Chuyên mục: Kỹ năng giải quyết vấn đề

Trang 1/1

Kiến Thức Kỹ năng giải quyết vấn đề: Bao gồm các bài viết liên quan về cách áp dụng các kỹ năng giải quyết vấn đề trong các tình huống thực tế, như xử lý khủng hoảng, đưa ra quyết định, giải quyết xung đột, tìm kiếm cơ hội, cải tiến chất lượng, v.v.
Các bài viết sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức, phương pháp và công cụ để giải quyết vấn đề một cách có hệ thống, logic và sáng tạo.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc