HẠch Toán Chi Phí Dòng Nguyên LiỆu
(MFCA - Material Flow Cost Accounting)

 

 

  Giới thiệu chương trình

MFCA - Material Flow Cost Accounting là một phương pháp quản lý môi trường (environmental management method), đây là phương pháp quản lý và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguyên liệu được giới thiệu từ những năm 1990 tại Đức và hiện đang được áp dụng rộng rãi tại các công ty Nhật Bản.
MFCA đo lường lượng nguyên vật liệu từ công đoạn sản xuất này tới công đoạn sản xuất tiếp (có thể là khâu sản xuất, một máy chạy hay một dây chuyền … ), và quy đổi thành tiền. qua đó giúp xác định lượng nguyên vật liệu đang bị lãng phí và giá trị của những lãng phí này (là những lãng phí thường bị bỏ qua trong cách tính truyền thống).

Phương pháp MFCA cũng được tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO ban hành thành tiêu chuẩn 14051:2011, MFCA giúp xác định những lãng phí bị bỏ qua trong cách tính truyền thống hay trong quản lý sản xuất, những lãng phí này bao gồm 4 loại chính là: Nguyên vật liệu, Năng lượng, Chi phí hệ thống (nhân công, khấu hao máy móc) và Chi phí xử lý phát thải. MFCA được ví như một máy chụp CT, cung cấp hình ảnh rõ nét về từng công đoạn sản xuất, chỉ ra những lãng phí gây thất thoát và giúp xác định điểm ưu tiên cải tiến.

Khóa học
“Hạch Toán Chi Phí Dòng Nguyên Liệu - MFCA” của viện Masterskills sẽ giúp các nhà quản lý trong doanh nghiệp sản xuất giải quyết áp lực chi phí, biết cách cắt giảm tiêu hao chi phí về nguyên vật liệu, năng lượng, nhân công và xử lý môi trường bằng cách cải tiến hiệu quả sử dụng thông qua việc đo lường cụ thể, trực quan. Đưa ra các mục tiêu có định lượng cụ thể trong hoạt động cải tiến liên tục.


  Mục tiêu đào tạo

- Làm rõ tư duy và phương pháp tính MFCA, và những lợi ích của nó khi cắt giảm chi phí.
- So sánh lợi ích của MFCA với các Phương pháp kế toán khác.
- Cung cấp các ví dụ điển hình về ứng dụng MFCA thực tế.
- Giảm tiêu hao chi phí về nguyên vật liệu, năng lượng, nhân công và xử lý môi trường bằng cách cải tiến hiệu quả sử dụng thông qua việc đo lường cụ thể, trực quan.
- Đưa ra các mục tiêu có định lượng cụ thể trong hoạt động cải tiến liên tục.
- Giảm lãng phí, thu hồi lợi nhuận ngay.

  Đối tượng học viên

i.  Lãnh đạo, nhà điều hành và quản lý cấp cao tham gia vào quá trình hoạch định sản xuất trong doanh nghiệp;
ii. Giám đốc, trưởng bộ phận, phó bộ phận liên quan đến sản xuất trong doanh nghiệp;
iii. Quản lý cấp trung và chuyên viên cao cấp sẽ đảm nhiệm vị trí liên quan đến sản xuất;
iv. Quản lý sơ cấp đóng vai trò hỗ trợ trong quá trình sản xuất.

  Nội dung chương trình


Phần 1: Chuẩn bị
- Xác định các sản phẩm, dây chuyền và quá trình hướng đến;
- Thực hiện phân tích các quá trình mục tiêu và xác định số lượng trọng tâm;
- Xác định mô hình và thời gian phân tích;
- Xác định nguyên vật liệu phân tích và phương pháp thu thập dữ liệu (đo lường và tính toán).

Phần 2: Thu thập dữ liệu và tổng hợp
- Thu thập và tổng hợp các dữ liệu của các dạng nguyên vật liệu đầu vào và tổng khối lượng chất thải trong mỗi quá trình;
- Thu thập và tổng hợp dữ liệu của chi phí hệ thống (quá trình) và chi phí năng lượng;
- Xác định các nguyên tắc phân bổ chi phí hệ thống và năng lượng;
- Thu thập và tổng hợp dữ liệu vận hành máy móc cho từng quá trình.

Phần 3: Thiết lập mô hình tính toán MFCA
- Thiết lập mô hình tính toán MFCA và đầu vào của các dữ liệu yêu cầu;
- Xác nhận và phân tích kết quả tính toán MFCA (Chi phí phế phẩm và nguyên nhân đối với từng quá trình).

Phần 4: Xác định các yêu cầu cải tiến
- Xác định và liệt kê các yêu cầu cải tiến, bao gồm mất mát nguyên vật liệu và giảm chi phí.

Phần 5: Xây dựng kế hoạch cải tiến
- Kiểm tra mức độ và khả năng giảm thiểu mất mát nguyên vật liệu;
- Tính toán và đánh giá hiệu quả của cắt giảm chi phí thông qua giảm chi phí mất mát nguyên vật liệu;
- Xác định vấn đề cải tiến ưu tiên và xây dựng kế hoạch cải tiến.

Phần 6: Tiến hành cải tiến

Phần 7: Đánh giá hiệu quả cải tiến
- Xác định số lượng nguyên vật liệu đầu vào và chất thải sau khi cải tiến và tính toán lại với MFCA;
- Tính toán chi phí tổng và sản phẩm tiêu cực sau khi cải tiến và đánh giá hiệu quả cải tiến.


  Tài liệu học

 i. Tài liệu lưu hành nội bộ (Tiếng Việt).


  Phương pháp giảng dạy

Lớp học được phân chia theo nhóm nhỏ học viên để thảo luận và chia sẻ. Phương pháp đào tạo nhấn mạnh đến việc học viên làm trung tâm dựa trên các bài tập tình huống, video clip, trò chơi... Phương pháp không đặt nặng tính lý luận, giáo điều. Giảng viên trình bày lý thuyết ngắn gọn, học viên cần tham gia tích cực trong các bài tập ngắn. Sau mỗi phần trình bày của các nhóm học viên, giảng viên gợi ý để điều chỉnh giải pháp và đúc kết những bài học nhỏ theo từng đề mục.
Chuyên gia sử dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội dung khóa học:

i.  Thảo luận mở (Open discussion)
ii. Nghiên cứu tình huống (Case study)
iii. Bài tập tự đánh giá (Self-assessment)
iv. Thuyết giảng ngắn đề tài thực tế (Mini-lecture)

 


  Bài tập tình huống và tự đánh giá

Trong chương trình giảng viên sẽ cung cấp một số bài tập tình huống khác nhau, học viên sẽ tham gia thảo luận về cách tiếp cận từng tình huống. Các tình huống này sẽ giúp học viên củng cố và biết cách áp dụng thực tế các nội dung của bài học. Bên cạnh đó còn có các danh sách câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra và trả lời với các hình thức như:

- Bài tập tình huống (Case studies)
- Câu hỏi và trả lời (Questions & answers)
- Bảng kế hoạch hành động (Planning worksheets)
- Các công cụ biểu mẫu và danh sách kiểm tra (Toolkits & check-lists)

  Kế hoạch hành động cá nhân (Sau khóa học)

  - Xác định các điểm mấu chốt nổi bật, quan trọng nhất của khóa học mà cá nhân thu hoạch được
  - Vạch ra các mục tiêu và các kế hoạch hành động cụ thể sau khóa học
  - Xác định các chủ đề cho sự phát triển cá nhân và cải thiện kỹ năng mới trong tương lai.

 

  Thông tin khai giảng

 Để biết thêm chi tiết về thời gian, chi phí, tài liệu mẫu & nội dung khóa  học, khách hàng vui lòng liên lạc:

Email: info@masterskills.org
  ĐT: (028) 22 194 047

Hotline: 0903 966 729

 

Thời gian học: 2 ngày/ 4 buổi.
Số lượng học viên: Tối đa 35 hv/ lớp.
Học phí: 48.500.000 VNĐ/ lớp. Tổ chức tại nhà máy hoặc tại văn phòng doanh nghiệp.
Các chi phí khác (nếu có): Tùy theo địa điểm khu vực tổ chức lớp học, mà các khoản chi phí khác sẽ được tính thêm bao gồm: Chi phí đi lại, ở KS của giảng viên.
Địa điểm
: Tầng 9, Vietcomreal Building, 68 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM. / (Hoặc) Thống nhất giữa viện Masterskills và Doanh nghiệp địa điểm tổ chức khóa học.

Chứng nhận: Sẽ do Viện MasterSkills cấp, có giá trị trên toàn quốc.


Mẫu chứng nhận

Đội ngũ giảng viên - Xem tại đây

Giảng viên Business Edge, Better Work, những chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm quản lý thực tiễn lâu năm tại các Tập đoàn đa quốc gia, các Doanh Nghiệp trong và ngoài nước.


Profile Masterskills
 

 

MasterSkills_Profile_VN (6MB)
MasterSkills_Profile_EN (12MB)

 


 

                              Một vài hình ảnh các khóa học

 

7 Thói Quen Thành Đạt Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Quản Lý Căng Thẳng Tư Duy Lãnh Đạo
Kỹ Năng Thuyết Trình Quản Lý Chuyên Nghiệp Duy Tích Cực Lắng Nghe Tích Cực
Tư Duy Sáng Tạo Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Mua Hàng Kỹ Năng Thuyết Trình
Quản Lý Căng Thẳng Kỹ Năng Viết Báo Cáo Quản Lý Sản Xuất Tư Duy Sáng Tạo
Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Tư Duy Logic Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp
Quản Lý Bảo Trì Công Nghiệp Kỹ Năng Viết Báo Cáo Kỹ Năng Làm Việc Nhóm Kỹ Năng Quản Lý Bản Thân
Lập Kế Hoạch Hàng Năm (AOP) Kỹ Năng Đàm Phán Thuyết Phục Tác Phong Làm Việc Chuyên Nghiệp Kỹ Năng Hỗ Trợ  Chuyên Nghiệp
Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Quản Trị Kho Hàng Kỹ Năng Giám Sát Bán Hàng Giám Sát Nhân Viên Bán Hàng
Kỹ Năng Lãnh Đạo Hiệu Quả Tâm Lý & Hành Vi Khách Hàng Kỹ Năng Dịch Vụ Khách Hàng Kỹ năng Quản Lý Thời Gian
Thực Hiện KAIZEN Giám Sát Sản Xuất Giám sát Kênh Bán Hàng Kỹ Năng Giao Tiếp, Phân Công
Kỹ Năng Gọi Điện Thoại Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp Xây Dựng Hình Ảnh Cá Nhân

  Mua tài liệu công cụ quản lý

  Download tài liệu đào tạo

  Các khóa đào tạo

HÌNH ẢNH LỚP HỌC

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc