CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

(PROFESSIONAL CUSTOMER SERVICE)


Dịch vụ và chăm sóc khách hàng là yếu tố then chốt trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Nó không chỉ giúp cải thiện sự hài lòng và trung thành của khách hàng mà còn là cơ hội để doanh nghiệp thể hiện giá trị và sự chuyên nghiệp của mình. Một dịch vụ khách hàng xuất sắc có thể tạo ra sự khác biệt lớn, giúp doanh nghiệp nổi bật giữa đám đông và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Top 10 Khóa Học Nâng Cao Năng Lực Làm Dịch Vụ Và Chăm Sóc Khách Hàng:

1. Tư Duy Dịch Vụ Khách Hàng: Khóa học này giúp học viên phát triển tư duy định hướng khách hàng, từ việc hiểu rõ nhu cầu đến việc cung cấp giải pháp phù hợp, nhằm nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng.

2. Kỹ Năng Dịch Vụ Khách Hàng: Học viên sẽ được trang bị các kỹ năng cần thiết để giao tiếp hiệu quả, giải quyết vấn đề và cung cấp dịch vụ chất lượng cao, từ đó tạo ra mối quan hệ tích cực với khách hàng.

3. Dịch Vụ Khách Hàng Xuất Sắc: Khóa học này tập trung vào việc cung cấp dịch vụ vượt trên mong đợi của khách hàng, từ việc tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ đến việc xây dựng lòng trung thành.

4. Kỹ Năng Chăm Sóc Khách Hàng: Học viên sẽ học cách chăm sóc khách hàng một cách tỉ mỉ và cá nhân hóa, từ việc lắng nghe nhu cầu đến việc cung cấp hỗ trợ kịp thời và chính xác.

5. Chăm Sóc Khách Hàng Nâng Cao: Khóa học này giúp học viên nâng cao kỹ năng chăm sóc khách hàng thông qua việc sử dụng công nghệ và phương pháp tiên tiến, từ đó tối ưu hóa quy trình và tăng cường hiệu quả.

6. Thái Độ Phục Vụ Khách Hàng: Học viên sẽ được học cách phát triển thái độ phục vụ chuyên nghiệp và thân thiện, từ đó tạo ra môi trường dịch vụ tích cực và mời gọi.

7. CSKH Qua Điện Thoại: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng giao tiếp qua điện thoại, từ việc xử lý cuộc gọi đến việc cung cấp thông tin và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

8. Giải Quyết Khiếu Nại Khách Hàng: Học viên sẽ được học cách giải quyết khiếu nại của khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, từ việc nhận diện vấn đề đến việc tìm kiếm giải pháp thỏa đáng.

9. Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng: Khóa học này giúp học viên phát triển kỹ năng quản trị mối quan hệ với khách hàng, từ việc sử dụng CRM đến việc phân tích dữ liệu để cải thiện dịch vụ.

10. Quản Trị Rủi Ro Dịch Vụ: Học viên sẽ được học cách nhận diện và quản lý rủi ro trong dịch vụ khách hàng, từ việc phòng ngừa sự cố đến việc chuẩn bị kế hoạch ứng phó.

 

 

 Bạn đang tìm kiếm khóa học theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp?


Chúng tôi hợp tác với bạn để đánh giá nhu cầu đào tạo hiện tại của tổ chức, đồng thời thiết kế khóa học phù hợp cho từng bộ phận cụ thể tại doanh nghiệp. Cần tư vấn chương trình đào tạo, Quý doanh nghiệp có thể gửi yêu cầu hỗ trợ tại đây.

 

 


Profile Masterskills
 

MasterSkills Profile

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 Một Vài Hình Ảnh Các Khóa Học

Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ - 5Whys Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ. Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
7 Thói Quen Thành Đạt. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN  Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc