THUẾ CHO LÃNH ĐẠO


  Giới thiệu chương trình

Các quy định về thuế thường làm cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp lo lắng. Một số nhận thức chưa đúng hoặc không cập nhật có thể gây những thiệt hại hoặc rắc rối không cần thiết. Tuy nhiên, các bạn thường có ít thời gian để tìm hiểu rất nhiều văn bản và nội dung phức tạp. Chương trình thuế dành cho lãnh đạo được viện MasterSkills thiết kế để đáp ứng được yêu cầu cung cấp các kiến thức thích hợp với thời gian hợp lý nhất.

  Mục tiêu đào tạo

i.  Có cái nhìn tổng quan về hệ thống thuế Việt Nam và tìm hiểu một số loại thuế liên quan đến doanh nghiệp và việc vận dụng vào thực tế doanh nghiệp (đặc biệt là thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN);
ii. Nắm vững những kiến thức căn bản về thuế và hệ thống báo cáo thuế, giảm thiểu tối đa nghĩa vụ thuế nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật;
iii. Nắm vững chủ trương đổi mới chính sách thuế của nhà nước;
iv. Giải thích được một cách rõ ràng, chuẩn xác và có cơ sở pháp lý về sự khác biệt giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế và biết cách vận dụng trong thực tế.

  Đối tượng học viên

i.  Các cấp quản lý và điều hành doanh nghiệp.
ii. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Thành viên,Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, các Giám đốc chức năng, Trưởng, Phó các Phòng / Ban / Bộ phận của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 

  Nội dung chương trình

Phần I: Tổng quan về Hệ thống thuế Việt Nam hiện hành;
Phần II: Hóa đơn, chứng từ liên quan đến vấn đề thuế và việc vận dụng vào thực tế;
Phần III: Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và cách vận dụng vào thực tế doanh nghiệp;
Phần IV: Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thực tế tại doanh nghiệp;
Phần V: Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế xuất nhập khẩu; Các tình huống trong thực tế;
Phần VI: Tìm hiểu vấn đề thuế trong hợp đồng (HĐ kinh tế, HĐ lao động,…); Các tình huống trong thực tế;
Phần VII: Sự khác biệt giữa "lợi nhuận kế toán" (theo luật kế toán) và "thu nhập chịu thuế" (theo luật thuế).

  Tài liệu học

 i. Tài liệu lưu hành nội bộ (Tiếng Việt).

  Phương pháp giảng dạy

Lớp học được phân chia theo nhóm nhỏ học viên để thảo luận và chia sẻ. Phương pháp đào tạo nhấn mạnh đến việc học viên làm trung tâm dựa trên các bài tập tình huống, video clip, trò chơi... Phương pháp không đặt nặng tính lý luận, giáo điều. Giảng viên trình bày lý thuyết ngắn gọn, học viên cần tham gia tích cực trong các bài tập ngắn. Sau mỗi phần trình bày của các nhóm học viên, giảng viên gợi ý để điều chỉnh giải pháp và đúc kết những bài học nhỏ theo từng đề mục.
Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:

i.  Thảo luận mở (Open discussion)
ii. Nghiên cứu tình huống (Case study)
iii. Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)
iv. Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế (Mini-lecture)

  Thông tin khai giảng

 Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa  học, khách hàng vui lòng liên lạc:

Email: info@masterskills.org
  ĐT: (028) 22 194 047

Hotline: 0907 000 277

 

  Chứng nhận tốt nghiệp

 - Sẽ do Viện MasterSkills cấp, có giá trị trên toàn quốc.

  Brochure khóa học - Tại đây

 

Đội ngũ giảng viên - Xem tại đây

 

     Viện Đào Tạo Kỹ Năng MasterSkills chuyên cung cấp dịch vụ Đào tạo In-house  cho các doanh nghiệp trên Toàn Quốc