QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN
(TQM - Total Quality Management)

 

 

 

  Giới thiệu chương trình

TQM (Total Quality Management – Quản lý chất lượng toàn diện) từ lâu đã được biết như là một hệ thống quản trị của tổ chức định hướng vào chất lượng, dựa trên sự tham gia của mọi thành viên và nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự thoả mãn các yêu cầu của khách hàng và lợi ích của mọi thành viên trong công ty và của xã hội. TQM đã trở thành một trong những phương pháp có ảnh hưởng sâu rộng được áp dụng trong hầu hết các loại hình tổ chức/doanh nghiệp khác nhau trên toàn thế giới.

Đặc điểm nổi bật của TQM so với các phương pháp quản lý chất lượng trước đây là cung cấp một hệ thống toàn diện cho công tác quản lý và cải tiến mọi khía cạnh có liên quan đến chất lượng và huy động sự tham gia của mọi bộ phận và mọi cá nhân để đạt mục tiêu chất lượng đã đề ra.

Khóa học TQM
(Total Quality Management – Quản lý chất lượng toàn diện) của học viện Masterskills do đội ngũ các chuyên gia Việt nam đã trên 20 năm làm việc tại các nhà máy Nhật bản và tư vấn cho các doanh nghiệp chuyên ngành Quản trị sản xuất và tác nghiệp. Sẽ mang đến cho doanh nghiệp những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về công tác quản lý nói chung và đặc biệt là quản lý chất lượng toàn diện, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp.

  Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu của Quản lý chất lượng toàn diện - TQM là:
- Cải tiến chất lượng sản phẩm và thỏa mãn khách hàng ở mức tốt nhất cho phép.
- Cung cấp một hệ thống toàn diện cho quản lý và cải tiến mọi khía cạnh có liên quan
đến chất lượng, kiến tạo tư duy đột phá cho cán bộ quản lý chủ chốt.
- Huy động sự tham gia của mọi bộ phận, mọi cá nhân để đạt mục tiêu chất lượng.

  Đối tượng học viên

i.  Tổ trưởng sản xuất, Trưởng nhóm sản xuất, Giám sát sản xuất
ii. Nhân viên QC, Giám sát kế hoạch…
iii. Các cán bộ nghiệp vụ liên quan đến sản xuất tại các nhà máy
iv. Các đối tượng khác có nhu cầu

  Nội dung chương trình


Phần 1: Hệ thống quản lý chất lượng doanh nghiệp hoàn hảo

- Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng.
- Thực hiện mô hình: QCDESMPER.

Phần 2: Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)
- Vai trò của Quản lý chất lượng toàn diện.
- TQM là gì? Văn hóa chất lượng toàn diện.
- Cách tính mức chất lượng theo các phương pháp.
- Chi phí ẩn của sản xuất kinh doanh.
- Vòng tròn DST-PDCA của Deming.
- Mô hình quản lý hệ thống chất lượng.
- Mô hình Malcolm Baldrige của USA-Mỹ.
- Mô hình EFQM của Châu Âu.
- Các bước thực hiện TQM.
- Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 3: Hệ thống quản lý cải tiến (5S - Kaizen)
- Các nguyên tắc thực hành tốt 5S
- Các bước triển khai chương trình 5S
- Hoạt động Kaizen
- Nguyên tắc của Kaizen.
- Tư duy về Kaizen trong quản lý sản xuất và quản lý nhân sự.
- Các bước thực hiện Kaizen.
- Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 4: Lean - 6Sigma
- Lean - 6Sigma là gì?
- Những lợi ích từ Lean - 6Sigma.
- Tiến trình thực hiện Lean - 6Sigma.
- Các công cụ thực hiện Lean - 6Sigma.
- Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế

Phần 5. Giải quyết vấn đề TPS
- Xác định vấn đề
- Phân tích và truy tìm nguyên nhân
- Xây dựng Giải pháp & Đối sách
- Lựa chọn Giải pháp & Thực thi giải pháp
- Nâng cao hiệu quả giải quyết vấn đề bằng sáng tạo
- Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế


  Tài liệu học

 i. Tài liệu lưu hành nội bộ (Tiếng Việt).


  Phương pháp giảng dạy

Lớp học được phân chia theo nhóm nhỏ học viên để thảo luận và chia sẻ. Phương pháp đào tạo nhấn mạnh đến việc học viên làm trung tâm dựa trên các bài tập tình huống, video clip, trò chơi... Phương pháp không đặt nặng tính lý luận, giáo điều. Giảng viên trình bày lý thuyết ngắn gọn, học viên cần tham gia tích cực trong các bài tập ngắn. Sau mỗi phần trình bày của các nhóm học viên, giảng viên gợi ý để điều chỉnh giải pháp và đúc kết những bài học nhỏ theo từng đề mục.
Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:

i.  Thảo luận mở (Open discussion)
ii. Nghiên cứu tình huống (Case study)
iii. Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)
iv. Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế (Mini-lecture)


  Thông tin khai giảng

 Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa  học, khách hàng vui lòng liên lạc:

Email: info@masterskills.org
  ĐT: (028) 22 194 047

Hotline: 0907 000 277

 

Thời gian học: 5 ngày/ 10 buổi.
Số lượng học viên: Tối đa 25 hv/ lớp.
Học phí: 7.500.000 VNĐ/ hv (đăng ký theo nhóm học tại MasterSkills) - ( 75.000.000 VNĐ/ lớp tổ chức tại nhà máy hoặc tại văn phòng doanh nghiệp).
Địa điểm: Tầng 9, Vietcomreal Building, 68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM. / (Hoặc) Thống nhất giữa viện Masterskills và Doanh nghiệp địa điểm tổ chức khóa học.

Chứng nhận: Sẽ do Viện MasterSkills cấp, có giá trị trên toàn quốc.


Mẫu chứng nhận

Đội ngũ giảng viên - Xem tại đây

Giảng viên Business Edge, Better Work, những chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm quản lý thực tiễn lâu năm tại các Tập đoàn đa quốc gia, các Doanh Nghiệp trong và ngoài nước.


  Download hồ sơ giới thiệu học viện Masterskills 

 

                              Một vài hình ảnh các khóa học

 

     Viện Đào Tạo Kỹ Năng MasterSkills chuyên cung cấp dịch vụ Đào tạo In-house  cho các doanh nghiệp trên Toàn Quốc
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc