TUYỂN DỤNG

 

Học viện Masterskills, một tổ chức đào tạo hàng đầu về kỹ năng quản lý và lãnh đạo, đang mở rộng đội ngũ của mình và tìm kiếm những ứng viên tài năng cho các vị trí sau:

1. Phó Phòng Học Vụ / Deputy Student Affairs Manager
Mô tả công việc:
- Quản lý và giám sát các hoạt động học vụ, bao gồm lập kế hoạch học tập, đánh giá và phát triển chương trình.
- Làm việc chặt chẽ với giảng viên và học viên để đảm bảo trải nghiệm học tập chất lượng cao.
- Xử lý các vấn đề hành chính và hỗ trợ học viên trong các vấn đề liên quan đến học vụ.
 

Yêu cầu:
- Bằng cấp liên quan đến quản lý giáo dục hoặc lĩnh vực tương tự.
- Kinh nghiệm làm việc trong môi trường giáo dục và quản lý học vụ.
- Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề.

 

2. Phó Phòng Kinh doanh & Tiếp thị / Deputy Sales & Marketing Manager
Mô tả công việc:
- Phát triển và thực hiện các chiến lược kinh doanh và tiếp thị để mở rộng thị trường và tăng doanh số.
- Quản lý và đào tạo đội ngũ bán hàng, cũng như theo dõi hiệu suất và mục tiêu bán hàng.
- Phối hợp với các bộ phận khác để tạo ra các chiến dịch tiếp thị sáng tạo và hiệu quả.
 

Yêu cầu:
- Bằng cấp trong lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị hoặc lĩnh vực liên quan.
- Kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị.
- Kỹ năng lãnh đạo, phân tích và sáng tạo.

3. Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp / Account Manager
Mô tả công việc:
- Quản lý và phát triển mối quan hệ với khách hàng doanh nghiệp, đảm bảo sự hài lòng và trung thành của khách hàng.
- Xác định và phát triển cơ hội kinh doanh mới, cũng như duy trì doanh thu từ khách hàng hiện tại.
- Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác để cung cấp giải pháp và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
 

Yêu cầu:
- Bằng cấp trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, tiếp thị hoặc lĩnh vực liên quan.
- Kinh nghiệm trong việc quản lý và phát triển mối quan hệ với khách hàng doanh nghiệp.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quản lý mối quan hệ.

 

Chúng tôi mong muốn tìm kiếm những cá nhân có tinh thần đổi mới, cam kết và đam mê với sự phát triển chuyên nghiệp. Nếu bạn sẵn sàng tham gia vào một môi trường năng động và thách thức, hãy gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi.

Masterskills cam kết tạo điều kiện để bạn phát triển và đạt được những mục tiêu nghề nghiệp của mình.

 

Profile Masterskills
 

MasterSkills Profile

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 Một Vài Hình Ảnh Các Khóa Học

Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Online Marketing. Quản Lý Dự Án Chuyển Đổi Số. Kỹ Năng Thực Hiện Karakuri Kaizen. Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề.
Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ - 5Whys Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
Tư Duy Sáng Tạo. Truy Tìm Nguyên Nhân Gốc Rễ. Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân. 7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng.
7 Thói Quen Thành Đạt. Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Khóa Học Kỹ Năng KAIZEN  Quản Trị Rủi Ro & Bảo Mật Thông Tin. Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Giám sát Kênh Bán Hàng. Kỹ Năng Giám Sát Sản Xuất - TWI Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện. Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.
Quản Lý Bảo trì Công Nghiệp - TPM. Quản Lý Sự Thay Đổi. Đạo Đức Và Thái Độ Làm Việc. Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Zalo