Kiến thức dành cho nhà quản lý và lãnh đạo trong doanh nghiệp

Chuyên mục: 05. Dịch Vụ & Chăm Sóc Khách Hàng

Trang 1/2

Kiến Thức Dịch Vụ & Chăm Sóc Khách Hàng: Bao gồm các bài viết liên quan về dịch vụ và chăm sóc khách hàng, hai khái niệm quan trọng trong lĩnh vực marketing và kinh doanh. Dịch vụ khách hàng là quá trình trương tác, hỗ trợ giải quyết vấn đề của khách hàng trong suốt quá trình trước – trong- sau khi mua sản phẩm của doanh nghiệp. Chăm sóc khách hàng là tất cả những dịch vụ đi kèm nhằm hoàn thành giao dịch với khách hàng, bảo đảm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của khách hàng.
Các bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm, mục đích, nguyên tắc, công thức, và các bước thực hiện dịch vụ và chăm sóc khách hàng hiệu quả.

error: