TUYỂN DỤNG

 

Để chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới. Viện MasterSkills cần bổ sung những vị trí nhân sự như sau:

1/ Phó Phòng Học Vụ / Deputy Student Affairs Manager

Mô tả công việc

- Quản lý công tác học vụ, tổ chức lớp học và báo cáo trực tiếp cho Trưởng Phòng Học Vụ và Ban Lãnh Đạo
- Cùng Trưởng phòng Học vụ hoạch định và triển khai công tác học vụ, tổ chức lớp học và giải quyết các vấn đề liên quan đến học viên
- Quản lý đội ngũ thường trực từ 12-20 nhân viên

Yêu cầu công việc

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm quản lý về dịch vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng, quản lý vận hành
- Có kinh nghiệm về dịch vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ sẽ được ưu tiên

 

2/ Phó Phòng Kinh doanh & Tiếp thị / Deputy Sales & Marketing Manage

Mô tả công việc

- Cùng cấp trên (trưởng phòng) quản lý Phòng Kinh doanh & Tiếp thị
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh và tiếp thị cụ thể cho cả năm và từng quý
- Cùng đội ngũ nhân viên thực hiện thành công kế hoạch cụ thể này
- Trực tiếp triển khai thực hiện một số công việc về sales và marketing

Yêu cầu công việc

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong công việc sales, marketing, truyền thông
- Có kinh nghiệm về sales & markeing trong lĩnh vực dịch vụ sẽ được ưu tiên
- Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh

 

3/ Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp / Account Manager

Mô tả công việc

- Quản lý nhóm khách hàng doanh nghiệp là đối tác đào tạo in-house của Viện MasterSkills
- Tìm kiếm, phát triển và phụ trách các khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo
- Trực tiếp giao dịch với lãnh đạo của các doanh nghiệp để đàm phán về hợp đồng đào tạo
- Tư vấn về giải pháp đào tạo cụ thể và khả thi cho từng khách hàng doanh nghiệp

Yêu cầu công việc

- Có kiến thức nền tảng về quản trị kinh doanh / nhân sự / bán hàng / kỹ năng mềm
- Có ít nhất 03 kinh nghiệm làm sales trực tiếp cho các khách hàng doanh nghiệp
- Có kinh nghiệm về sales & markeing trong lĩnh vực dịch vụ sẽ được ưu tiên
- Có khả năng giao dịch tiếng Anh tốt; ngoại hình và tác phong chuyên nghiệp.

 

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc