Chuyên mục: Kỹ năng tổ chức cuộc họp

Trang 1/1

Kiến Thức Kỹ Năng Điều Hành Hội Họp: Bao gồm các bài viết liên quan về cách sử dụng các kỹ năng điều hành hội họp hiệu quả trong các tình huống khác nhau, như hội họp với khách hàng, đối tác, cấp trên, cấp dưới, hội họp trực tuyến, hội họp trực tiếp, hội họp giải quyết vấn đề, v.v.

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc