LUẬT CHO LÃNH ĐẠO


 Giới thiệu chương trình

Với xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa, giới kinh doanh và các nhà quản lý ngày càng có sự nhìn nhận đúng mực về việc trang bị các năng lực quản trị cần thiết, trong đó bao gồm cả những hiểu biết căn bản về luật trong kinh doanh.
Thay vì phải mất nhiều năm, bạn chỉ cần 2 tuần nhưng vẫn có thể lĩnh hội được những nhận thức cốt lõi về luật trong kinh doanh từ các chuyên gia luật hàng đầu hiện nay nhằm phục vụ cho công việc quản lý và kinh doanh của mình.
Để thực hiện được mục tiêu này, chương trình
"Luật Cho Lãnh Đạo" của viện Masterskills sẽ bao gồm 12 chuyên đề khác nhau (Tổng quan về hệ thống pháp luật Việt Nam; Pháp luật về doanh nghiệp; Pháp luật về lao động; Pháp luật về hợp đồng; Pháp luật về tố tụng; Pháp luật về thuế; Pháp luật về kế toán; Pháp luật về nhà, đất; Pháp luật về sở hữu trí tuệ; Trách nhiệm pháp lý; Phương pháp tự tìm hiểu luật; và Phương thức sử dụng tư vấn luật).

  Mục tiêu đào tạo

i.  Có cái nhìn tổng quan về Hệ thống pháp luật Việt Nam; để từ đó có thể hiểu biết căn bản về từng loại luật cụ thể, chẳng hạn như: Pháp luật về doanh nghiệp; Pháp luật về hợp đồng; Pháp luật về lao động; Pháp luật về thuế và kế toán;...
ii. Hiểu được cách thức vận dụng từng điều luật cụ thể trong thực tế thông qua các tình huống cụ thể.

  Đối tượng học viên

i.  Các cấp quản lý và điều hành doanh nghiệp.
ii. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Thành viên,Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, các Giám đốc chức năng, Trưởng, Phó các Phòng / Ban / Bộ phận của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 

  Nội dung chương trình

Phần I: Tổng quan về Hệ thống Pháp luật Việt Nam
• Tổng quan về Nhà nước Việt Nam (Hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước, đặc biệt là các cơ quan hành chính Nhà nước);
• Tổng quan về Pháp luật Việt Nam (Hiến pháp, Hệ thống các ngành luật và hệ thống các văn bản pháp luật);
• Phương pháp tìm hiểu pháp luật.

Phần II: Pháp luật về doanh nghiệp
• Giới thiệu tất cả các loại hình doanh nghiệp hiện có tại Việt Nam; Nghiên cứu những nội dung căn bản của một Bản điều lệ công ty;
• Những bài học kinh nghiệm qua một số vụ án.

Phần III: Pháp luật về hợp đồng và về tố tụng
• Pháp luật về hợp đồng (HĐ kinh tế, HĐ dân sự, HĐ thương mại, HĐ lao động);
• Pháp luật về tố tụng (Tố tụng tòa án và tố tụng trọng tài).
• Phần IV: Pháp luật về lao động
• Những quy định chung; Hợp đồng lao động; Tiền lương; Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; Giải quyết tranh chấp lao động;...
• Những tình huống thực tế và cách giải quyết; Giải đáp vướng mắc thực tế.

Phần V: Pháp luật về thuế và kế toán
• Giới thiệu tất cả các loại thuế hiện hành có liên quan đến doanh nghiệp;
• Các văn bản pháp luật hiện hành về kế toán;
• Quan điểm về nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với Nhà nước;
• Sự khác biệt giữa “lãi trước thuế” trên Báo cáo Tài chính và “thu nhập chịu thuế” trên Báo cáo thuế;
• Một số bài học kinh nghiệm về tuân thủ pháp luật về thuế.

Phần VI: Giới thiệu các loại luật khác
• Luật về thuế thu nhập cá nhân;
• Luật về nhà, đất;
• Luật về sở hữu trí tuệ;
• Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý;
• Phương thức sử dụng tư vấn luật.

  Tài liệu học

 i. Tài liệu lưu hành nội bộ (Tiếng Việt).

  Phương pháp giảng dạy

Lớp học được phân chia theo nhóm nhỏ học viên để thảo luận và chia sẻ. Phương pháp đào tạo nhấn mạnh đến việc học viên làm trung tâm dựa trên các bài tập tình huống, video clip, trò chơi... Phương pháp không đặt nặng tính lý luận, giáo điều. Giảng viên trình bày lý thuyết ngắn gọn, học viên cần tham gia tích cực trong các bài tập ngắn. Sau mỗi phần trình bày của các nhóm học viên, giảng viên gợi ý để điều chỉnh giải pháp và đúc kết những bài học nhỏ theo từng đề mục.
Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:

i. Thảo luận mở (Open discussion)
ii.Nghiên cứu tình huống (Case study)
iii.Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)
iv.Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế (Mini-lecture)

  Thông tin khai giảng

 Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa  học, khách hàng vui lòng liên lạc:

Email: info@masterskills.org
  ĐT: (028) 22 194 047

Hotline: 0907 000 277

 

Thời gian học: 3 ngày/ 6 buổi.
Học phí: 3.500.000 VNĐ/ hv (đăng ký theo nhóm học tại MasterSkills) - ( 45.000.000 VNĐ/ lớp tổ chức tại nhà máy hoặc tại văn phòng doanh nghiệp).
Địa điểm: Tầng 9, Vietcomreal Building, 68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM. / (Hoặc) Thống nhất giữa viện Masterskills và Doanh nghiệp địa điểm tổ chức khóa học.

Chứng nhận: Sẽ do Viện MasterSkills cấp, có giá trị trên toàn quốc.


Mẫu chứng nhận


Đội ngũ giảng viên - Xem tại đây

Giảng viên Business Edge, Better Work, những chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm quản lý thực tiễn lâu năm tại các Tập đoàn đa quốc gia, các Doanh Nghiệp trong và ngoài nước.


  Download hồ sơ giới thiệu học viện Masterskills 

 

     Viện Đào Tạo Kỹ Năng MasterSkills chuyên cung cấp dịch vụ Đào tạo In-house  cho các doanh nghiệp trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc