TƯ VẤN hỆ thỐng quẢn lý chẤt lưỢng (TQM)

 

Rất nhiều doanh nghiệp sản xuất Việt Nam đều gặp phải những tình trạng sau đây:

- Kiểm tra hàng hóa qua mỗi công đoạn chưa được thực hiện đúng cách
- Hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị còn thấp
- Tỷ lệ sai hỏng cao hơn mức bình quân ngành hàng

Nếu cũng gặp phải các tình trạng như vậy, doanh nghiệp của bạn có thể đang gặp phải những hệ lụy như:

- Chất lượng không đạt cam kết
- Chi phí sản xuất cao
- Giá trị thương hiệu giảm

Nắm bắt được thực trạng trên, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đã xây dựng kiểm nghiệm và tìm ra “phương thuốc” quản lý chất lượng cho căn bệnh này dựa trên kinh nghiệm làm việc thực tế của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực sản xuất khác nhau, giúp cho doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra chỉ trong vòng 5-7 tháng triển khai.

Nội dung triển khai tư vấn

1. Khảo sát
- Quy trình làm việc của DN
- Quy trình quản lý chất lượng đang được áp dụng
- Chất lượng sản xuất
- Báo cáo khảo sát lộ trình triển khai chi tiết

 

2. Đào tạo

- Tính hệ thống và tổ chức trong TQM
- Các nghiệp vụ và quy trình chuẩn
- Yếu tố con người và yếu tố kỹ thuật trong TQM
- Các công cụ được áp dụng trong TQM (Đào tạo và Luyện tập)
- Mỗi liên hệ giữa ISO và TQM
- Xây dựng học liệu TQM cho nhân viên

3. Triển khai
- Xác định mục tiêu các bước triển khai TQM
- Áp dụng và tự đánh giá

4. Đánh giá
- Xây dựng các tiêu chí đánh giá hệ thống
- Thành lập và đào tạo Tổ đánh giá
- Cải tiến và điều chỉnh phù hợp

 

 

 

 

 

 

 

     Viện Đào Tạo Kỹ Năng MasterSkills chuyên cung cấp dịch vụ Đào tạo In-house  cho các doanh nghiệp trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc