Chuyên mục: Kỹ Năng Hourensou

Trang 1/1

Kiến Thức Kỹ Năng Hourensou: Bao gồm các bài viết liên quan về cách sử dụng các kỹ năng Hourensou hiệu quả trong công việc tập thể, như báo cáo, liên lạc và thảo luận với cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng.
Các bài viết sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức, nguyên tắc và ví dụ về quy tắc Hourensou, một trong những bí quyết giúp các doanh nghiệp Nhật Bản đạt được hiệu quả cao trong công việc

  Viện Đào Tạo Kỹ Năng Masterskills chuyên Đào Tạo tại Doanh Nghiệp (In-house) trên Toàn Quốc  
G

0903966729

1
Hỗ trợ bạn qua Facebook
btn-dangkyhoc