Quản trị xung đột: Bắt đầu từ nhà quản lý

Quản trị xung đột: Bắt đầu từ nhà quản lý
5 (100%) 1 vote

Xung đột quản trị xảy ra khi nhà quản lý có thể nhiều tài năng, kinh nghiệm, nhưng lại không phải là một người phù hợp với văn hóa của doanh nghiệp, không được lòng nhân viên.