Cách quản lý cửa hàng hiệu quả

I. Quản lý cửa hàng là gì? Quản lý cửa hàng là người chịu trách nhiệm giám sát sát toàn bộ hoạt động diễn ra tại cửa hàng bao gồm cả các nhân viên đang làm việc tại cửa hàng. Việc này nhằm đảm bảo doanh số đã được đặt ra và đóng góp vào việc phát triển sự hài…

Tiếp tục đọc

Quản lý cửa hàng là gì? Mô tả công việc từ A đến Z

1. Vị trí quản lý cửa hàng là gì? Quản lý cửa hàng (còn gọi là cửa hàng trưởng) là người đứng đầu bộ phận bán hàng tại mỗi cửa hàng, chi nhánh kinh doanh của doanh nghiệp. Vị trí này chịu trách nhiệm quản lý, giám sát toàn bộ hoạt động của cửa hàng như: quản lý đội ngũ nhân viên…

Tiếp tục đọc