Vai Trò Của Nhà Quản Trị Thông Tin Trong Doanh Nghiệp

Vai Trò Của Nhà Quản Trị Thông Tin Trong Doanh Nghiệp

Giới thiệu Khái niệm thông tin ngày nay gắn liền với ý nghĩa là thông tin điện tử, được sinh ra, lưu trữ, xử lý và phân phối trong mọi hoạt động của một tổ chức/doanh nghiệp (viết tắt là DN) bằng các công cụ của công nghệ thông tin (CNTT) như máy tính, phần mềm, hệ thống viễn thông, … Khi thông tin được nhìn nhận là nguồn lực quan trọng trong các DN…

Xem chi tiết

Kỹ Năng Quản Trị Thông Tin

Kỹ Năng Quản Trị Thông Tin

Các thông tin cá nhân cũng như thông tin trong các bộ phận là một loại “Tài sản vô hình” của doanh nghiệp cần có chính sách quản trị hợp lý, nhằm khai thác và sử dụng  cách các thông tin đó…. Quản trị thông tin cá nhân: Thông tin đầu ra (output) Thông tin output là những thông tin chúng ta đã chuyển đi cho một bộ phận hoặc cá nhân khác. Thông tin…

Xem chi tiết

Quản Trị Thông Tin Theo Kiểu Nhật

Quản Trị Thông Tin Theo Kiểu Nhật

Doanh nhân Nhật cho biết mối quan tâm lớn nhất của các công ty Nhật Bản là cách thức quản trị thông tin. Họ rất coi trọng việc chia sẻ và bảo mật thông tin bởi đối với họ, thông tin đóng vai trò quyết định sự phát triển và tồn tại của một công ty. Doanh nhân Nhật cho biết mối quan tâm lớn nhất của các công ty Nhật Bản là cách thức quản trị…

Xem chi tiết

Quản Trị Thông Tin Của Một Tổ Chức

Quản Trị Thông Tin Của Một Tổ Chức

Quản trị thông tin là việc một tổ chức sử dụng các phương thức để lập kế hoạch, tập hợp, tạo mới, tổ chức, sử dụng, kiểm soát, phổ biến và loại bỏ một cách hiệu quả các thông tin của tổ chức đó. Các thông tin này bao gồm cả các bản ghi đã được cấu trúc lẫn thông tin chưa được cấu trúc. Thông qua quản trị thông tin, tổ chức có thể…

Xem chi tiết

Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Trong Doanh Nghiệp

Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Trong Doanh Nghiệp

Hệ thống thông tin quản lý có vai trò rất quan trọng đối với việc ra những quyết định; là cơ sở để các nhà quản lý và doanh nghiệp có thể đưa ra những quyết định chiến lược đúng đắn, đưa doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn và phát triển. Nhưng lại có rất ít doanh nghiệp quan tâm đúng mức đến vấn đề tổ chức hệ thống thông tin trong doanh…

Xem chi tiết

8 Lợi Ích Từ Hệ Thống Quản Trị Thông Tin Khách Hàng Cho Agency Quảng Cáo Châu Á

8 Lợi Ích Từ Hệ Thống Quản Trị Thông Tin Khách Hàng Cho Agency Quảng Cáo Châu Á

Hôm nay, chúng ta sẽ nói về 8 phương thức mà các agency quảng cáo Châu Á gặt hái được nhiều thành công từ các lợi ích mà hệ thống quản trị khách hàng mang lại. Với 8 trong 10 lý do, cơ bản là vì “số 8” là con số may mắn trong văn hóa đông phương. Vậy thì, làm cách nào để hệ thống quản trị có thể mang lại những lợi ích…

Xem chi tiết