Chuyên mục: 07. Quản Trị Chuỗi Cung Ứng (SCM)

Trang 1/2

Kiến Thức Quản Trị Chuỗi Cung Ứng (SCM): Bao gồm các bài viết liên quan về quản trị chuỗi cung ứng, cách thiết kế, lập kế hoạch, điều hành, kiểm soát và cải tiến các hoạt động liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ từ nguồn đến khách hàng.
Các bài viết cung cấp những kiến thức, kỹ năng, mô hình và công nghệ về quản trị chuỗi cung ứng, giúp bạn nắm bắt được những khái niệm, nguyên lý và chiến lược trong lĩnh vực này.
Bạn có thể học hỏi và áp dụng những kiến thức quản trị chuỗi cung ứng để tối ưu hóa hiệu quả, chi phí, thời gian, chất lượng và an toàn của các hoạt động cung ứng.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc