Quản lý thông tin và dữ liệu

Bảo vệ tài sản quan trọng của tổ chức Khách hàng vừa liên hệ với bạn và hỏi về hoá đơn. Bạn có thể xem hóa đơn nhưng lại không thể truy cập vào đơn đặt hàng của cô ấy, vì nó được lưu trên cơ sở dữ liệu bán hàng và không được đồng bộ với máy tính của…

Tiếp tục đọc

Quản lý thông tin doanh nghiệp là gì? Ưu nhược điểm của quản lý thông tin doanh nghiệp

Quản lý thông tin doanh nghiệp (EIM) là gì? Tại sao doanh nghiệp cần công cụ quản lý thông tin doanh nghiệp? Các lợi ích của khả năng EIM là gì? Ưu điểm của quản lý thông tin doanh nghiệp? Nhược điểm của quản lý thông tin doanh nghiệp? Mỗi một doanh nghiệp đều có một hệ thống thông tin…

Tiếp tục đọc

Quản trị thông tin của một tổ chức

Quản trị thông tin là việc một tổ chức sử dụng các phương thức để lập kế hoạch, tập hợp, tạo mới, tổ chức, sử dụng, kiểm soát, phổ biến và loại bỏ một cách hiệu quả các thông tin của tổ chức đó. Các thông tin này bao gồm cả các bản ghi đã được cấu trúc lẫn thông…

Tiếp tục đọc

Quản trị thông tin là gì, vai trò và cách triển khai

Quản trị thông tin là gì? Quản trị thông tin là việc thu thập, lưu trữ, quản lý và duy trì các loại dữ liệu. Để thực hiện, tổ chức sẽ áp dụng các thủ tục, hướng dẫn, truyền đạt tới người liên quan. Một hệ thống hiệu quả cần phải đảm bảo mức độ kiểm soát tốt. Quản lý…

Tiếp tục đọc

Vai Trò Của Nhà Quản Trị Thông Tin Trong Doanh Nghiệp

Giới thiệu Khái niệm thông tin ngày nay gắn liền với ý nghĩa là thông tin điện tử, được sinh ra, lưu trữ, xử lý và phân phối trong mọi hoạt động của một tổ chức/doanh nghiệp (viết tắt là DN) bằng các công cụ của công nghệ thông tin (CNTT) như máy tính, phần mềm, hệ thống viễn thông,…

Tiếp tục đọc

Kỹ Năng Quản Trị Thông Tin

Các thông tin cá nhân cũng như thông tin trong các bộ phận là một loại “Tài sản vô hình” của doanh nghiệp cần có chính sách quản trị hợp lý, nhằm khai thác và sử dụng  cách các thông tin đó…. Quản trị thông tin cá nhân: Thông tin đầu ra (output) Thông tin output là những thông tin…

Tiếp tục đọc

Quản Trị Thông Tin Theo Kiểu Nhật

Doanh nhân Nhật cho biết mối quan tâm lớn nhất của các công ty Nhật Bản là cách thức quản trị thông tin. Họ rất coi trọng việc chia sẻ và bảo mật thông tin bởi đối với họ, thông tin đóng vai trò quyết định sự phát triển và tồn tại của một công ty. Doanh nhân Nhật cho biết mối…

Tiếp tục đọc

Quản Trị Thông Tin Của Một Tổ Chức

Quản trị thông tin là việc một tổ chức sử dụng các phương thức để lập kế hoạch, tập hợp, tạo mới, tổ chức, sử dụng, kiểm soát, phổ biến và loại bỏ một cách hiệu quả các thông tin của tổ chức đó. Các thông tin này bao gồm cả các bản ghi đã được cấu trúc lẫn thông…

Tiếp tục đọc

Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Trong Doanh Nghiệp

Hệ thống thông tin quản lý có vai trò rất quan trọng đối với việc ra những quyết định; là cơ sở để các nhà quản lý và doanh nghiệp có thể đưa ra những quyết định chiến lược đúng đắn, đưa doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn và phát triển. Nhưng lại có rất ít doanh nghiệp…

Tiếp tục đọc