Kiến thức dành cho nhà quản lý và lãnh đạo trong doanh nghiệp

Chuyên mục: Quản trị sản xuất tinh gọn – Lean

Trang 1/1

Kiến Thức Quản Trị Sản Xuất Tinh Gọn – Lean
Quản trị sản xuất tinh gọn giúp tăng khả năng sử dụng các nguồn lực, rút ngắn thời gian chu kỳ sản xuất và cung cấp dịch vụ, nhằm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng mà không gây lãng phí thông qua cải tiến liên tục quy trình.

error: