo được sự khác biệt và ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.
- Giúp nhân viên cải thiện được hiệu quả công việc, tăng cường sự tự tin và hạnh phúc trong công việc, cũng như cải thiện được mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên.

4. Quy trình thực hiện đào tạo
Quy trình thực hiện đào tạo chuyên đề Kỹ năng dịch vụ khách hàng trong doanh nghiệp của chúng tôi gồm có các bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu đào tạo từ doanh nghiệp, phân tích nhu cầu, mục tiêu, đối tượng, thời gian, ngân sách của doanh nghiệp.
Bước 2: Thiết kế chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, bao gồm nội dung, phương pháp, tài liệu, giảng viên, huấn luyện viên, địa điểm, thiết bị, kế hoạch thực hiện.
Bước 3: Thực hiện đào tạo theo chương trình đã thiết kế, bao gồm các hoạt động như giảng dạy, thảo luận, trò chơi, bài tập, tình huống, dự án, thử thách, kiểm tra, đánh giá.
Bước 4: Theo dõi, đánh giá và phản hồi quá trình đào tạo, bao gồm các hoạt động như ghi nhận, phản hồi, khảo sát, đo lường, cải tiến, báo cáo.
Bước 5: Kết thúc và bàn giao kết quả đào tạo, bao gồm các hoạt động như cấp chứng nhận, bàn giao tài liệu, báo cáo kết quả, đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

5. Kết quả bàn giao sau đào tạo
Sau khi hoàn thành khóa đào tạo chuyên đề Kỹ năng dịch vụ khách hàng trong doanh nghiệp của chúng tôi, chúng tôi sẽ bàn giao cho doanh nghiệp những kết quả sau:

- Danh sách nhân viên đã tham gia đào tạo, kèm theo chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo.
- Báo cáo kết quả đào tạo, bao gồm những chỉ số đo lường được như mức độ hài lòng, mức độ tiến bộ, mức độ áp dụng của nhân viên.
- Tài liệu đào tạo, bao gồm những tài liệu, sách, khóa học, bài tập, trò chơi, tình huống, dự án, thử thách, kiểm tra, đánh giá đã sử dụng trong quá trình đào tạo.
- Đề xuất hướng phát triển tiếp theo, bao gồm những gợi ý, khuyến nghị, tài nguyên, hỗ trợ để nhân viên tiếp tục phát triển năng lực lãnh đạo sau khi kết thúc khóa đào tạo.

 

Hãy tham thảo Các Khóa Học Dịch Vụ Khách Hàng do các Giảng viên chuyên nghiệp tại Học Viện Đào Tạo Masterskills giảng dạy.

 

 

 

 

 Bạn đang tìm kiếm khóa học theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp?


Chúng tôi hợp tác với bạn để đánh giá nhu cầu đào tạo hiện tại của tổ chức, đồng thời thiết kế khóa học phù hợp cho từng bộ phận cụ thể tại doanh nghiệp. Cần tư vấn chương trình đào tạo, Quý doanh nghiệp có thể gửi yêu cầu hỗ trợ tại đây.

 

 


Profile Masterskills
 

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 

                              Một vài hình ảnh các khóa học

 

7 Thói Quen Thành Đạt Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Quản Lý Căng Thẳng Tư Duy Lãnh Đạo
Kỹ Năng Thuyết Trình Quản Lý Chuyên Nghiệp Duy Tích Cực Lắng Nghe Tích Cực
Tư Duy Sáng Tạo Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Mua Hàng Kỹ Năng Thuyết Trình
Quản Lý Căng Thẳng Kỹ Năng Viết Báo Cáo Quản Lý Sản Xuất Tư Duy Sáng Tạo
Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Tư Duy Logic Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp
Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp Kỹ Năng Viết Báo Cáo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân
Lập Kế Hoạch Hàng Năm (AOP) Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp Kỹ Năng Hỗ Trợ  Chuyên Nghiệp
Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Trị Kho Hàng Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng
Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Kỹ Năng Dịch Vụ Khách Hàng Kỹ năng Quản Lý Thời Gian
Thực Hiện KAIZEN Giám Sát Sản Xuất Giám sát Kênh Bán Hàng Kỹ Năng Giao Tiếp, Phân Công
Kỹ Năng Gọi Điện Thoại Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc