CHƯƠNG TRÌNH

Đào Tạo Giảng Viên Doanh Nghiệp

(Corporate Training Certificate)

 Giới thiệu

 

Khóa học “Đào Tạo Giảng Viên Doanh Nghiệpcủa viện Masterskills được thiết kế nhằm mục tiêu phát triển đội ngũ giảng viên doanh nghiệp cao cấp, có đầy đủ năng lực trình bày bài giảng một cách khoa học, lôi cuốn học viên nhằm tăng cường kiến thức, chia sẽ kinh nghiệm và phương pháp bài bản về nội dung quản lý chuyên nghiệp cho đội ngũ học viên là nhân viên đi làm, nhà quản lý, nhà lãnh đạo trong doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên tham gia sẽ là đầu mối triển khai công tác giảng dạy và cả tư vấn cho các doanh nghiệp trên toàn quốc.

Chương trình này sẽ trang bị cho học viên, những người sẽ là các giảng viên trong tương lai biết cách huấn luyện học viên là những người đi làm, với đa dạng các chủ đề, với sự tự tin, được hỗ trợ bởi mô hình huấn luyện thực tế, được gọi là mô hình linh hoạt và đã được xác thực về việc áp dụng tốt nhất trong lĩnh vực huấn luyện giảng viên.

Sau khi hoàn thành 20 phần nội dung tiêu chuẩn trong chương trình huấn luyện giảng viên của chúng tôi học viên sẽ sẵn sàng tiếp tục con đường giảng viên chuyên nghiệp. Sau khi hoàn thành, học viên cũng sẽ có được chứng nhận Corporate Trainer Certificate như là tiêu chuẩn vàng của huấn luyện doanh nghiệp.


 

Đối tượng học viên

- Các giảng viên nội bộ của các doanh nghiệp
- Các giảng viên đang giảng dạy cho các doanh nghiệp
- Các bạn HR, TMD, L&D muốn trang bị kỹ năng để trở thành giảng viên chuyên nghiệp
- Giảng viên đại học, cao đẳng muốn nâng cao kỹ năng để giảng dạy cho doanh nghiệp
- Các bạn làm quản lý có mong muốn trang bị kỹ năng để chuyển đổi công việc trở thành giảng viên chuyên nghiệp
- Các giảng viên muốn cộng tác giảng dạy lâu dài tại trung tâm Masterskills.

Lưu ý:  Học viên tham gia không nhất thiết phải có kinh nghiệm giảng dạy, nhưng yêu cầu cần có:
- Kiến thức và kinh nghiệm về chủ đề định giảng dạy.
- Kỹ năng trình bày tốt.

- Có ý định xem việc đào tạo như một phần của mục tiêu phát triển cá nhân
- Có khả năng đọc hiểu tài liệu tham khảo chuyên môn bằng tiếng Anh
- Sẵn sàng dành ít nhất là 2 giờ mỗi ngày trong suốt quá trình học cho việc làm bài tập về nhà và đọc tài liệu tham khảo.


Mục tiêu chương trình nhằm giúp học viên

- Hiểu các chuẩn năng lực dẫn giảng của một giảng viên doanh nghiệp chuyên nghiệp

- Biết các nguyên tắc cơ bản của phương pháp giảng dạy “Lấy người học làm trọng tâm”

- Biết cách chọn lựa và tạo dựng nên phong cách đào tạo đặc thù của riêng mình
- Biết cách thiết lập câu hỏi nhằm khảo sát và phân tích nhu cầu thực tế của doanh nghiệp

- Biết cách thiết kế một khóa học cụ thể, đáp ứng được nhu cầu học
- Biết cách viết kế hoạch chương trình giảng dạy cụ thể và bài bản
- Biết cách xây dựng curriculumn, script, hand-out, case study, form và templates mẫu thực hành áp dụng cho bài giảng
- Biết cách nhận xét về chất lượng thiết kế của một khóa học
- Thực hành và rèn luyện các kỹ năng dẫn giảng với nhiều chuyên đề thực tế
- Giúp học viên trở thành một giảng viên doanh nghiệp chuyên nghiệp.


Lợi ích của học viên đạt được sau khóa học

-  Có các kỹ năng và phương pháp giảng dạy chuyên nghiệp để trở thành giảng viên trong các doanh nghiệp.
- Trở thành giảng viên chuyên nghiệp tham gia đào tạo các chuyên đề tại các trung tâm đào tạo như: Đào tạo lãnh đạo, đào tạo quản lý, đào tạo bán hàng, đào tạo quản lý dự án, đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo dịch vụ khách hàng, v.v

- Cơ hội trở thành giảng viên của Masterskills trong các khóa Public và Inhouse trên toàn quốc.

 


Phương pháp đào tạo

- Học linh hoạt: Học tập trung tại lớp, kết hợp làm bài tập cá nhân, nhóm và thực tập ngoại khóa.
- Hướng dẫn kèm cặp kỹ năng: Trước tiên giảng viên giải thích và làm mẫu sau đó các học viên sẽ áp dụng và được giảng viên nhận xét để hoàn thiện.
- Trải nghiệm: Các học viên sẽ khám phá nội dung của khóa học thông qua nhiều loại hoạt động: thảo luận nhóm, phát ý tưởng, trò chơi và diễn vai, vv…
- Thực hành nhóm và cá nhân chiếm khoảng ½ thời gian học tập.


Nội dung chương trình

 

Phần 1. Hiểu cách học của người lớn
- Phương pháp học của người lớn so với mô hình sư phạm
- Cách mọi người mong muốn học như thế nào
- Phong cách học tập
- Áp dụng các nguyên tắc học tập
- Tóm tắt những điểm chính yếu
Phần 11. Sử dụng sáng tạo trong khi đào tạo
- Sáng tạo với các nhóm nhỏ
- Đạo cụ và các kỹ thuật sân khấu khác
- Sử dụng trò chơi
- Kết thúc hoạt động sáng tạo
- Tóm tắt những điểm chính yếu
Phần 2. Hiểu tâm lý người học
- Đa dạng môi trường đào tạo
- 4 loại tâm lý của người tham gia lớp học
- Tự nhận thức bản thân
- Nhận thức các vấn đề muốn giải quyết
- Nhu cầu đa dạng hóa thông tin
- Tóm tắt những điểm chính yếu
 
Phần 12. Đánh giá kết quả đào tạo
- Kiến thức cơ bản về đánh giá
- Mô hình bốn cấp độ đánh giá đào tạo
- Đánh giá và trách nhiệm của người tham gia học
- Trách nhiệm của giảng viên đào tạo
- Tầm quan trọng của quá trình đánh giá
- Tóm tắt những điểm chính yếu
Phần 3. Phong cách đào tạo của giảng viên
- Đặc điểm và năng lực của giảng viên
- Phong cách đào tạo
- Lấy người học làm trung tâm
- Các yếu tố chính tạo nên phong cách giảng viên
- Tóm tắt những điểm chính yếu
Phần 13. Đào tạo doanh nghiệp đa văn hóa
- Toàn cầu hóa doanh nghiệp và con người
- Văn hóa và các chiều văn hóa
- Nắm bắt thông minh về văn hóa
- Ứng dụng thực tế
- Tóm tắt những điểm chính yếu
Phần 4. Các bước đánh giá nhu cầu đào tạo
- Đánh giá nhu cầu của doanh nghiệp
- Quy trình đánh giá nhu cầu
- Cách tiến hành đánh giá nhu cầu
- Xây dựng kế hoạch hành động
- Đánh giá kiến thức, thái độ, kỹ năng của người tham gia
- Tóm tắt những điểm chính yếu
Phần 14. Kỹ thuật kể chuyện trong đào tạo
- Giá trị của kể chuyện
- Các loại câu chuyện
- Kể những câu chuyện cá nhân
- Ghi lại những câu chuyện cá nhân của bạn
- Cách kể câu chuyện của bạn
- Tóm tắt những điểm chính yếu
Phần 5. Phân tích mục tiêu học tập
- Mục tiêu học tập của học viên là gì?
- Viết ra các mục tiêu học tập
- Liệt kê mục tiêu quan trọng
- Mô hình hóa Logic các mục tiêu
- Các kỹ thuật để đạt được mục tiêu
- Tóm tắt những điểm chính yếu
Phần 15. Sử dụng công nghệ đào tạo online
- Xu hướng nơi làm việc
- Ưu điểm / Lợi ích của đào tạo online
- Nhược điểm / Hạn chế đối với đào tạo online
- Các hình thức đào tạo online
- Hướng dẫn thiết kế đào tạo online
- Thiết kế và phát triển các hoạt động
- Cung cấp nội dung và hoạt động khi đào tạo online
- Tóm tắt những điểm chính yếu
Phần 6. Lập kế hoạch giảng dạy
- Thời gian cần thiết để phát triển một khóa học
- Cân nhắc các loại chi phí cần thiết
- Các thành phần chính của thiết kế bài giảng
- Lập kế hoạch giảng dạy chi tiết
- Các thành phần của kế hoạch giảng dạy
- Các phương pháp giảng dạy
- Phát triển tài liệu giảng dạy
- Tóm tắt những điểm chính yếu
Phần 16. Đào tạo tại hiện trường làm việc
- Nhu cầu đào tạo tại hiện trường
- Nhận diện các vấn đề tồn tại trong công việc
- Chọn người huấn luyện
- Phát triển một kế hoạch giảng dạy
- Mô hình đào tạo tại hiện trường
- Đánh giá đào tạo tại hiện trường
- Tóm tắt những điểm chính yếu
Phần 7. Thiết kế phương pháp đào tạo hiệu quả
- Các tình huống giúp hoạt động đào tạo hiệu quả
- Học tập hợp tác
- Tạo môi trường học tập tích cực
- Thiết kế các hoạt động đào tạo tích cực
- Các phương pháp và dụng cụ học tập phổ biến
- Hoạt động học tập trải nghiệm
- Tóm tắt những điểm chính yếu
Phần 17. Khi bị hạn chế về thời gian huấn luyện
- Chứng minh giá trị của đào tạo
- Phương pháp kéo dài thời gian thực tập
- Phương thức phân phối dựa trên công nghệ
- Tài liệu hỗ trợ tại chỗ
- Tóm tắt những điểm chính yếu
Phần 8. Triển khai hoạt động đào tạo
- Tạo môi trường học tập tích cực
- Chu kỳ học tập trải nghiệm
- Mẹo sử dụng các phương pháp cụ thể
- Cải thiện sử dụng các phương tiện học tập
- Tóm tắt những điểm chính yếu
Phần 18. Hoạt động tư vấn trong và sau đào tạo
- Vai trò tư vấn của giảng viên
- Mối quan hệ tư vấn - khách hàng
- Phát triển một đề xuất tư vấn
- Thiết lập kỳ vọng rõ ràng
- Lựa chọn một nhà tư vấn bên ngoài
- Hoạt động sau khi thực hiện dự án
- Tóm tắt những điểm chính yếu
Phần 9. Sử dụng công cụ trực quan hỗ trợ đào tạo
- Tỷ lệ giữ chân người học khi học trực quan
- Lý do nên sử dụng công cụ trực quan
- Hướng dẫn sử dụng Slide trình bày
- Sử dụng bảng giấy Flipchart
- Sử dụng Video clip
- Tóm tắt những điểm chính yếu
Phần 19. Bài giảng của học viên
- Chọn chủ đề và soạn nội dung bài giảng
- Tiến hành phân tích nhu cầu khách hàng
- Nộp bài giảng cá nhân sau khi kết thúc khóa học
- Được nhận xét chuẩn năng lực thiết kế bài giảng
- Được cấp chứng nhận thiết kế bài giảng
Phần 10. Làm việc với nhóm học viên
- Giảng viên với vai trò là người hướng dẫn
- Các cách để khuyến khích sự tham gia của học viên
- Nghệ thuật đặt câu hỏi
- Trả lời câu hỏi
- Phá vỡ bức tường ngăn cách
- Các vấn đề và tình huống thực tế
- Tóm tắt những điểm chính yếu
Phần 20. Thực hành giảng bài
- Học viên chọn các chủ đề để thực hành
- Chuẩn bị dụng cụ hỗ trợ đào tạo
- Chuẩn bị tài liệu thuyết trình
- Tài liệu dành cho học viên
- Trò chơi và các hoạt động hỗ trợ học tập
- Được nhận xét theo chuẩn năng lực dẫn giảng
- Được cấp chứng nhận tốt nghiệp

 

Tài liệu cho học viên

 

Trong khóa học, hoc viên sẽ được cung cấp các tài nguyên (Forms và Templates), công cụ giảng dạy chuyên nghiệp.
Học viên có thể sử dụng các phần của bộ công cụ để hỗ trợ việc lên kế hoạch cho các chương trình giảng dạy cụ thể tùy thuộc vào nhu cầu của khóa học. Nội dung được chia thành tám phần:


1. Phân tích nhu cầu đào tạo
2. Lựa chọn phong cách giảng dạy
3. Cách thực hành kỹ năng
4. Gửi phản hồi
5. Làm việc nhóm hiệu quả
6. Viết mục tiêu, kết quả học tập và lập kế hoạch một buổi học
7. Quản lý hành vi nhóm
8. Cách đánh giá buổi giảng

 

 

Thông tin khai giảng

 Các lịch khai giảng Lịch học Giờ học Địa điểm Đăng ký
Liên hệ Từ thứ 2 đến thứ 6 8.30h - 16.30h Khách sạn Liberty
(Số 187 Phạm Ngũ Lão, Quận 1,
Tp.HCM)
Liên hệ Từ thứ 2 đến thứ 6 8.30h - 16.30h Khách sạn Authentic
(Số 13 Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm,
Tp.Hà Nội)

 

+ Tổng thời gian khóa học: 6 Ngày

Để tạo điều kiện thuận lợi tham gia khóa học, chúng tôi có các lịch học vào cuối tuần Thứ 7 / Chủ nhật và học 6 ngày liên tục dành cho học viên ở xa. Các bạn vui lòng liên hệ với BP.Đào tạo: 028.22.194.047 để sắp xếp thời gian tham dự.


Học viên
có thể đăng ký học thử (miễn phí buổi đầu tiên) để cảm nhận những giá trị và lợi ích chắc chắn mang lại cho các bạn từ chương trình của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hoàn trả 100% học phí nếu sau buổi học đầu tiên học viên không muốn tiếp tục học vì bất kỳ lý do gì.

 

Số lượng học viên:     25 hv/ lớp.
Học phí:                             12.500.000 VNĐ/ hv.
Chứng nhận:                   Sẽ do Viện MasterSkills cấp, có giá trị trên toàn quốc.
Liên hệ đăng ký:
         Ms.Lê Xuân Thảo - ĐT/ Zalo tư vấn: 0903 966 729 - Email: thao.le@masterskills.org

Hình ảnh lớp học

 

Giảng viên sẽ vận dụng phương pháp học tương tác để học viên chủ động tiếp nhận kỹ năng mới, thông qua những hoạt động học tập như Thảo luận mở (Open discussion); Nghiên cứu tình huống (Case study); Bài tập tự đánh giá (Seft – assessment); Diễn vai (Role play); Thủ thuật động não (Brain Storming); Thuyết giảng ngắn (Mini – lecture); Trò chơi học tập (Game), và các hoạt động để tạo ra một bầu không khí học tập hiệu quả.

 

THUYẾT TRÌNH NHÓM HOẠT ĐỘNG TRONG LỚP HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
BÀI TẬP NHÓM THẢO LUẬN NHÓM BÀI TẬP CÁ NHÂN
KỸ THUẬT BRAINSTORMING HOẠT ĐỘNG ĐÓNG VAI GAME TRẢI NGHIỆM
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THUYẾT TRÌNH NHÓM ĐÚC KẾT KHÓA HỌC

 

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G
1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc