Kiến thức dành cho nhà quản lý và lãnh đạo trong doanh nghiệp

Chuyên mục: Kỹ năng Tư duy phản biện

Trang 1/1

Kiến Thức Kỹ năng tư duy phản biện: Bao gồm các bài viết liên quan về cách sử dụng các kỹ năng và tư duy phản biện hiệu quả trong suy nghĩ, học tập và giải quyết vấn đề, như đặt ra các câu hỏi phản biện, phân tích và đánh giá các nguồn thông tin, nhận biết và tránh các lỗi tư duy, đối chiếu và so sánh các quan điểm khác nhau, đưa ra các nhận xét và gợi ý cải thiện, v.v.
Các bài viết sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức, kỹ năng và thói quen để tư duy phản biện một cách có phương pháp, có độ sâu và có tính xây dựng.

error: