Kỹ năng giám sát công việc hiệu quả lãnh đạo cần nắm vững

Kỹ năng giám sát công việc hiệu quả lãnh đạo cần nắm vững

Kỹ năng giám sát công việc là gì? Kỹ năng giám sát công việc gắn liền với các nhà quản lý, cấp lãnh đạo đó là thực hiện theo dõi, giám sát, điều phối các công việc cho cấp dưới nhằm tiến đến mục tiêu chung của doanh nghiệp bao gồm: tối đa lợi nhuận cùng chất lượng sản phẩm dịch vụ, ngăn ngừa các sai sót, bảo đảm đạt được mục tiêu, tuân thủ quy…

Xem chi tiết

Kiểm soát nội bộ – Kỹ năng nhà quản trị phải biết

Kiểm soát nội bộ – Kỹ năng nhà quản trị phải biết

Công ty bạn có định hướng phát triển tốt, có chiến lược kinh doanh khôn khéo và bạn cũng có một đội ngũ nhân viên giỏi nghề. Thật tuyệt vời! Nhưng bạn có dám chắc rằng những ý tưởng của bạn sẽ được mọi người thực thi một cách hoàn hảo, nghĩa là đem lại hiệu quả và thành công như mong muốn?   Và điều quan trọng hơn cả là làm cách nào để…

Xem chi tiết

Nhân sự kiểm toán nội bộ cần kỹ năng gì

Nhân sự kiểm toán nội bộ cần kỹ năng gì

Khung pháp lý dần được hình thành So với các nước phát triển, hoạt động kiểm toán nội bộ (KTNB) tại Việt Nam chỉ mới đang ở giai đoạn khởi đầu nhưng đang trong xu thế hội nhập và nhiều chuyên gia dự báo ngành KTNB tại Việt Nam sẽ phát triển trong thời gian tới. Từ năm 1997, tại Việt Nam đã có quy chế KTNB cho nền kinh tế quốc dân áp dụng…

Xem chi tiết

TỰ ĐÁNH GIÁ KHUNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ THEO CHUẨN COSO

TỰ ĐÁNH GIÁ KHUNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ THEO CHUẨN COSO

Kiểm soát nội bộ là một thành phần quan trọng đối sự thành công của công ty trong nhiều thập kỷ trước cả khi ban hành đạo luật Sarbanes-Oxley. Kiểm soát nội bộ đã thành một bộ phận gắn liền với quy trình quản lý. Rất lâu trước khi đạo luật SOX và các chuyên gia kinh doanh ảnh hưởng đến giới kinh doanh, việc sử dụng môi trường kiểm soát nội bộ vững chắc…

Xem chi tiết

Mục tiêu của kiểm soát nội bộ

Mục tiêu của kiểm soát nội bộ

Mục tiêu của kiểm soát nội bộ: Tính hiệu lực và hiệu quả (Effectiveness and Efficiency) trong tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh; thể hiện qua: – Phạm vi hoạt động (Scope); – Chất lượng (Quality); – Thời gian (Time); – Chi phí (Cost); Tính đáng tin cậy của báo cáo tài chính (Reliability of financial Reporting); độ tin cậy thể hiện qua: – Đúng thẩm quyền (Authorization); – Nguyên tắc ghi…

Xem chi tiết

Kiểm soát nội bộ – Thành phần và Nguyên tắc

Kiểm soát nội bộ – Thành phần và Nguyên tắc

Internal control framework – Principles and Components Theo COSO, khung kiểm soát nội bộ bao gồm năm (05) thành phần và mười bảy (17) nguyên tắc cơ bản liên quan đến năm (05) thành phần này. 01. Kiểm soát môi trường (Control Environment): Thể hiện mức độ ý thức về kiểm soát của người chủ doanh nghiệp. Nó là cơ sở cho tất cả các thành phần khác đưa ra định hướng, kỷ luật, và cấu…

Xem chi tiết

Những hạn chế của kiểm soát nội bộ

Những hạn chế của kiểm soát nội bộ

Ở bất kỳ tổ chức nào, dù đã được đầu tư thiết lập và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ, nhưng hệ thống kiểm soát nội bộ vẫn không thể hoàn toàn hữu hiệu. Cho dù ngay cả khi xây dựng một hệ thống hoàn hảo về cấu trúc thì hiệu quả thật sự của nó vẫn phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố con người, nghĩa là phụ thuộc vào năng lực…

Xem chi tiết

Kiểm soát nội bộ làm gì? Tại sao phải Kiểm soát nội bộ?

Kiểm soát nội bộ làm gì? Tại sao phải Kiểm soát nội bộ?

“Kiểm soát nội bộ” (Internal Control) không chỉ là những luật lệ; chúng được hợp nhất từ những quy tắc, niềm tin, giá trị và văn hóa của công ty. Các hoạt động kiểm soát nội bộ không chỉ là việc xem xét quy trình có phù hợp với các văn bản. Kiểm soát nội bộ không chỉ là những quy trình tiêu chuẩn hóa; mà nó còn bao gồm việc chứng minh rằng những quyết định…

Xem chi tiết

DNNN thua lỗ: Thất bại của Ban kiểm soát?

DNNN thua lỗ: Thất bại của Ban kiểm soát?

Đâu rồi Ban kiểm soát? Ở cả Vinashin và Vinalines đều có ban kiểm soát. Nhưng bao nhiêu năm, các quyết định “trái khoáy” của hội đồng quản trị (HĐQT), ban điều hành mà Ban kiểm soát lại không phát hiện ra, không báo cáo tình trạng lỗ lãi? Trách nhiệm của Ban kiểm soát đến đâu? Về trường hợp của Vinashin, tập đoàn này hoạt động theo Nghị định số 101/2009/NĐ-CP của Chính phủ…

Xem chi tiết

Vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp

Vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp

Khi hoạt động kinh doanh tăng xét về khối lượng và mức độ phức tạp, Ban giám đốc các doanh nghiệp càng phụ thuộc vào hiệu quả của các quy trình kiểm soát nội bộ, nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu kinh doanh. Điều này được minh chứng rõ rệt trong một môi trường kinh tế phát triển nhanh như Việt Nam. Đối với hầu hết doanh nghiệp, để ứng phó với xu hướng tăng…

Xem chi tiết

Thiết lập môi trường kiểm soát nội bộ trong công ty

Thiết lập môi trường kiểm soát nội bộ trong công ty

Môi trường kiểm soát bao gồm các nội dung cơ bản: Quan điểm, cách thức điều hành của lãnh đạo, công tác kế hoạch; tính trung thực và giá trị đạo đức; cơ cấu tổ chức bộ máy; hệ thống chính sách, quy chế, quy trình, thủ tục kiểm soát; chính sách về nhân sự phản ánh quan điểm toàn diện của người quản lý cấp cao nhất, người lãnh đạo, chủ sở hữu của một…

Xem chi tiết

Kiểm soát nội bộ: Cốt lõi quản lý và điều hành doanh nghiệp

Kiểm soát nội bộ: Cốt lõi quản lý và điều hành doanh nghiệp

Chúng ta vẫn nói: “vững như kiềng ba chân”. Một doanh nghiệp dù ở quy mô lớn hay nhỏ, thuộc vào một hình thức pháp lý nào đi nữa thì trước khi phát triển cần phải đứng vững. Sự đứng vững đang bàn tới ở ở đây của doanh nghiệp sau khi đã tìm ra và lựa chọn sứ mệnh cho mình, dựa trên “ba chân” trụ cốt yếu là: Nguồn tài chính, quan hệ…

Xem chi tiết

Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, bắt đầu từ đâu?

Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, bắt đầu từ đâu?

Hiện nay, với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường toàn cầu cũng như các khó khăn từ nội lực của doanh nghiệp, các doanh nghiệp ngày càng quan tâm nhiều hơn đến quản trị rủi ro và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) nhằm giúp hạn chế những rủi ro, gian lận và tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi đề cập đến hệ thống KSNB,…

Xem chi tiết

Yếu Tố Góp Phần Nâng Cao Chất Lượng Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ

Yếu Tố Góp Phần Nâng Cao Chất Lượng Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ

Doanh nghiệp thường xuyên phải hoạt động trong môi trường phát triển liên tục, do đó rủi ro mà doanh nghiệp phải đối mặt cũng không ngừng thay đổi. Vì vậy, hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu là cấu phần không thể thiếu, giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu kinh doanh và ngăn chặn các hoạt động bất hợp lý. Hệ thống kiểm soát nội bộ không chỉ là các tài…

Xem chi tiết

Xây Dựng Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Trong Một Tổ Chức

Xây Dựng Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Trong Một Tổ Chức

Hệ thống kiểm soát nội bộ thực chất là sự tích hợp một loạt hoạt động, biện pháp, kế hoạch, quan điểm, nội quy chính sách và nỗ lực của mọi thành viên trong tổ chức để đảm bảo tổ chức đó hoạt động hiệu quả, đạt được mục tiêu đặt ra một cách hợp lý. Có thể hiểu đơn giản, hệ thống kiểm soát nội bộ là hệ thống của tất cả những gì…

Xem chi tiết

Xây Dựng Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Trong Doanh Nghiệp

Xây Dựng Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Trong Doanh Nghiệp

Với sự đa đạng của hình thức kinh doanh, với mức độ tăng truởng ngày càng cao của nguồn vốn kinh doanh tại mỗi doanh nghiệp, đặc biệt với quá trình đẩy nhanh việc vốn hoá thị trường vốn của môi trường kinh doanh tại Việt Nam, hiện nay, nhà đầu tư vốn đã và đang dần tách rời khỏi vai trò quản lý doanh nghiệp. Chính vì vậy một hệ thống kiểm soát nội…

Xem chi tiết

TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Hệ thống kiểm soát nội bộ là gì? Vì sao doanh nghiệp cần hệ thống kiểm soát nội bộ? Công ty bạn có định hướng phát triển tốt, có chiến lược kinh doanh khôn khéo và bạn cũng có một đội ngũ nhân viên giỏi nghề. Thật tuyệt vời! Nhưng bạn có dám chắc rằng những ý tưởng của bạn sẽ được mọi người thực thi một cách hoàn hảo, nghĩa là đem lại hiệu…

Xem chi tiết

Nghề Kiểm Soát Nội Bộ – Triển Vọng Mới Cho Tương Lai

Nghề Kiểm Soát Nội Bộ – Triển Vọng Mới Cho Tương Lai

Nghề kiểm soát nội bộ không hẳn khô khan như nhiều người vẫn nghĩ, thậm chí đây có thể là nghề mang lại nhiều triển vọng mới cho tương lai. Một bảng mô tả công việc của nghề kiểm soát nội bộ thường gồm các phần: nhiệm vụ/trách nhiệm, tiêu chuẩn công việc, môi trường, điều kiện làm việc…. I. Mô tả công việc vị trí Kiểm soát nội bộ Nhiệm vụ/trách nhiệm của Kiểm soát nội…

Xem chi tiết

Các Quy Trình Kiểm Soát Nội Bộ Trong Doanh Nghiệp

Các Quy Trình Kiểm Soát Nội Bộ Trong Doanh Nghiệp

Kiểm soát nội bộ là những phương pháp và chính sách được thiết kế để ngăn chặn gian lận, giảm thiểu sai sót, khuyến khích hiệu quả hoạt động, và nhằm đạt được sự tuân thủ các chính sách và quy trình được thiết lập Lợi ích của hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh Một hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh sẽ giúp đem lại các lợi ích sau cho công…

Xem chi tiết