Số hóa hồ sơ là gì?

1. Định nghĩa số hóa hồ sơ là gì? Nghị định 78/2015/NĐ-CP có nêu rõ: “Số hóa hồ sơ là việc quét dữ liệu có sẵn trên giấy nhằm chuyển đổi dữ liệu dạng văn bản giấy sang văn bản điện tử”. Bản chất của việc số hóa hồ sơ là chuyển những dữ liệu truyền thống, thông thường thành…

Tiếp tục đọc

CÁC PHƯƠNG PHÁP LƯU TRỮ HỒ SƠ

Hồ sơ cá nhân: bỏ các tư liệu liên quan đến cá nhân vào bìa kẹp hồ sơ tên (hoặc phong bì) riêng. Bên ngoài ghi tên và một số thông tin cơ bản khác. Bên trong mỗi hồ sơ, sắp xếp các tý liệu theo ngày tháng từ gần nhất đến xa nhất.   1. Lưu theo vần, mẫu…

Tiếp tục đọc

Quản lý tài liệu trên Excel, trên giấy và trên Google Drive: Phương pháp nào hiệu quả?

Quản lý tài liệu trên Excel, trên hồ sơ giấy hay trên Google Drive hiệu quả nhất? Quản lý tài liệu là quy trình tưởng chừng đơn giản nhưng gây khó khăn và tiêu tốn khá nhiều thời gian, chi phí và nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Có nhiều phương thức để quản lý tài liệu,…

Tiếp tục đọc

Quy trình 4 bước quản lý hồ sơ nhân sự trong doanh nghiệp

Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, việc lưu trữ quản lý hồ sơ nhân sự trong doanh nghiệp là bắt buộc và cần tuân thủ nguyên tắc chặt chẽ. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp có thể quản lý nhân sự khoa học hơn, mà còn giúp nhà quản trị dễ dàng đưa ra quyết định kịp…

Tiếp tục đọc

Quản Lý Hồ Sơ Tài Liệu Trong Doanh Nghiệp

Hồ Sơ, tài liệu là một loại tài Sản có giá trị như các loại tài sản khác của doanh nghiệp, có tác động trực tiếp phục vụ cho hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc nhận thức đúng vấn đề này sẽ tạo cơ sở quản lý và bảo vệ hồ sơ tài liệu…

Tiếp tục đọc

Kỹ Năng Quản Lý Hồ Sơ

I/ KHÁI QUÁT CHUNG:  1.Quản lý hồ sơ là gì ?  Quản lý hồ sơ bao gồm việc sắp xếp, thiết kế và xem xét lại các văn bản, hồ sơ trong tổ chức. Nó liên quan đến việc phối hợp các nhiệm vụ, quản lý, bảo quản, tiêu hủy trong sự hoạt động của một tổ chức Vai trò…

Tiếp tục đọc

Cách Quản Lý Hồ Sơ Nhân Viên Hiệu Quả

Chúng ta đã bao giờ mất hàng giờ đồng hồ để tìm kiếm lại hồ sơ của mình? Khi sếp muốn nhận được hồ sơ XYZ ngay, chúng ta có thể tự tin là bất kỳ hồ sơ nào ông ấy muốn, chúng ta có thể cung cấp trong vòng 5 phút? hoặc giả sử như một nhân viên có…

Tiếp tục đọc