Kiến thức dành cho nhà quản lý và lãnh đạo trong doanh nghiệp

Chuyên mục: 15. Quản Trị Digital Marketing

Trang 1/21

Kiến Thức Quản Trị Digital Marketing: Bao gồm các bài viết liên quan về cách lập kế hoạch, thiết kế, thực hiện và đo lường các chiến dịch marketing trên các kênh số như website, mạng xã hội, email, video, nội dung và quảng cáo trực tuyến.
Các kiến thức này giúp bạn có thể tạo ra những chiến dịch digital marketing hiệu quả, tăng doanh số bán hàng, nâng cao nhận diện thương hiệu và tương tác với khách hàng mục tiêu. Bạn cũng có thể cập nhật những xu hướng, công cụ và kỹ năng mới nhất trong lĩnh vực digital marketing.

error: